Provided by: passwd_4.1.1-6ubuntu6_i386 bug

JMÉNO

    vipw, vigr - slouží k úpravě souborů password, group, shadow-password a
    shadow-group.

POUŽITÍ

    vipw [volby]

    vigr [volby]

POPIS

    vipw a vigr upravují soubory /etc/passwd a /etc/group. S přepínačem -s
    budou upravovat stínové verze obou souborů, tj. /etc/shadow a
    /etc/gshadow. Programy používají zámky, aby předešly porušení souborů.
    Při hledání editoru nejprve zkusí proměnnou prostředí $VISUAL, poté
    proměnnou prostředí $EDITOR a na konec spustí standardní editor vi(1).

VOLBY

    Příkazy vipw a vigr akceptují následující volby:

    -g, --group
       Upraví databázi skupin.

    -h, --help
       Zobrazí nápovědu a skončí.

    -p, --passwd
       Upraví databázi hesel.

    -q, --quiet
       Tichý režim.

    -s, --shadow
       Upraví databázi shadow nebo gshadow.

SOUBORY

    /etc/group
       informace o skupinových účtech

    /etc/gshadow
       stínový soubor pro skupiny

    /etc/passwd
       informace o uživatelských účtech

    /etc/shadow
       citlivé informace o uživatelských účtech

VIZ TAKÉ

    vi(1), group(5), gshadow(5)passwd(5), shadow(5).