Provided by: kde-l10n-et_4.2.2-0ubuntu3_all bug

NAME

    create_makefile  - Loob Makefile.am põhjal failid Makefile.in ja
    Makefile

SYNOPSIS

    create_makefile [suhtelineasukoht/Makefile] [suhtelineasukoht]

KIRJELDUS

    create_makefile loob failid Makefile.in ja Makefile alamkataloogis,
    milles sisaldub Makefile.am. Skript säästab aega, mis muidu kulub
    konfigureerimise täieliku taassooritamise peale

    Pane tähele, et failis Makefile.am tuleb anda soovitud Makefile’i
    asukoht (kuigi lõpliku Makefile’i võib ära jätta).

    Skripti  võib käivitada tiptaseme kataloogis (mis sisaldab faili
    configure) või mõnes selle alamkataloogis.

    Kui  lähtekataloog  erineb  ehituskataloogist  (vaata  allpool
    keskkonnamuutujaid), eeldatakse, et Makefile.am ja Makefile.in asuvad
    lähtekataloogis ja Makefile ehituskataloogis.

    See utiliit kuulub KDE tarkvaraarenduse komplekti koosseisu.

KESKKOND

    Kui lähtekataloog on ehituskataloogist erinev, tuleb määrata üks (aga
    mitte mõlemad) järgnevatest muutujatest. Kui ehituskataloog on lihtsalt
    lähtekataloogi alamkataloog, tuleks  kasutada  lihtsamat  muutujat
    OBJ_SUBDIR.

    OBJ_SUBJDIR
       Osutab,  et  ehituskataloog  on  lähtekataloogi  määratud
       alamkataloog.  Kui  näiteks  lähtekataloog  on  kdesdk  ja
       ehituskataloog   kdesdk/obj-i386-linux,  tuleb  OBJ_SUBDIR
       väärtuseks määrata obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
       sed-avaldis,   millega   teisendatakse    lähtekataloog
       ehituskataloogiks. Kui näiteks lähtekataloog on ~/src/kdesdk ja
       ehitamise kataloog ~/src/kdesdk-obj,  tuleb  OBJ_REPLACEMENT
       väärtuseks määrata s#kdesdk#kdesdk-obj#.

VAATA KA

    create_makefiles(1)

AUTORID

    create_makefile’i kirjutasid David Faure <faure@kde.org> ja teised.
    Käesoleva manuaalilehekülje kirjutas Ben Burton  <bab@debian.org>
    Debiani GNU/Linuxi süsteemi tarbeks (kuid seda saavad kasutada ka muud
    süsteemid).

                 8. märts 2003       CREATE_MAKEFILE(1)