Provided by: wesnoth-server_1.6a-3ubuntu1_i386 bug

NÉV

    wesnothd - Harc Wesnothért többjátékos hálózati démon

ÁTTEKINTÉS

    wesnothd [-dv] [-c tvonal] [-p port] [-t szm] [-T szm]
    wesnothd -V

LEÍRÁS

    A Harc Wesnothért többjátékos mérkőzéseit kezeli. A klienstől (/query
    ...)  vagy  a  fifoból  érkező  elfogadott  parancsokról  itt
    tájékozódhatsz: http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration .

BEÁLLÍTÁSOK

    -c tvonal, --config tvonal
       megadja a wesnothd programnak, hogy hol keresse a konfigurációs
       fájlt. A szintaxisról lásd alább a KISZOLGÁLÓ BEÁLLÍTÁSA részt.
       A konfigurációt újratöltheted SIGHUP küldésével a kiszolgálói
       folyamatnak.

    -d, --daemon
       démon szolgáltatásként futtatja a wesnothd programot.

    -h, --help
       kiírja, hogy mire jók az egyes parancssori opciók.

    --log-level=domain1,domain2,...
       beállítja a naplózási tartomány szintjét. Az  all  minden
       naplózási  tartományra  illeszkedik.  Beállítható  szintek:
       error, warning,info, debug. Alapértelmezettként az error szint
       van beállítva, míg a server tartományhoz az info szint tartozik.

    -p port, --port port
       a megadott portra köti a kiszolgálót. Ha nincs más meghatározva,
       akkor a 15000-es port lesz használatban.

    -t szm, --threads szm
       beállítja a teljesítésre váró hálózati I/O folyamatok maximális
       számát n-re (alapértelmezett: 5, legfeljebb: 30).

    -T szm, --max-threads szm
       meghatározza a teljesítésre váró folyamatok maximális számát,
       mely 0 esetén korlátlan (alapértelmezett: 0).

    -V, --version
       kiírja a verziószámot, majd kilép.

    -v, --verbose
       bekapcsolja a debug szintű naplózást.

KISZOLGÁLÓ BEÁLLÍTÁSA

  Az általános szintaxis a következő:
    [nyit tag]

       kulcs="rtk"

       kulcs="rtk,rtk,..."

    [/zr tag]

  Globális kulcsok:
    ban_save_file
       Teljes, vagy relatív elérési út egy gzippel tömörített fájlhoz,
       amit a szerver olvasni és írni is tud. A tiltások ebbe a fájlba
       mentődnek és innen lesznek kiolvasva szerver indításánál.

    connections_allowed
       Az azonos IP címről engedélyezett párhuzamos kapcsolatok száma.
       0 esetén korlátlan.(alapértelmezett: 5)

    disallow_names
       Azok a nevek/becenevek, melyeket a kiszolgáló visszautasít. A
       '*' és '?'  jelzések is használhatóak. Lásd a glob(7) részt a
       részletekért. Alapértelmezett értékek (ha más nincsen megadva):
       *admin*, *admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       A fifo elérési útvonala, amibe szerver parancsokat irathatsz ki
       (ugyanaz mint /query ... a wesnothban). Ha nincs meghatározva,
       alapértelmezettként a forgatásnál meghatározott értékkel egyezik
       meg (/var/run/socket/wesnothd/socket).

    max_messages
       A  megadott időtartam (messages_time_period) alatt küldhető
       üzenetek száma. (alapértelmezett: 4)

    messages_time_period
       Az az időtartam (másodpercekben), mely fölött az ismételten
       megjelenő üzenetek 'elárasztó üzenet'-ként lesznek azonosítva.
       (alapértelmezett: 10 másodperc)

    motd  Az aznapra szánt üzenet.

    passwd A jelszó, amivel adminisztrátori jogok nyerhetőek. Általában az
       'admin' szóval kezdődik.

    restart_command
       A parancs, amivel a szerver új kiszolgálói folyamatot indít a
       'restart' paranccsal. (Csak a fifon keresztül adható ki.)

    versions_accepted
       Egy vesszőkkel elválasztott lista azokról a verziószámokról,
       amelyeket a kiszolgáló elfogad. A '*' és '?' jelzések is
       használhatóak(alapértelmezetten  csak  az  adott  verzióval
       megegyező elfogadott).
       Példa: versions_accepted="*" bármilyen verziót elfogad.

  Globális tagek:
    [redirect] Bizonyos kliens verziók átirányítása egy másik, megadott
    kiszolgálóra.

       host  A kiszolgáló címe, ahova az átirányítás mutat.

       port  A port, amelyen csatlakozni lehet hozzá.

       version
           Egy  vesszőkkel  elválasztott  lista  azokról  a
           verziószámokról, amelyeket a kiszolgáló átirányít. A
           különleges jelzések ( '*' és '?') a versions_accepted-hez
           hasonlóan használhatóak.

    [ban_time] Egy tag az átmeneti tiltási idők kényelmes, kulcsszavas
    meghatározásához.

       name  A név, amivel a tiltási időre hivatkozunk.

       time  Az időhossz meghatározás. A formátum  a  következő:
           %d[%s[%d%s[...]]], ahol %s lehet: s (másodpercek), m
           (percek), h (órák), D (napok), M (hónapok) vagy Y (évek),
           és %d egy szám. Ha nincs meghatározva a mértékegység,
           akkor  percekként  (m)  lesz  értelmezve.  Példa:
           time="1D12h30m" egy 1 napos, 12 órás és 30 perces tiltási
           időt határoz meg.

    [proxy] Proxyként való viselkedés, azaz a bejövő kliens kapcsolatok
    továbbítása a megadott kiszolgáló felé. Ugyanazokat az értékeket
    fogadja el, mint a [redirect].

SZERZŐ

    Írta: David White <davidnwhite@verizon.net>.  Szerkesztették: Nils
    Kneuper  <crazy-ivanovic@gmx.net>,  ott  <ott@gaon.net> és Soliton
    <soliton.de@gmail.com>. Ennek a dokumentumnak az eredetijét Cyril
    Bouthors <cyril@bouthors.org> írta.  Magyarra fordították: Gilluin
    <gilluin@citromail.hu>, Széll Tamás <tomi@digiflex.hu>, Pintér Csaba,
    Kádár-Németh  Krisztián  <krisztian.kad@gmail.com> és Udvari Gábor
    <gabor.udvari@gmail.com>.
    Látogasd meg a hivatalos honlapot: http://www.wesnoth.org/ illetve a
    magyar közösségi portált: http://wesnoth.fsf.hu/

SZERZŐI JOGOK

    A szerzői jogok (C) 2003-2007 David White-ot <davidnwhite@verizon.net>
    illetik meg
    Ez egy szabad szoftver; terjeszthető illetve módosítható a  GNU
    Általános Közreadási Feltételek dokumentumában - 2. vagy későbbi verzió
    - leírtak szerint , melyet a Szabad Szoftver Alapítvány ad ki. Ez a
    program abban a reményben kerül közreadásra, hogy hasznos lesz, de
    minden egyéb GARANCIA NÉLKÜL, az eladhatóságra, vagy valamely célra
    való alkalmazhatóságra való származtatott garanciát is beleértve.

LÁSD MÉG

    wesnoth(6), wesnoth_editor(6)