Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    procmailex - procmail konfigurációs állomány példák

ÁTTEKINTÉS

    $HOME/.procmailrc példák

LEÍRÁS

    A  konfigurációs állomány felépítéséről bővebben a procmailrc(5).
    súgóban lehet olvasni.

    A súlyozott értékelési módszerről részletes információ a procmailsc(5)
    súgóban található.

    Ebben  a  súgóban néhány mintapéldát lehet találni. Részletesebb
    konfigurációs példákat a procmail(1), súgó MEGJEGYZÉS részében, vagy a
    procmail csomagban (procmail*/examples/?procmailrc) lehet találni.

PÉLDÁK

    Búvárkodással  foglalkozó  levelező  listáról  érkező leveleket a
    buvarkodas nevű mappába irányításhoz (buvarkodas.lock záróállomány
    [locallockfile] használatával) a következő megoldás használható:

       :0:
       * ^TObuvarkodas
       buvarkodas

    Pétertől érkező programozásról szóló leveleket Istvánnak az alábbi
    módon lehet továbbítani, miközben ezekről a levelekről egy másolat a
    peterprog mappába kerül.

       :0
       * ^From.*peter
       * ^Subject:.*programozas
       {
         :0 c
         ! istvan@gepe.hu

         :0
         peterprog
       }

    Ugyanez egy kicsit másként:

       :0 c
       * ^From.*peter
       * ^Subject:.*programozas
       ! istvan@gepe.hu

         :0 A
         peterprog

    Ugyanez, de egy kicsit lassabb módszerrel:

       :0 c
       * ^From.*peter
       * ^Subject:.*programozas
       ! istvan@gepe.hu

       :0
       * ^From.*peter
       * ^Subject:.*programozás
       peterprog

    Procmailben kevésbé járatosak és kísérletezgetőknek jól jöhet néhány
    tancs. A következő két feltételt a szűrőfeltételek elé beszúrva az
    utolsó 32 levelünkről mindig készül egy biztonsági másolat. Ahhoz, hogy
    működjön ez a mentés, el ne felejtsük a $MAILDIR könyvtárban létrehozni
    egy 'mentes' könyvtárat.

       :0 c
       mentes

       :0 ic
       | cd mentes && rm -f dummy `ls -t msg.* | sed -e 1,32d`

    A levelekben a `From ' mező nem mindig megfelelő, ezt egy procmail -f
    paranccsal lehet kijavítani. Az ilyen típusú hibák javításához az
    alábbi két feltételt érdemes beszúrni. Ezekkel az összes bejövő levél
    fejlécében javíthatjuk a `From ' mezőt.

       :0 fhw
       | formail -I "From " -a "From "

    Másik hasznos dolog lehet, ha egy saját  fejlécet  szúrunk  be
    (statisztikai vagy egyéb indok miatt) az összes olyan levélbe, amely
    nem a postmaster-től  jött  (itt  fejlec.lock  záróállományt  is
    használunk). Annak érdekében, hogy a záróállomány a szűrés befejezésig
    aktív maradjon a `w' kapcsolót is meg kell adni, különben ahogy a
    szűrési feltételhez ér a levél a zárolás megszűnne.

       :0 hwc:
       * !^FROM_MAILER
       | uncompress fejlec.Z; cat >>fejlec; compress fejlec

    Vagy a hatékonyabb gzip-es tömörítővel az alábbi módon:

       :0 hwc:
       * !^FROM_MAILER
       | gzip >>fejlec.gz

    Az összes 1000 bájtnál kisebb levelek otthoni címünkre irányításához
    (záróállomány használata nélkül) az alábbira lehet szükségünk:

       :0
       * < 1000
       ! nevem@otthon

    A szörfölés levelezési listáról érkező digest (összefűzött) levelek
    szétdarabolásához  és  azok  szorfoles  mappába  irányításához,
    szorfoles.lock záróállomány használatával a következő szűrőre van
    szükségünk.

