Provided by: kde-l10n-et_4.2.2-0ubuntu3_all bug

NAME

    kbuildsycoca4 - Süsteemi seadistuste vahemälu ümber ehitamine.

SYNOPSIS

    kbuildsycoca4 [--nosignal | --incremental | --help | --help-qt |
           --help-kde | --help-all | --author | -v, --version |
           --license]

KIRJELDUS

    kbuildsycoca4 kui KDE käsureatööriistade osa tagab KDE korrektse töö,
    lugedes kõiki .desktop-, .directory-, .kimgio- ja .protocol-faile ning
    luues nende baasil binaarandmebaasi.

    KDE  kasutab  seda  andmebaasi  konfiguratsiooniinfo  jagamiseks
    käivitatavatele programmidele.

    See tööriist kuulub ksycoca ehk KDE süsteemi seadistuste vahemälu
    koosseisu.

VõTMED

    --nosignal
       Rakendustele ei saadeta signaale

    --incremental
       Lisanduv uuendamine

    --help Näitab abi võtmete kohta

    --help-qt
       Näitab abi Qt spetsiifiliste võtmete kohta

    --help-kde
       Näitab abi KDE spetsiifiliste võtmete kohta

    --help-all
       Näitab abi kõigi võtmete kohta

    --author
       Näitab infot autori kohta

    --version
       Näitab versiooniinfot

    --license
       Näitab litsentsiinfot

KASUTAMINE

    Standardne viis programmi käivitada on anda käsureal käsk kbuildsycoca4

FAILID

    /tmp/kde-$USER/ksycoca
       ...

KESKKONNAMUUTUJAD

    $KDEDIRS
       Määrab, millised kataloogid kuuluvad KDE paigalduse koosseisu

VAATA KA

    kdeinit4

VEAD

    Vigu võib olla mustmiljon, õige koht  neist  teadaandmiseks  on
    bugs.kde.org: http://bugs.kde.org.

AUTHOR

    Darian Lanx <content@openprojects.net>.

                 2001-04-25         KBUILDSYCOCA4(8)