Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

NAME

    traceroute - vypíše cestu, kterou pakety putují k zadanému počítači

SYNTAXE

    traceroute [ -dFInrvx ] [ -f prvn_ttl ] [ -g brna ]
        [ -i iface ] [ -m max_ttl ] [ -p port ]
        [ -q nqueries ] [ -s src_addr ] [ -t tos ]
        [ -w ekac_as ] [ -z pauza_msecs ]
        host [ dlka_paketu ]

POPIS

    Internet je velké komplexní seskupení síťového hardware, spojeného
    dohromady branami (routery). Zjišťování cesty, po které pakety chodí
    (nebo nalezení brány, která odmítá vaše pakety) může být obtížné.
    Traceroute využívá možnosti položky TTL (Time To Live) v hlavičce IP
    datagramu a pokouší se vyvolat u každé brány na cestě k cíli odezvu
    ICMP TIME_EXCEEDED (tj. hlášení o chybě, resp. o vypršení TTL).

    Jediný povinný parametr je jméno nebo IP adresa cílového počítače.
    Standardní délka datagramu je 40 bytů, ale dá se zvýšit udáním jiné
    hodnoty (v bytech) za adresou cíle.

    Další možné parametry:

    -f   Nastavení počáteční hodnoty TTL pro první vysílaný datagram.

    -F   Nastav příznak "don't fragment".

    -d   Zapni ladění na úrovni soketu.

    -g   Přímá specifikace routerů na cestě (max 8).

    -i   Určení síťového rozhraní, ze kterého budou datagramy vysílány
       (tj. určení zdrojové IP adresy). Obvykle se hodí pouze na
       počítači s více síťovými rozhraními (viz také parametr -s).

    -I   Místo UDP datagramů použij datagramy ICMP ECHO.

    -m   Nastavení  maximálního  TTL  používaného  v  odcházejících
       datagramech. Standardně je použita hodnota 30 (stejně jako u TCP
       spojení).

    -n   Adresy bran jsou vypisovány čísly, není prováděn převod na DNS
       jména  (používá  se pro urychlení výstupu nebo pokud DNS
       nefunguje).

    -p   Nastavení čísla UDP portu používaného pro traceroute (standardně
       je 33434).  Traceroute předpokládá, že na cílových UDP portech
       od čísla port do čísla port + poet_hop - 1 na trase k cíli nic
       nenaslouchá (takže se zpět vrátí zpráva ICMP PORT_UNREACHABLE).
       Pokud na některém z portů naslouchá nějaká aplikace, lze tímto
       parametrem určit počátek nepoužívaného rozsahu portů.

    -r   Přeskoč normální routovací tabulky a vysílej přímo na připojené
       sítě. Pokud cíl v přímo připojené síti neleží, je vrácena
       chyba. Tento parametr může být použit pro pinknutí na localhost
       přes rozhraní, přes které nevede žádná cesta (například, poté co
       bylo rozhraní vypnuto pomocí routed(8C)).

    -s   Použij následující IP adresu (obvykle zadanou spíše jako číslo
       než jako jméno) jako zdrojovou adresu pro odcházející datagramy.
       Na počítačích s více síťovými rozhraními (tj. s více než jednou
       IP adresou), může být tento parametr použit k nastavení jiné
       zdrojové IP, než jaká je na odesílajícím síťovém rozhraní.
       Pokud IP adresa nepatří mezi adresy rozhraní tohoto počítače, je
       vrácena chyba a nic se nevyšle (viz také parametr -i).

    -t   Nastavení  TOS  (Type-Of-Service)  v  odesílaných  paketech
       (standardně nula). Číslo musí být celé v rozsahu od 0 do 255.
       Tento parametr lze použít pro zjištění, zda různé typy služeb
       jsou směrovány různými cestami (pokud nemáte 4.4bsd, je to jen
       akademické, protože u normálních síťových služeb jako telnet a
       ftp není TOS možné nastavit). Ne všechny hodnoty jsou legální
       nebo významné - (viz specifikaci IP). Použitelné hodnoty jsou:
       `-t 16' (krátká doba odezvy) a `-t 8' (vysoký průtok).

    -v   Rozšířený výstup. Jsou vypsány i příchozí datagramy jiné než
       ICMP TIME_EXCEEDED a UNREACHABLE.

    -w   Čas (v sekundách) čekání pro odezvu na vyslané datagramy
       (standardně 5 sec.).