       :0:
       * ^Subject:.*szorfing.*Digest
       | formail +1 -ds >>szorfoles

    A postmastertől vagy a mailer-daemontól érkező összes levél postm
    mappába gyűjtéséhez, postm.lock
    záróállomány használatával az alábbi szükséges:

       :0:
       * ^FROM_MAILER
       postm

    Egy egyszerű megoldás automatikus válaszadásra. A  saját  és  a
    levéltovábbító programoktól érkező levelekre automatikus válaszadásnak
    nem szabad történnie. Ha nem figyelnénk  erre,  akkor  galibába
    kerülhetünk (pl. körkörös levéltovábbküldés [`ringing' mail]). Hogy
    hatékonyan működjön ez a szűrő, ezért az összes többi elé célszerű
    beszúrni.  Azonban ajánlatos lehet, a levelezőlistákról érkező levelek
    szűrése utn betenni, mivel levelezőlisták leveleire  automatikus
    választ küldeni nem ildomos. Elméletileg a !^FROM_DAEMON feltétel
    kiszűri a levelezőlistákat, de ne ksrtsk a sorsot , ha mgsem tenné
    azt.

       :0 h c
       * !^FROM_DAEMON
       * !^X-Loop: sajat@emilcimed
       | (formail -r -I"Precedence: junk" \
         -A"X-Loop: sajat@emilcimed" ; \
         echo "Leveled érkezett.") | $SENDMAIL -t

    A vacation(1) programot akár helyettesítő, összetettebb automatikus
    válaszadást a következő módon lehet létrehozni. Ez a szűrő  az
    előzőekben ismertetet módszert azzal egészíti ki, hogy egy szünidő
    adatbázist készít a szunido.cache állományba a levelek feladóiból; ha
    azok ott még nem szerepeltek, akkor felveszi azokat az állományba. (A
    szunido.cache állományt a formail hozza létre ügyelve arra, hogy mindig
    a legfrissebb feladók neveit rátolja maximum 8192 bájt méretben.) Ha a
    feladó még nem szerepelt az adatbázisban, akkor automatikusan választ
    kap.

    Ahogy  látható  a  szűrési  feltételek  sorában  megjegyzések is
    elhelyezhetők soha se tegyünk megjegyzést az összehasonlítást végző
    sorokba.

       SHELL=/bin/sh  # shelltől függően adjuk meg

       :0 Whc: szunido.lock
        # Ellenőrizzük, hogy a levél nekünk lett-e címezve
       * $^To:.*\<$\LOGNAME\>
        # Levelezőlistákra és felügyelő programoknak nem küldünk választ
       * !^FROM_DAEMON
        # Körkörös levélküldés megakadályozása
       * !^X-Loop: sajat@emailcimed
       | formail -rD 8192 szunido.cache

        :0 ehc     # ha a feladó még nem szerepelt az adatbázisban
        | (formail -rI"Precedence: junk" \
           -A"X-Loop: sajat@emailcimed" ; \
          echo "Megkaptam az üzenetedet,"; \
          echo "de csak HÉTFŐN vagyok legközelebb."; \
          echo "-- "; cat $HOME/.signature \
         ) | $SENDMAIL -oi -t

    TeX-el foglalkozó levelek texmail könyvtárban (a könyvtárat külön létre
    kell hozni) tárolásához egyedi állománynevekkel a  következőképen
    oldható meg:

       :0
       * (^TO|^Subject:.*)TeX[^t]
       texmail

    Ugyanezt, de nem egyedi, hanem számozott névvel (MH mappa) elmentett
    levelekhez ezt kell használni:

       :0
       * (^TO|^Subject:.*)TeX[^t]
       texmail/.

    Mindezek mellett egyszerre több helyre is lehet irányítani a leveleket.
    A következőkben két MH mappába és egy könyvtárba kerül a levél és
    másolatai. Ez majdnem olyan mintha egy állományba mentenénk, de a
    másikkal "keménykötéssel" (hardlink) összekapcsolnánk.

       :0
       * (^TO|^Subject:.*)TeX[^t]
       texmail/. szovegszerkesztes dtp/.

