Provided by: wesnoth-core_1.6a-3ubuntu1_i386 bug

PAVADINIMAS

    wesnoth  ā  MÅ«Å”is  dÄl Wesnoth, Äjimais pagrÄÆstas fantastinis
    strateginis žaidimas

REZIUMÄ

    wesnoth [PARAMETRAI] [KELIAS_IKI_DUOMEN]

APRAÅ YMAS

    MÅ«Å”is dÄl Wesnoth yra Äjimais pagrÄÆstas fantastinis strateginis
    žaidimas.

    NugalÄkite  visus prieŔų vadus naudodami gerai parinktÄ karių
    rinkinÄÆ, rÅ«pindamiesi savo aukso ir kaimų resursais. Visi daliniai
    turi savo stiprias ir silpnas puses; kad nugalÄtumÄte, pasinaudokite
    geriausiais savo pajÄgų privalumais, neleisdami to paties padaryti
    prieÅ”ams. Daliniams ÄÆgaunant patirties, jie ÄÆgyja naujų galimybių
    ir tampa galingesni. Žaiskite savo gimtÄja kalba ir iÅ”bandykite savo
    meistriÅ”kumÄ  prieÅ”  protingÄ  kompiuterinÄÆ  prieÅ”ininkÄ  arba
    prisijunkite prie didelÄs Wesnoth tinklo žaidÄjų  bendruomenÄs.
    Kurkite savo paties dalinius, scenarijus ar kampanijas ir dalinkitÄs
    jais su kitais.

PARAMETRAI

    --bpp skaiius
       nustato bitų vienam pikseliui vertÄ. Pavyzdžiui: --bpp 32

    -c, --campaign
       iÅ” karto rodo kampanijos pasirinkimo meniu.

    --config-dir pavadinimas
       nustato naudotojo konfigÅ«racijos aplankÄ ÄÆ name esantÄÆ $HOME
       arba āMy Documents\My Gamesā windowsuose.

    --config-path
       iÅ”veda naudotojo konfigÅ«racijos aplanko keliÄ ir iÅ”eina.

    -d, --debug
       enables additional command mode options in-game (see the wiki
       page  at  http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode  for  more
       information about command mode).

    --dummy-locales
       naudoti specialias netikras lokales persijungimui ÄÆ bet kuriÄ
       kalbÄ, net jei ta kalba nepalaikoma jÅ«sų sistemoje.

    -e, --editor
       tiesiogiai paleidžia integruotÄ Å¾emÄlapių redaktorių.

    --fps ekrano kampe parodo tuo metu veikianÄio žaidimo kadrų skaiÄių
       per sekundÄ.

    -f, --fullscreen
       paleidžia žaidimÄ viso ekrano režimu.

    --gunzip failas.gz
       iÅ”spaudžia failÄ, kuris turi bÅ«ti gzip formatu ir iÅ”saugo
       jÄÆ be .gz plÄtinio. infile.gz bus paÅ”alintas.

    --gzip failas
       suspaudžia failÄ gzip formatu, iÅ”saugo kaip  infile.gz ir
       paŔalina infile.

    -h, --help
       iÅ”veda komandinÄs eilutÄs parametrų santraukÄ ÄÆ standartinÄÆ
       iÅ”vedimÄ ir iÅ”eina.

    -l, --load failas
       ÄÆkelia iÅ”saugojimÄ failas iÅ”s standartinio iÅ”saugojimų
       aplanko.  Jei taip pat naudojamas -e arba --editor parametras,
       paleidžia redaktorių su atvertu iÅ” failo žemÄlapiu.

    --log-lygis=domenas1,domenas2,...
       sets the severity level of the log domains. all can be used to
       match   any   log   domain.   Available   levels:
       error, warning, info, debug. By default the error level is
       used.

    --logdomains
       Dumps a list of all log domains and exits.

    --max-fps
       kadrų per sekundÄ skaiÄius, kurÄÆ gali parodyti žaidimas,
       vertÄ turi bÅ«ti tarp 1 ir 1000, numatyta 50.

