Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    syslog.conf - syslogd (8) konfigurációs fájl

ÁTTEKINTÉS

    A syslog.conf fájl a syslogd(8) fő konfigurációs fájlja, amely naplózza
    a rendszerüzeneteket a *nix rendszereken. A syslog.conf fájl határozza
    meg a naplózási szabályokat.  A syslogd(8) további tulajdonságai a
    syslogd(8) kézikönyvoldalán találhatók.

    Valamennyi szabály két mezőből áll, egy kivlaszt és egy vgrehajt
    mezőből. A két mezőt szóközökkel vagy tabulátor jelekkel választjuk el
    egymástól. A kiválasztó mező meghatároz egy szolgáltatási sémát és
    definiálja azt a prioritást, amely a hozzárendelt végrehajtáshoz
    tartozik.

    A sorok kettőskereszt ("#") jellel kezdődnek és az üres sorok nem
    számítanak.

    A syslogd kiterjedt szintaktikát képes megérteni. Egy szabály akár több
    sorra is felosztható, ha a vezető sor egy backslash-sel ("\") fejeződik
    be.

KIVÁLASZTÓK

    A kiválasztó mező önmaga is két részből áll; a szolgltats és a
    priorits egymástól ponttal (".") elválasztva.  Mindkét összetevő
    érzéketlen a kis- és nagybetűk közötti különbségre, és decimális számok
    segítségével is definiálható, de ha lehet, akkor ezt inkább kerüljük
    el. A szolgáltatásról és a prioritásról bővebb leírás a syslog(3)
    kézikönyvoldalán  olvasható.  Az  alábbiakban  megemlített  nevek
    megfelelnek a hasonló LOG_-értékeknek a /usr/include/syslog.h fájlban.

    A szolgltats értéke az alábbi kulcsszavak közül kerülhet ki: auth,
    authpriv, cron, daemon, kern, lpr, mail, mark, news, security (megfelel
    az auth-nak), syslog, user, uucp és a local0-tól a local7-ig.  A
    security kulcsszó használata nem javallott, a mark kulcsszó pedig
    kizárólag belső használatra javasolt, ezért alkalmazások esetében
    inkább  ne  használjuk.  Naszóval  ezeket az üzeneteket itt is
    meghatározhatod, de utólag is definiálhatod. A szolgltats meghatároz
    egy  alrendszert,  amely  létrehoz  egy üzenetet, pl. valamennyi
    levelezőprogram naplózható a mail szolgáltatással (LOG_MAIL) , ha ezek
    naplóznak, használva a syslogot.

    A priorits értéke az alábbi kulcsszavak közül kerülhet ki, emelkedő
    sorrendben: debug, info, notice, warning, warn (megfelel a warning
    -nak), err, error (megfelel az err -nek), crit, alert, emerg, panic
    (megfelel az emerg -nek). Az error, warn és a panic kulcsszavak nem
    használatosak. A priorits definiálja az üzenetek szigorúságát.

    Az eredeti BSD syslogd úgy viselkedik, hogy valamennyi meghatározott
    prioritású üzenetet és a magasabb rendűeket is naplózza az adott
    végrehajtásnak  megfelelően.  A  jelenlegi syslogd(8) is ugyanígy
    viselkedik, de van néhány további kiterjesztése.

    Továbbá a fent megemlített neveket  a  syslogd(8)  a  következő
    kiterjesztésekkel érti meg: egy csillag ("*") jelképezi valamennyi
    szolgáltatást vagy valamennyi prioritást, attól függően, hogy hol
    használjuk (a pont előtt vagy után). A none kulcsszó azt jelenti, hogy
    nincs prioritása az adott szolgáltatásnak.

    Definiálható többszörös szolgáltatás ugyanazzal a prioritási sémával a
    meghatározásban,  használva  a  vessző  (",")  operátort.  Annyi
    szolgáltatást határozhatsz meg, amennyit csak akarsz, de ne feledd el,
    hogy csak a szolgáltatás része a meghatározásnak, a prioritás rész
    viszont elhagyható.