    Az összes megbeszélésről szóló levelet egy olyan mappába irányíthatjuk,
    amely mondjuk havonta változik a következő megoldással. Pl. 1994.
    januárban  a  könyvtár  neve  94-01  lenne,  a levelek pedig a
    94-01/megbeszeles mappába kerülnének, a záróállomány  neve  pedig
    `94-01/megbeszeles.lock' lenne.

       :0:
       * megbeszeles
       `date +%y-%m`/megbeszeles

    Mint  fenn,  de  ha még nem létezne a `94-01' könyvtár, akkor
    automatikusan létre lesz hozva.

       MONTHFOLDER=`date +%y-%m`

       :0 Wic
       * ? test ! -d $MONTHFOLDER
       | mkdir $MONTHFOLDER

       :0:
       * megbeszeles
       ${MONTHFOLDER}/megbeszeles

    Egy kicsit másként kivitelezve ugyanaz:

       MONTHFOLDER=`date +%y-%m`
       DUMMY=`test -d $MONTHFOLDER || mkdir $MONTHFOLDER`

       :0:
       * megbeszeles
       ${MONTHFOLDER}/megbeszeles

    Azok, akik több levelezőlista tagjai és ahol a tagok üzeneteiket több
    helyre is elküldik, sokszor szeretnének ezektől a duplikált levelektől
    megszabadulni automatikusan. A következő szűrővel ezeket az ismétlődő
    leveleket lehet kitöröltetni. A trükk, hogy egy 8 KB-os állományban
    tároljuk a legfrissebb levelek Message-ID-it (levélazonosítóit). Mivel
    a Message-ID-k egyediek , ezért ezek alapján könnyű megkeresni az
    ismétlődő leveleket. Hogy egyetlen ismétlődő levél se jusson át a
    szűrésen, érdemes a konfigurációs állomány legelejére tenni azt.

       :0 Wh: msgid.lock
       | formail -D 8192 msgid.cache

    Azonban levéltovábbítási hibák esetén ezzel a szűrővel törlődhetnek
    olyan levelek, amelyeket nem akartunk töröltetni, mivel a procmail újra
    megpróbálja továbbítani a levelet a hiba esetén, azonban a Message-ID-k
    alapján ekkor már duplikált leveleknek fogja tekinteni a leveleket, s
    törli azokat.  Így azok, akik még nem biztosak magukban a következő
    szűrőt használják. Ez a szűrő a duplikált leveleket nem törli, hanem
    egy külön mappába helyezi. Természetesen ezt a mappát időnként majd
    üríteni szükséges.

       :0 Whc: msgid.lock
       | formail -D 8192 msgid.cache

       :0 a:
       duplikaltak

    Procmail-lel MH mappákba közvetlenül lehet levelet irányítani, azonban
    a mappa bejegyzéseit nem tudja megfelelően módosítani. Ha ezt is
    szeretnénk elérni, akkor a következő szűrőre van szükségünk, amely
    minden spam tartalmú levelet egy spamfold MH mappába helyez át. A
    záróállománynak itt kiemelt jelentősége van, mivel az MH programok
    működésük közben nem zárolják a feldolgozandó állományt. MH programok
    egymástól  független  futtatása  ugyanazon  az  állományon  ezért
    adatsérülést, vagy akár adatvesztést okozhatnak. Sajnos a záróállomány
    használata nem old meg minden problémát, mivel az rcvstore programot a
    `show', `mark' vagy egyéb MH program futása közben is el lehet
    indítani. Ezt a problémát az MH elkövetkező verziójában ki fogják
    küszöbölni, addig viszont együtt kell élni azzal, hogy adatsérülést
    vagy adatvesztést  okozhat  mappák  bejegyzéseinek  ilyen  irányú
    módosítása.

       :0 :spamfold/$LOCKEXT
       * B ?? spam
       | rcvstore +spamfold

    Emacs mappák használata (pl. emacs-on alapuló levelezőprogramok --
    RMAIL, VM, stb. -- levélmappái) esetén ügyelni kell arra, hogy emacs
    kompatíbilis  záróállományt  hozzunk létre. Az emacs-os programok
    érzékenyek arra, ha nem megfelelőek a záróállományok. Legyen a $HOME
    pl. /home/jani , ekkor a következő szűrőt érdemes használunk:

       MAILDIR=Mail

       :0:/usr/local/lib/emacs/lock/!home!jani!Mail!mailbox
       * ^Subject:.*valami
       mailbox

    Emellett azt is meg lehet tenni, hogy a procmail-lel egy külön
    levélmappába válogatjuk a leveleket és időközönként  a  movemail
    programmal másoltatjuk a megfelelő emacs állományba. A movemail minden
    egyes levélmappán záróállományt helyez el, mint a procmail működése
    közben.

