Provided by: kde-l10n-et_4.2.2-0ubuntu3_all bug

NAME

    kmouth - Kirjutatut kõnelev kasutajaliides kõnesüntesaatoritele

SYNOPSIS

    kmouth [failinimi] [KDE üldised võtmed] [Qt™ üldised võtmed]

KIRJELDUS

    KMouth võimaldab inimestel, kes ise ei suuda kõnelda, lasta seda enda
    eest teha arvutil. Rakendus pakub ka kõneldud lausete ajaloo võimalust,
    lubades kasutajal valida varemkõneldud lauseid, mida uuesti kõnelda.

    Pane tähele, et KMouth ei sisalda kõnesüntesaatorit, vaid eeldab, et
    see on juba süsteemi paigaldatud.

VõTMED

    failinimi
       Avatav ajaloofail.

VAATA KA

    kttsd(1), festival(1), mbrola(1), freetts(1)

    Põhjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/kmouth (kirjuta see
    URL Konquerori või käivita käsuga khelpcenter help:/kmouth).

    Täiendavat  infot leiab ka KDE hõlbustusprojekti koduleheküljelt:
    http://accessibility.kde.org/.

AUTORID

    KMouthi autor on Gunnar Schmi Dt <kmouth@schmi-dt.de>.

AUTHOR

    Lauri Watts.