Provided by: kde-l10n-et_4.2.2-0ubuntu3_all bug

NAME

    qtoptions - Üldised käsureavõtmed kõigile rakendustele, mis tuginevad
    Qt tööriistakomplektile.

SYNOPSIS

    Qt rakendus [Qt üldised võtmed]

VõTMED

    Järgnevad võtmed kehtivad kõigis Qt™ rakendustes:

    --display kuvanimi
       Kasutab X-serveri kuva kuvanimi.

    --session seansiID
       Taastab rakenduse, millel on määratud seansiID.

    --cmap Sunnib rakenduse paigaldama privaatvärvikaardi 8-bitisel kuval.

    --ncols arv
       Piirab värvide arvu, mida eraldatakse värvikuubikus 8-bitisel
       kuval,  kui  rakendus  kasutab   QApplication::ManyColor
       värvispetsifikatsiooni.

    --nograb
       Annab Qt™-le korralduse mitte kunagi hõivata hiirt või
       klaviatuuri.

    --dograb
       Siluri töö võib põhjustada otsese --nograb, kasuta  selle
       tühistamiseks --dograb.

    --sync Lülitub sünkroonsele silumisele.

    --fn,--font fondinimi
       Määrab rakenduse fondi.

    --bg,--background vrv
       Määrab vaikimisi taustavärvi ja rakenduse paleti (arvutatakse
       heledad ja tumedad varjud).

    --fg,--foreground vrv
       Määrab esiplaani vaikevärvi.

    --btn,--button vrv
       Määrab nupu vaikevärvi.

    --name nimi
       Määrab rakenduse nime.

    --title tiitel
       Määrab rakenduse tiitli.

    --visual TrueColor
       Sunnib rakenduse kasutama 8-bitisel kuval TrueColor’it.

    --inputstyle sisestusstiil
       Määrab XIM-i (X’i sisestusmeetod) sisestusstiili. Kasutada saab
       järgmisi väärtusi: onthespot, overthespot, offthespot ja root.

    --im XIM-server
       Määrab XIM-serveri.

    --noxim
       Keelab XIM-i.

    --reverse
       Peegeldab kogu vidinate paigutuse.

    --stylesheet fail.qss
       Rakendab rakenduse vidinatele Qt laaditabeli.

VAATA KA

    kdeoptions(7)

AUTORID

    Käesoleva manuaalilehekülje kirjutas Lauri Watts<lauri@kde.org>

AUTHOR

    Lauri Watts.