    Levél bizonyos részeinek környezeti változóba tárolásához a következő
    módszert lehet használni:

       SUBJECT=`formail -xSubject:`  # általános módi
       FROM=`formail -rt -xTo:`    # speckó eset

       :0 h              # harmadik módszer
       KEYWORDS=| formail -xKeywords:

    A konfigurációs állományban megadott ideiglenes fileoktól a procmailből
    való kilépés előtt az alábbi módon szabadulhatunk meg biztosan:

       TEMPORARY=$HOME/tmp/pmail.$$
       TRAP="/bin/rm -f $TEMPORARY"

    A TRAP kulcsszóval a procmail kilépéskódját (exitcode) is meg lehet
    változtatni. Pl. ha azt szeretnénk, hogy a kilépéskód 1 legyen a valós
    kód helyett, akkor a következőre van szükségünk:

       EXITCODE=""
       TRAP="exit 1;"  # fontos a pontosvessző
                # mivel az exit nem egy önálló program

    Vagy ha nem szükséges TRAP-on keresztül átadni a kilépéskódot, akkor
    használjuk egyszerűen csak ezt:

       EXITCODE=1

    A következő szűrővel az összes postscript formájú levelet automatikusan
    kinyomtathatjuk.

       :0 Bb
       * ^^%!
       | lpr

    A következő szűrő kicsit intelligensebb, mert csak a nyomtatószerverről
    érkező postscript állományokat próbálja meg kinyomtatni. Az első
    feltétel csak a megfelelő fejléc esetén érvényesül, míg a második csak
    akkor, ha a levél törzse a megfelelő kódot tartalmazza.

       :0 b
       * ^From[ :].*print-server
       * B ?? ^^%!
       | lpr

    Mint az előbb, de kicsit másként:

       :0
       * ^From[ :].*print-server
       {
        :0 B b
        * ^^%!
        | lpr
       }

    Vagy így:

       :0 HB b
       * ^^(.+$)*From[ :].*print-server
       * ^^(.+$)*^%!
       | lpr

    Ha két különböző helyen van felhasználói azonosítód (account), és
    szeretnéd, ha mindkét helyen ugyanazok a leveleket olvashatnád, akkor
    egy egyszerű levél átirányítás (forward) nem lenne nyerő, mivel ezzel a
    leveleket a két cím között végtelenségig küldözgetnéd (mail loop).
    Ennek elkerülésére alkalmas a $HOME/.procmailrc elejére beszúrni az
    alábbi szűrőt. A lényeg, hogy mindkét helyen az X-Loop: -nak ugyanazt
    az értéket kell megadni, mert ekkor csak a szükséges levelek kerülnek
    továbbításra a másik címre.

       :0 c
       * !^X-Loop: neved@emailcimed
       | formail -A "X-Loop: neved@emailcimed" | \
         $SENDMAIL -oi neved@emailcimed

    A levél tárgyában elhelyezett `retrieve' (küldés) parancsra az alábbi
    szűrő egy kiválasztott állományt fog automatikusan visszaküldeni. Itt
    is ügyelni kell, hogy a szűrő csak a megfelelő esetben válaszoljon
    (levelezőlistáknak, saját magunknak ne válaszoljon!).

