Provided by: kde-l10n-et_4.2.2-0ubuntu3_all bug

NAME

    ark - KDE arhiveerimistööriist

SYNOPSIS

    ark [--extract--extract-to--add--add-to--guess-name] [kataloog]
      [failid] [arhiiv] [KDE üldised võtmed] [Qt üldised võtmed]

KIRJELDUS

    Ark on rakendus paljudes vormingutes arhiivifailide haldamiseks KDE
    töökeskkonnas. Arhiive saab vaadata, ekstraktida, luua ja muua otse
    Arkis. Rakendus tuleb toime paljude vormingutega: tar, gzip, bzip2,
    zip, rar ja lha (nende jaoks peavad siiski olema paigaldatud vastavad
    käsureaprogrammid). Ark oskab KDE keskkonnas tegutseda tihedas koostöös
    Konqueroriga, kui paigaldad Konquerori vastava plugina, mis leidub
    moodulis kdeaddons.

VõTMED

    --extract
       Avab ekstraktimisdialoogi ja väljub pärast lõpetamist

    --extract-to kataloog arhiiv
       Ekstraktib arhiivi kataloogi. Väljub pärast lõpetamist. Kui
       kataloog puudub, see luuakse.

    --add failid
       Küsib  arhiivi  nime,  kuhu  failid lisada. Väljub pärast
       lõpetamist.

    --add-to failid arhiiv
       Lisab failid arhiivi. Väljub pärast lõpetamist. Kui arhiiv
       puudub, see luuakse.

    --guess-name kataloog arhiiv
       Kasutatakse  koos  võtmega  --extract-to.  Määramise korral
       ekstraktitakse arhiiv  kataloogi alamkataloogi, mille nimeks
       saab arhiiv ilma failinime laiendita.

KESKKOND

    $PATH Käsureaprogrammid, mis käsitlevad arhiive, mida tahad käsitleda
       Arki abil, peavad asuma sinu otsinguteel ($PATH).

NäITED

    ark --extract-to --guess-name . Arhiiv.tar.bz2
       Ekstraktib faili Arhiiv.tar.bz2 aktiivse kataloogi alamkataloogi
       Arhiiv.

    ark --add-to *.jpg pildid.tar.bz2
       Lisab  kõik  failid,  mille  lõpus  seisab *.jpg, arhiivi
       pildid.tar.bz2, luues selle faili, kui seda pole veel olemas.

VAATA KA

    tar(1), gzip(1), bzip2(1), zip(1), rar(1), lha(1)

    Põhjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/ark (kirjuta see URL
    Konquerori või käivita käsuga khelpcenter help:/ark).

AUTORID

    Arki hooldaja on Henrique Pinto <stampede@coltec.ufmg.br>.

    Käesoleva manuaalilehekülje kirjutas Lauri Watts <lauri@kde.org> KDE
    3.4 jaoks.

AUTHOR

    Lauri Watts.