Provided by: wesnoth-server_1.6a-3ubuntu1_i386 bug

NIMI

 Taistelu Wesnothista -moninpelipalvelin
    wesnothd â.

TIIVISTELMÃ.

    wesnothd [-dv] [-c polku] [-p portti] [-t luku] [-T luku]
    wesnothd -V

KUVAUS

    Hallitsee   Taistelu   Wesnothista  -moninpelejä.  Osoitteessa
    http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration on lista komennoista,
    jotka palvelin hyväksyy pelin kautta (/query ...) tai FIFOsta.

VALITSIMET

    -c polku, --config polku
       Kertoo wesnothdille käytettävän asetustiedoston sijainnin.
       Osiossa PALVELIMEN ASETUKSET alla kerrotaan sen  syntaksi.
       Palvelinprosessin  saa  lukemaan  asetustiedoston  uudestaan
       lähettämällä sille SIGHUPin.

    -d, --daemon
       Käynnistää wesnothdin taustaprosessina.

    -h, --help
       Kertoo, mitä komentorivivalitsimet tekevät.

    --log-taso=aihealue1,aihealue2,...
       Asettaa vakavuusasteen lokin aihealueille. Sana all vastaa
       kaikkia   aihealueita.  Käytettävissä  olevat  tasot:
       error, warning, info,debug.    Oletuksena    käytetään
       sever-aihealueella tasoa info ja muualla tasoa error.

    -p portti, --port portti
       Sitoo palvelimen annettuun porttiin. Oletuksena käytetään
       porttia 15000.

    -t luku, --threads luku
       Asettaa  verkkoyhteyksiä  odottavien  työläissäikeiden
       enimmäismäärän (oletus: 5, maksimi: 30).

    -T luku, --max-threads luku
       Asettaa luotavien työläissäikeiden enimmäismäärän. Arvo 0
       poistaa rajoituksen. (Oletus on 0.)

    -V, --version
       Näyttää versionumeron ja lopettaa.

    -v, --verbose
       Laittaa vianjäljityslokin kirjoittamisen päälle.

PALVELIMEN ASETUKSET

  Yleinen syntaksi on:
    [tagi]

       avain="arvo"

       avain="arvo,arvo,..."

    [/tag]

  Globaalit avaimet:
    ban_save_file
       Täydellinen tai suhteellinen polku (gzip-pakattuun) tiedostoon,
       jota palvelin voi lukea ja kirjoittaa. Estot tallennetaan
       tähän tiedostoon ja luetaan siitä palvelimen käynnistyessä.

    connections_allowed
       Sallittujen yhteyksien määrä samasta IP:stä. Arvo 0 poistaa
       rajoituksen. (Oletus on 5.)

    disallow_names
       Nimet  tai  nimimerkit,  joita  palvelin  ei  hyväksy.
*â ja â?â. Lisätietoja: glob(7). Oletusarvot (käytössä kun muita ei ole
       Jokerimerkeistä     toimivat     âannettu)    ovat:
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       Polku FIFOon, jonne voi kirjoittaa palvelinkomentoja (samoja
       kuin  komennolla  /query  wesnothista).  Jos  jätetty
       määrittelemättä,   käytetään   käännön   aikana
       määriteltyä polkua (oletus: /var/run/socket/wesnothd/socket).

    max_messages
       Sallittu määrä viestejä ajanjaksossa, joka on määritelty
       asetuksella messages_time_period. (Oletus on 4.)

    messages_time_period
       Ajanjakso  (sekunneissa),  jota käytetään viestitulvinnan
       havaitsemisessa. (Oletus on 10.)

    motd  Päivän viesti.

    passwd Salasana, jolla saa ylläpitäjän oikeudet. Alkaa yleensä
adminâ.
       sanalla â.TP restart_command Komento, jota palvelin käyttää
       käynnistääkseen   uuden    palvelinprosessin    â.TP
       versions_accepted  Pilkuilla  eroteltu  lista  palvelimen
*â ja â?â. (Oletus on
       hyväksymistä versiomerkkijonoista. Jokerimerkeistä toimivat
       âpalvelimen versiota vastaava wesnothin versio.)
       Esimerkki:  versions_accepted="*"  hyväksyy  minkä tahansa
       version.

  Globaalit tagit:
    [redirect]  Tällä  tagilla  määritellään  palvelin,  jolle
    uudelleenohjataan tietyt asiakasversiot.

       host  Osoite palvelimelle, johon ohjataan.

       port  Portti, johon yhdistetään.

       version
           Pilkuilla   eroteltu   lista   versioista,  jotka
           uudelleenohjataan. Jokerimerkit toimivat samoin  kuin
           asetuksessa versions_accepted.

    [ban_time]  Tällä  tagilla  määritellään  helppokäyttöisiä
    avainsanoja väliaikaisten estojen pituuksille.

       name  Estoajasta käytettävä nimi.

       time  Ajan pituuden määritelmä. Muoto on: %d[%s[%d%s[...]]]
           jossa %s on s (sekunteja), m (minuutteja), h (tunteja), D
           (päiviä), M (kuukausia) tai Y (vuosia) ja %d on luku.
           Jos ajanmäärettä ei anneta, käytetään oletuksena
           minuutteja. Esimerkki: time="1D12h30m" luo estoajan, joka
           kestää 1 päivän, 12 tuntia ja 30 minuuttia.

    [proxy]  Tällä  tagilla  käsketään  palvelinta  toimimaan
    välityspalvelimena ja ohjaamaan asiakkaiden pyynnöt määrätylle
    palvelimelle. Hyväksyy samat avaimet kuin [redirect].

TEKIJÃT

    Kirjoittanut David White <davidnwhite@verizon.net>. Muokannut Nils
    Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott  <ott@gaon.net>  ja  Soliton
    <soliton.de@gmail.com>. Tämän manuaalin alkuperäisversion kirjoitti
    Cyril  Bouthors  <cyril@bouthors.org>.   Suomentanut  Wesnothin
    suomennosryhmä (http://www.wesnoth.org/wiki/FinnishTranslation).
    Käy virallisella kotisivulla: http://www.wesnoth.org/

TEKIJÃKEUS

    Copyright © 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    This is Free Software; this software is licensed under the GPL version
    2, as published by the Free Software Foundation. There is NO warranty;
    not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

KATSO MYÃS

    wesnoth(6), wesnoth_editor(6)