    -x   Přepínání kontrolních součtů. Obvykle jsou kontrolní součty
       tímto parametrem vypnuty. V některých případech může operační
       systém přepsat části odcházejících datagramů, ale nepřepočítat
       kontrolní součet (tj. v některých případech se standardně
       kontrolní součty nepočítají a použití tohoto parametru způsobí
       jejich počítání). Nezapomeňte, že kontrolní součty jsou obvykle
       potřeba pro poslední přeskok, když se používá ICMP ECHO.  (-I).
       Takže pokud se používá ICMP, počítají se vždy.

    -z   Nastaví délku pauzy (v milisekundách) mezi vysíláním datagramů
       (výchozí je 0). Některé systémy, jako např. Solaris, a routery,
       jako třeba Cisco, omezují icmp zprávy. Vhodná hodnota pro
       použití je 500 (tj. 0,5 sekundy).

    Tento program se pokouší zobrazit cestu, kterou vykoná IP datagram k
    cílovému počítači tak, že vysílá záměrně UDP datagramy s malými
    hodnotami TTL (Time To Live) a pak čeká, zda přijde od brány (routeru)
    ICMP zpráva "Čas vypršel" (Time Exceeded). Začíná se s vysláním
    datagramu s TTL nastaveným na hodnotu 1 a pak se TTL postupně zvyšuje,
    dokud není přijat datagram se ICMP zprávou "Port Unreachable" (což
    znamená, že jsme u cíle) nebo pokud se dosáhne maximální hodnoty TTL
    (která je standardně 30 skoků a může být změněna pomocí parametru -m).
    Pro každou hodnotu TTL jsou vyslány tři datagramy (lze změnit pomocí
    parametru -q) a pak je vypsán řádek s hodnotou TTL, adresou brány a
    dobami odezvy (round trip time) každého vyslaného datagramu. Přijdou-i
    odpovědi z různých bran, jsou všechny vypsány. Pokud nepřijde žádná
    odezva do pěti vteřin (lze změnit pomocí parametru -w) je vypsán znak
    "*".

    Je potřeba, aby cílový počítač nezpracovával UDP výzvy, a tak je cílový
    port nastaven na nepravděpodobnou hodnotu (pokud nějaký program na
    cílovém počítači tento port používá, můžete ho změnit pomocí parametru
    -p).

    Příklad použití a následného výstupu:
       [yak 71]% traceroute nis.nsf.net.
       traceroute to nis.nsf.net (35.1.1.48), 30 hops max, 38 byte packet
        1 helios.ee.lbl.gov (128.3.112.1) 19 ms 19 ms 0 ms
        2 lilac-dmc.Berkeley.EDU (128.32.216.1) 39 ms 39 ms 19 ms
        3 lilac-dmc.Berkeley.EDU (128.32.216.1) 39 ms 39 ms 19 ms
        4 ccngw-ner-cc.Berkeley.EDU (128.32.136.23) 39 ms 40 ms 39 ms
        5 ccn-nerif22.Berkeley.EDU (128.32.168.22) 39 ms 39 ms 39 ms
        6 128.32.197.4 (128.32.197.4) 40 ms 59 ms 59 ms
        7 131.119.2.5 (131.119.2.5) 59 ms 59 ms 59 ms
        8 129.140.70.13 (129.140.70.13) 99 ms 99 ms 80 ms
        9 129.140.71.6 (129.140.71.6) 139 ms 239 ms 319 ms
       10 129.140.81.7 (129.140.81.7) 220 ms 199 ms 199 ms
       11 nic.merit.edu (35.1.1.48) 239 ms 239 ms 239 ms

    Všimněte si, že řádky 2 a 3 obsahují stejná jména i IP adresy počítačů,
    což způsobuje chybné 4.3 BSD jádro na druhém přeskoku (lbl-csam.arpa),
    které přeposílá datagramy s nulovým TTL.  Ve spodní části nejsou
    uvedeny jména počítačů, protože NSFNet (129.140) nemá v DNS zavedeny
    příslušné reverzní záznamy.

    Další příklad:
       [yak 72]% traceroute allspice.lcs.mit.edu.
       traceroute to allspice.lcs.mit.edu (18.26.0.115), 30 hops max
        1 helios.ee.lbl.gov (128.3.112.1) 0 ms 0 ms 0 ms
        2 lilac-dmc.Berkeley.EDU (128.32.216.1) 19 ms 19 ms 19 ms
        3 lilac-dmc.Berkeley.EDU (128.32.216.1) 39 ms 19 ms 19 ms
        4 ccngw-ner-cc.Berkeley.EDU (128.32.136.23) 19 ms 39 ms 39 ms
        5 ccn-nerif22.Berkeley.EDU (128.32.168.22) 20 ms 39 ms 39 ms
        6 128.32.197.4 (128.32.197.4) 59 ms 119 ms 39 ms
        7 131.119.2.5 (131.119.2.5) 59 ms 59 ms 39 ms
        8 129.140.70.13 (129.140.70.13) 80 ms 79 ms 99 ms
        9 129.140.71.6 (129.140.71.6) 139 ms 139 ms 159 ms
       10 129.140.81.7 (129.140.81.7) 199 ms 180 ms 300 ms
       11 129.140.72.17 (129.140.72.17) 300 ms 239 ms 239 ms
       12 * * *
       13 128.121.54.72 (128.121.54.72) 259 ms 499 ms 279 ms
       14 * * *
       15 * * *
       16 * * *
       17 * * *
       18 ALLSPICE.LCS.MIT.EDU (18.26.0.115) 339 ms 279 ms 279 ms

