Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    saned - SANE síťový démon

OSNOVA

    saned [-d [n]]

POPIS

    saned je SANE (Scanner Access Now Easy - Jednoduchý přistup ke skeneru)
    démon, který umožňuje vzdáleným klientům přístup k zařízení pro získání
    obrázků dostupných na lokálním počítači.

VOLBY

    Příznak -d způsobí spuštění saned spuštěn v ladícím režimu (opak k
    režimu inetd(8) ). V tomto módu, saned čeká na příchozí spojení. Pokud
    je přeložen s podporou pro ladění, je možné zadat číslo, které
    vyjadřuje množství vypisovaných informací. Čím je číslo větší, tím
    více  informací  je vypisováno.  Použijeme-li např. -d128, budou
    vypisovány všechny ladící informace.

NASTAVENÍ

    Zaprvé a především: prosím neinstalujte saned jako setuid root bez
    patřičného důvodu. Zejména pokud je linkován dynamicky, protože je zde
    potenciální riziko využití bezpečnostních chyb.

    Soubor saned.conf obsahuje seznam jmen počítačů, které mohou používat
    místní SANE zařízení. Prázdné řádky a řádky začínající křížkem (#) jsou
    ignorovány. Obsahuje-li řádek samotný znak ``+'', je umožněn přístup k
    místnímu zařízení z jakéhokoli počítače.  Tuto volbu byste měli
    používat jen v případě, že víte, co děláte.  Následuje  ukázka
    konfiguračního souboru:

       scan-client.somedomain.firm
       # toto je komentář
       localhost

    Velikost písmen nemá význam, takže Ahost.COM je identické s ahost.com.

    Pro správnou funkci saned je potřeba přidat následující řádek do
    souboru /etc/inetd.conf:

       sane stream tcp nowait saned.saned /usr/sbin/saned saned

    Pokud používáte v systému tcpd(8) lze pomocí něho kontrolovat přístup k
    SANED tak, že do konfiguračního souboru saned.conf vložíte znak ``+'' a
    v souboru /etc/inetd.conf použijete řádek:

       sane stream tcp nowait saned.saned /usr/sbin/tcpd saned

    Poznámka k oběma příkladům: předpokládáme, že v systému je uživatel
    saned a skupina saned.  Pokud použijete nastavení podle  tohoto
    příkladu, je potřeba nastavit přístupová práva k zařízení scanneru tak,
    aby uživatel nebo skupina saned s ním mohli pracovat (tj. čtení i
    zápis).

    Nakonec je potřeba přidat do souboru /etc/services následující řádek:

       sane 6566/tcp # SANE síťový skener démon

    Port číslo 6566 nebude k SANE protokolu v budoucnosti oficiálně
    přidělen, a proto se může změnit.

SOUBORY

    /etc/hosts.equiv
       Počítače vyjmenované v tomto souboru mají přístup ke všem
       lokálním zařízením. Pozor: tato metoda představuje bezpečnostní
       riziko a a její použití se nedoporučuje.

    /etc/sane.d/saned.conf
       Obsahuje seznamu počítačů s povolením k přístupu do místních
       SANE zařízení (viz popis SANE_CONFIG_DIR).

PROMĚNNÉ PROSTŘEDÍ

    SANE_CONFIG_DIR
       Tato proměnná udává seznam adresářů, které mohou obsahovat
       konfigurační soubory. V  UNIXu  jsou  adresáře  oddělovány
       dvojtečkou (`:'), v OS/2, jsou adresáře oddělovány středníkem
       (`;'). Jestliže tato proměnná není nastavena, konfigurační
       soubor je hledán ve dvou implicitních adresářích: nejprve v
       aktuálním adresáři (".") a pak v adresáři /etc/sane.d. Jestliže
       je proměnná ukončena oddělovacím znakem, pak jsou implicitní
       adresáře prohledány po explicitně definovaných adresářích (tj.
       po adresářích obsažených v proměnné prostředí).  Např. při
       nastavení SANE_CONFIG_DIR na hodnotu  "/tmp/config:"  budou
       konfigurační soubory hledány v adresářích "tmp/config", "." a
       "/etc/sane.d".

VIZ TAKÉ

    scanimage(1),  xscanimage(1),  xcam(1),  sane-dll(5),  sane-hp(5),
    sane-mustek(5), sane-net(5), sane-pnm(5), sane-pint(5), sane-qcam(5),
    sane-umax(5)

AUTOR

    David Mosberger

PŘELOŽIL

    Ondřej Zvolský, do srozumitelné češtiny upravil Milan Keršláger.

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                 2 Apr 1999             saned(8)