    Többszörös kiválasztók is meghatározhatók egyetlen vgrehajtsban ,
    használva a pontosvessző (";") elválasztást. De ne feledjük, hogy
    valamennyi kiválasztó a kivlaszt mezőben képes felülírni az azt
    megelőzőt.  Felhasználva ezt a viselkedést ki lehet zárni néhány
    prioritást a sémából.

    A jelenlegi syslogd(8)-nak van egy szintaktikai kiterjesztése az
    eredeti BSD forráshoz képest, amely lehetővé teszi azt, hogy a
    használata sokkal inkább érthető legyen.  Valamennyi prioritás elé
    tehetsz egy egyenlőségjelet ("=") jelezve, hogy csak ezt a prioritást
    vegye figyelembe és a magasabbakat ne. De tehetsz egy felkiáltójelet
    ("!") is a prioritás elé (mindkettő elfogadott), hogy az itt található
    valamennyi prioritás figyelmen kívül legyen hagyva. Ekkor sem a
    meglévő,  sem a magasabb prioritások nem lesznek értelmezve. Ha
    egyszerre mindkét jelet használjuk, akkor  a  felkiáltójelet  az
    egyenlőségjel elé kell tenni, de ezt csak érzéssel használjuk.

VÉGREHAJTÁSOK

    A szabályhoz tartozó végrehajtási mező egy elvont formájú "naplófájlt"
    ír le. Ennek a naplófájlnak nem szükséges létező nevűnek lennie.  A
    syslogd(8) a következő végrehajtásokat látja el.

  Szokásos fájl
    Normál üzenetek kerülnek naplózásra létező fájlokba. A fájlt a teljes
    elérési úttal kell megadni, amelyet a slash ("/") jellel kell kezdeni.

    Lehet egy mínusz ("-") jel is valamennyi bejegyzés előtt, jelezve azt,
    hogy nem szükséges szikronizálni a fájlt minden bejelentkezés után.
    Jegyezzük  meg  azt,  hogy  információvesztés  léphet  fel,  ha
    rendszerösszeomlás következik be rögtön egy írási kísérlet után.
    Mindazonáltal ez vissza is adhat némi teljesítményt, különösen akkor,
    ha olyan programot használunk, amely igen bőbeszédűen adja a naplózandó
    információkat.

  Névvel jelölt csővezetékek
    A syslogd(8) jelenlegi verziója támogatja a naplózást a névvel jelölt
    csővezetékek felé (fifo-k).  A fifo vagy a  névvel  azonosított
    csővezeték használható üzenetek naplózásának céljára. Ekkor a fájl neve
    elé tegyünk egy ("l") jelet, ezzel jelölve, hogy a célállomány egy
    fifo. Ez általában hibakeresésre használatos. Ám jegyezzük meg, hogy a
    fifo-t az mkfifo(1) paranccsal kell létrehozni még mielőtt a syslogd(8)
    elindult volna.

  Terminálok és a konzol
    Amennyiben állományként egy tty van megadva, speciális tty-kezelés
    hajtódik végre, hasonlóan a /dev/console-hoz.

  Távoli számítógépek
    A jelenlegi syslogd(8) teljes távoli naplózást képes véghezvinni, azaz
    például képes üzenetet küldeni egy távoli gépen futó syslogd(8) részére
    és tud fogadni üzeneteket egy távoli számítógéptől is. A távoli gép nem
    fogja a kapott üzenetet ismételten továbbítani, csak helyi  szinten
    fogja naplózni. Hogy továbbítsunk egy üzenetet egy másik számítógép
    részére tegyünk a gép neve elé egy kukac ("@") jelet.

    Használva ezt a képességet lehetővé válik, hogy egy gépen ellenőrizzük
    le valamennyi syslog üzenetet, amennyiben a többi gép egy adott távoli
    gépre naplózik.