    -m, --multiplayer
       paleidžia  daugelio  žaidÄjų  žaidimÄ.  yra  papildomų
       parametrų, kurie gali būti naudojami kartu su --multiplayer,
       kaip paaiŔkinta žemiau.

    --no-delay
       paleidžia žaidimÄ be jokių užlaikymų grafikos testavimui.
       Tai yra automatiÅ”kai ÄÆgalinta naudojant --nogui.

    --nocache
       disables caching of game data.

    --nomusic
       paleidžia žaidimÄ be muzikos.

    --nosound
       paleidžia žaidimÄ be garsų ir muzikos.

    --path atsausdina žaidimo duomenų aplanko pavadinimÄ ir iÅ”eina.

    -r XxY, --resolution XxY
       nustato ekrano raiÅ”kÄ. Pavyzdžiui: -r 800x600

    --smallgui
       leidžia mažinti ekrano raiŔkas iki 800x480 ir sumažina kelis
       naudotojo sÄsajos elementus.

    -s, --server [host]
       connects to the specified host if any, otherwise connect to the
       first   server   in   preferences.  Example:  --server
       server.wesnoth.org

    -t, --test
       paleidžia žaidimÄ su mažu bandomuoju scenarijumi.

    --validcache
       assumes that the cache is valid. (dangerous)

    -v, --version
       parodo versijos numerÄÆ ir iÅ”sijungia.

    -w, --windowed
       paleidžia žaidimÄ lango režimu.

    --with-replay
       pakartoja žaidimÄ ÄÆkeltÄ su --load parinktimi.

-- multiplayer parinktys

    The side-specific multiplayer options are marked with number.  number
    has to be replaced by a side number. It usually is 1 or 2 but depends
    on the number of players possible in the chosen scenario.

    --algorithmnumeris=vert
       parenka nestandartinÄÆ algoritmÄ, kurÄÆ naudos DI valdiklis
       Å”iai pusei. Galimos vertÄs: idle_ai ir sample_ai.

    --controllernumeris=vert
       parenka valdiklÄÆ Å”iai pusei. Galimos vertÄs: human ir ai.

    --era=vert
       naudokite Å”iÄ parinktÄÆ, kad žaistumÄte pasirinktoje eroje
       vietoj Numatytos eros. Era yra parenkama pagal id.  Eros
       apraŔytos data/multiplayer/eras.cfg faile.

    --exit-at-end
       iÅ”eina pasibaigus scenarijui be pergalÄs/pralaimÄjimo dialogo
       rodymo, kuris reikalauja naudotojui nuspausti Gerai. Tai taip
       pat naudojama automatiniam testavimui.

    --nogui
       paleidžia  žaidimÄ  be  grafinÄs  sÄsajos (GUI). Privalo
       pasirodyti prieÅ” --multiplayer tam,  kad  turÄtų  norimÄ
       poveikÄÆ.

    --parmnumeris=pavadinimas:vert
       sets additional parameters for this side. This parameter depends
       on the options used with --controller and --algorithm.  It
       should only be useful for people designing their own AI. (not
       yet documented completely)

    --scenario=vert
       parenka kelių žaidÄjų scenarijų  pagal  id.  Numatytas
       scenarijaus id yra multiplayer_The_Freelands.

    --sidenumeris=vert
       selects a faction of the current era for this side. The faction
       is chosen by an  id.  Factions  are  described  in  the
       data/multiplayer.cfg file.

    --turns=vert
       nustato Äjimų skaiÄių pasitinktam scenerijui. Numatyta 50.

AUTORIUS

    ParaÅ”Ä David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Redaguota Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> ir
    Soliton <soliton.de@gmail.com>.
    Å ÄÆ dokumentacijos puslapÄÆ iÅ” pradžių paraÅ”Ä Cyril Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Aplankykite oficialų puslapÄÆ: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Tai yra laisva programa; Ŕi programa licencijuota Free Software
    Foundation (Laisvos programinÄs ÄÆrangos fondo) paskelbta GPL  2
    versija.  NÄra  JOKIOS garantijos; netgi PERKAMUMO ar TINKAMUMO
    KONKRETIEMS TIKSLAMS.

TAIP PAT ŽIÅŖRÄKITE

    wesnoth_editor(6), wesnothd(6)