    Brány 12, 14, 15, 16 a 17 neposílají ICMP zprávy "Time Exceeded" nebo
    je posílají s příliš malou hodnotou TTL a proto se k nám nedostanou.
    Na branách 14 - 17 běží MIT C Gateway, která zprávy "time exceeded"
    neposílá. Bůh ví, co je s 12.

    Ztichlá brána 12 může být způsobena chybou v síťovém kódu 4.[23] BSD (a
    jeho odvozeniny): 4.x (x <= 3) posílají odpověď s použitím TTL, které
    bylo v příchozím datagramu, proto odpověď nedojde. Tato chyba se
    projeví zajímavěji, pokud ji má cílový počítač:

        1 helios.ee.lbl.gov (128.3.112.1) 0 ms 0 ms 0 ms
        2 lilac-dmc.Berkeley.EDU (128.32.216.1) 39 ms 19 ms 39 ms
        3 lilac-dmc.Berkeley.EDU (128.32.216.1) 19 ms 39 ms 19 ms
        4 ccngw-ner-cc.Berkeley.EDU (128.32.136.23) 39 ms 40 ms 19 ms
        5 ccn-nerif35.Berkeley.EDU (128.32.168.35) 39 ms 39 ms 39 ms
        6 csgw.Berkeley.EDU (128.32.133.254) 39 ms 59 ms 39 ms
        7 * * *
        8 * * *
        9 * * *
       10 * * *
       11 * * *
       12 * * *
       13 rip.Berkeley.EDU (128.32.131.22) 59 ms ! 39 ms ! 39 ms !

    Ve výstupu je vidět 12 bran (routerů), třináctý je cíl a přesně druhá
    polovina odpovědí chybí. Způsobuje to chyba na počítači rip (Sun-3 se
    systémem Sun OS3.5), který používá TTL v dotazech jako TTL pro ICMP
    odpovědi. Proto odpověď dojde až v okamžiku, kdy je TTL větší, než
    dvojnásobek délky zpáteční trasy. Počítač rip je vzdálen skutečně jen
    sedm hopů. Odpověď vrácená s TTL 1 je vodítkem, že tento problém
    existuje. Traceroute vypíše znak "!" pokaždé, když je TTL <= 1.
    Protože je distribuována spousta zastaralého (DEC Ultrix, Sun 3.x) nebo
    nestandardního (HPUX) software, je tento problém častý.

    Další možné poznámky za údajem o času jsou: !H, !N nebo !P (cíl, síť
    nebo  protokol  nedosažitelné), !S (zdrojová cesta selhala) nebo
    !F-<pmtu> (je potřebná fragmentace - zobrazí se hodnota Path MTU
    Discovery z RFC1191), !X (komunikace zakázána administrátory), !V
    (porušení pořadí cílů), !C (precedence cutoff in effect) nebo !<číslo>
    (ICMP nedostupné, kód <číslo>). Tyto jsou definovány v RFC1812 (které
    nahrazuje RFC1716).  Pokud téměř všechny výzvy končí hlášeními o
    nedosažitelnosti, traceroute se ukončí.

    Tento program je určen pro testovaní, měření a management sítí.
    Primárně by měl sloužit pro manuální izolaci chyb. Protože traceroute
    může síť zatížit, není moudré používat traceroute během normálních
    operací a z automatických skriptů.

VIZ TAKÉ

    pathchar(8), netstat(1), ping(8)

AUTOR

    Implementoval Van Jacobson podle návrhu Steve Deeringa. Ladily tisíce
    lidí, zahrnuty opravy a návrhy od: C. Philip Wood, Tim Seaver a Ken
    Adelman.

    Současné verze programu jsou k dispozici na anonymním ftp:

       ftp://ftp.ee.lbl.gov/traceroute.tar.gz

CHYBY

    Prosím posílejte chyby na adresu traceroute@ee.lbl.gov.