  Felhasználói lista
    Általában  a  kritikus üzenetek közvetlenül az adott gép "root"
    felhasználójához kerülnek. Meghatározhatunk egy listát azokról  a
    felhasználókról, akik szintén megkaphatják az üzenetet. Ehhez  csak a
    felhasználói nevüket kell megadni. Egyszerre több felhasználót is
    megadhatunk, vesszővel (",") elválasztva az egyes neveket. Ha ők be
    vannak jelentkezve a rendszerre, akkor megkapják az üzenetet. De ne
    higgyük azt, hogy egy levél is elküldésre kerül, mivel akkor már lehet
    hogy túl késő.

  Mindenki, aki be van jelentkezve
    Valósidejű vészüzeneteket gyakran szükséges valamennyi felhasználó
    részére elküldeni, értesítve ezzel őket arról, hogy például valami
    különleges dolog történt a rendszerrel. Hogy meghatározzunk egy ilyen
    wall(1)-típusú üzenetet, használjuk a csillag ("*") jelet.

PÉLDÁK

    A következőkben néhány olyan példa kerül felsorolásra, amelyek között
    alkalmanként a való életből (létező számítógépekről, konfigurációkból)
    kiragadott esetek is vannak. Remélhetőleg ezek minden tekintetben
    kidolgozott példák, ám ha mégsem küldjetek a részemre (Joey) néhány
    sort.

       #Összegyűjti a kritikus üzeneteket a critical-ba
       #
       *.=crit;kern.none       /var/adm/critical

    Ezzel a bejegyzéssel valamennyi crit prioritású (kritikus) üzenetet
    gyűjtjük össze a /var/adm/critical fájlba, kivéve bármely kernel
    üzenetet.

       #A kernel üzenetei elsőként összegyűlnek a kernel fájlban.
       #A kritikus és a magasabb prioritásúak pedig átmennek egy
       #másik számítógépre, illetve a konzolra kerülnek.
       #
       kern.*             /var/adm/kernel
       kern.crit           @finlandia
       kern.crit           /dev/console
       kern.info;kern.!err      /var/adm/kernel-info

    Az első szabály alapján bármely üzenet, amely a kernel szolgáltatásából
    adódik, a /var/adm/kernel fájlba kerül.

    A második szabálynál a crit és az annál magasabb prioritású kernel
    üzenetek átkerülnek a finlandia nevű távoli számítógépre. Ez abban az
    esetben hasznos, ha egy számítógép összeomlik, és a merevlemezén olyan
    helyrehozhatatlan hibák keletkeznek, amik miatt nem lehet elolvasni az
    összegyűjtött üzeneteket. Ám ha ezek  az  üzenetek  egy  távoli
    számítógépen  is  megtalálhatók,  akkor  még  megtudhatjuk  a
    rendszerösszeomlás okát.

    A harmadik szabály ezeket az üzeneteket (a második jelentés üzeneteit)
    közvetlenül az aktuális gép konzoljára küldi, igy az a személy is
    megkapja azt, aki éppen ezen a gépen dolgozik.

    A negyedik sor azt mondja meg a syslogd-nak, hogy mentse el valamennyi
    info és az annál magasabb prioritású (egészen a warning -ig) kernel
    üzenetet a /var/adm/kernel-info fájlba. Azonban   ebből hagyja ki
    valamennyi err , illetve a magasabb prioritású üzeneteket.

       #A tcp wrappers naplózzon a mail.info-val, hogy lássunk
       #valamennyi kapcsolatot a tty12-n.
       #
       mail.=info           /dev/tty12

    Ez valamennyi üzenetet, amely mail.info"-thasznál(forrásban LOG_MAIL |
    LOG_INFO) a /dev/tty12 -höz irányítja, azaz a 12. konzolra. Például a
    tcpwrapper tcpd(8) ezt használja alapértelmezésben.

       #Gyűjtse össze valamennyi a levelezéssel kapcsolatos
       #üzenetet egy fájlba
       #
       mail.*;mail.!=info       /var/adm/mail

    Ez  a  séma  megfelel valamennyi olyan üzenetnek, amely a mail
    szolgáltatással kapcsolatos, kivéve az info prioritású üzeneteket. Ezek
    a /var/adm/mail fájlban lesznek összegyűjtve.