       :0
       * !^From +YOUR_USERNAME
       * !^Subject:.*Re:
       * !^FROM_DAEMON
       * ^Subject:.*retrieve
       | (formail -r ; cat info_file) | $SENDMAIL -oi -t

    A következőkben egy egyszerű emaillel  működtethető  fileszervert
    mutatunk be. Azonban, ha ilyen kiszolgálót szeretnénk működtetni, akkor
    inkább ajánljuk a SmartList programot (amely ugyanonnan beszerezhető
    ahonnan a procmail csomag). A fileszerver maximum 1 állományt küld el
    a kérésnek megfelelően, a levél tartalmát nem veszi figyelembe, mivel
    csak az alábbi felépítésű levéltárgyát fogadja el; "Subject: send file
    amitszeretnenek" (a szóközök  fontosak).  (Mg.  A  magyarosított
    levelezőprogramok a Subject: mező helyett Tárgy: mezőt használhatnak,
    ez esetben a szűrőt értelemszerűen módosítani szükséges.)  Rejtett
    állományokat és a megadott könyvtáron kívül

       :0
       * ^Subject: send file [0-9a-z]
       * !^X-Loop: neved@emailcimed
       * !^Subject:.*Re:
       * !^FROM_DAEMON
       * !^Subject: send file .*[/.]\.
       {
        MAILDIR=$HOME/fileserver # lekérhető állományok helye

        :0 fhw          # válaszlevél létrehozása
        * ^Subject: send file \/[^ ]*
        | formail -rA "X-Loop: neved@emailcimed"

        FILE="$MATCH"      # az elküldendő állomány neve

        :0 ah
        | cat - ./$FILE 2>&1 | $SENDMAIL -oi -t
       }

    A következő szűrővel a megadott MIME kódolású leveleket a sokkal
    kezelhetőbb 8-bites formátumra  lehet  átalakítani.  A  szükséges
    mimencode(1)  program  Nathaniel  Borenstein  metamail csomagjában
    található.

       :0
       * ^Content-Type: *text/plain
       {
        :0 fbw
        * ^Content-Transfer-Encoding: *quoted-printable
        | mimencode -u -q

          :0 Afhw
          | formail -I "Content-Transfer-Encoding: 8bit"

        :0 fbw
        * ^Content-Transfer-Encoding: *base64
        | mimencode -u -b

          :0 Afhw
          | formail -I "Content-Transfer-Encoding: 8bit"
       }

    A következő példa a procmail egyik alkalmazhatóságát mutatja be. Ha
    mondjuk egy ".surgos" nevű állományban elhelyezzünk egy személynek a
    címét, akkor a szűrő a tőle érkező leveleket a $MAILDIR/surgos mappába
    irányítja át. Az ehhez szükséges szűrő így néz ki (fontos megjegyezni
    hogy a $LINEBUF értékét meg kell növelni, ha a $LINEBUF-nál hosszabb az
    .surgos állomány tartalma):

       URGMATCH=`cat $HOME/.surgos`

       :0:
       * $^From.*${URGMATCH}
       surgos

    Egy másik alkalmazási terület lehet, amikor bizonyos leveleken végzünk
    el módosításokat, átalakításokat. Egy tipikus példa erre, amikor a
    kimenő levelek kódolását változtatjuk meg, ha arra szükség van. Ebben
    az esetben a parancssor közepén használjuk a procmail-t.

       cat newtext | procmail ./mimeconvert | mail kriszta@cime

    A  mimeconvert  konfigurációs  állománya  pedig  valami  hasonlót
    tartalmazhat  (a  =0x80=  és  =0xff=  kell 8-bites karakterekkel
    helyettesíteni):

       DEFAULT=|   # a kimenetet a hagyományos kimenetre
              # irányítjuk a levélküldés helyett
       :0 Bfbw
       * [=0x80=-=0xff=]
       | mimencode -q

        :0 Afhw
        | formail -I 'MIME-Version: 1.0' \
          -I 'Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1' \
          -I 'Content-Transfer-Encoding: quoted-printable'

LÁSD MÉG

    procmail(1), procmailrc(5), procmailsc(5), sh(1), csh(1), mail(1),
    mailx(1), binmail(1), uucp(1), aliases(5), sendmail(8), egrep(1),
    grep(1), biff(1), comsat(8), mimencode(1), lockfile(1), formail(1)

SZERZŐ

    Stephen R. van den Berg
       <srb@cuci.nl>
    Vizi Szilárd <vizisz@freemail.hu>