       #Naplózza valamennyi mail.info és news.info típusú
       #üzeneteket az info fájlban.
       #
       mail,news.=info        /var/adm/info

    Így  egy kivonatot fogunk kapni azokról az üzenetekről, amelyek
    mail.info vagy news.info típussal érkeznek és ezeket a /var/adm/info
    fájlban tároljuk.

       #Naplózd az info és a notice (megjegyzés) üzeneteket
       #a messages fájlban
       #
       *.=info;*.=notice;\
          mail.none       /var/log/messages

    Ez hagyja, hogy a syslogd naplózza valamennyi olyan üzenetet, amely
    info vagy notice szolgáltatással   érkezik és ezeket  tegye  a
    /var/log/messages fájlba. Kivétel azonban minden olyan üzenet, amely a
    mail szolgáltatást használja.

       #Naplózza az info üzeneteket a messages fájlba
       #
       *.=info;\
          mail,news.none    /var/log/messages

    Ez a megállapítás azt fogja okozni, hogy a syslogd naplózni fogja
    valamennyi  info prioritással érkező üzenetet a /var/log/messages
    fájlba, ám a mail vagy a news szolgáltatással érkező üzenetek nem
    kerülnek bele ebbe az állományba.

       #A vészüzenetek a wall-t használva jelenítődjenek meg.
       #
       *.=emerg

    Ez a szabály arra utasítja a syslogd-t, hogy írja ki valamennyi
    vészüzenetet a jelenleg bejelentkezett valamennyi felhasználó részére.
    Ez a wall tipusú végrehajtás.

       #Az alert (készenléti) prioritás üzenetei közvetlenül
       #az üzembentartóhoz (a karbantartóhoz) kerülnek.
       #
       *.alert    root,joey

    E  szabály  alapján  valamennyi alert (készenléti) vagy magasabb
    prioritású üzenetet a terminálok üzembentartója kapja meg; ez esetben a
    "root" és a "joey" nevű felhasználó, amennyiben be vannak jelentkezve a
    rendszerre.

       *.*    @finlandia

    Ennek a szabálynak a következményeként valamennyi üzenet átküldésre
    kerül  a távoli finlandia nevű számítógépre.  Ez különösen több
    számítógép esetében hasznos, mivel ekkor valamennyi syslog üzenet egy
    gépen gyűlik össze, illetve tárolódik.

KONFIGURÁCIÓS FÁJL SZINTAKTIKAI KÜLÖNBSÉGEK

    A syslogd némileg eltérő konfigurációs szintaktikát használ, mint az
    eredeti BSD forrás. Eredetileg valamennyi specifikált és az annál
    magasabb prioritású üzenetek továbbítódtak a naplófájlhoz. Az "=" , "!"
    és a "-" jelek megváltoztatták ezt, és használatukkal a syslogd sokkal
    hajlékonyabb és érzékenyebb módon használható.

    Az eredeti BSD syslogd nem értelmezi a szóköz karaktereket a kiválasztó
    és a végrehajtó mező közti elválasztásra.

FÁJLOK

    /etc/syslog.conf
       A syslogd konfigurációs fájlja.

HIBÁK

    A többszörös kiválasztók hatása néha nem igazán érezhető.  Például a
    "mail.crit,*.err"  kiválasztó csoport az "err" és a magasabb szintű
    mail szolgáltatási üzeneteket fogja kiválasztani, nem pedig a "crit" és
    az ennél magasabb prioritású üzeneteket.

LÁSD MÉG

    sysklogd(8), klogd(8), logger(1), syslog(2), syslog(3)

A SZERZŐK

    A syslogd BSD forrásból lett átvéve. A Linuxra való alkalmazását Greg
    Wettstein (greg@wind.rmcc.com) végezte, Martin Schulze (joey@linux.de)
    pedig kijavított néhány működésbeli hibát és hozzáadott némi új
    sajátosságot is.

MAGYAR FORDÍTÁS

    kuksi <kuksi@arts7.hu>