Provided by: wesnoth-server_1.6a-3ubuntu1_i386 bug

PAVADINIMAS

    wesnothd - Mūšio dėl Wesnoth daugelio žaidėjų žaidimo tinklo demonas

REZIUMĖ

    wesnothd [-dv] [-c kelias] [-p prievadas] [-t skaiius] [-T skaiius]
    wesnothd -V

APRAŠYMAS

    Tvarko  Mūšio  dėl  Wesnoth daugelio žaidėjų žaidimus. Žiūrėkite
    http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration kurias komandas priima
    serveris iš wesnoth kliento (/query ...) arba per fifo.

PARAMETRAI

    -c kelias, --config kelias
       tells wesnothd where to find the config file to use. See the
       section SERVER CONFIG below for the syntax. You can reload the
       config with sending SIGHUP to the server process.

    -d, --daemon
       paleidžia wesnothd kaip demoną.

    -h, --help
       pasako Jums, ką daro komandinės eilutės parametrai.

    --log-lygis=domenas1,domenas2,...
       sets the severity level of the log domains. all can be used to
       match   any   log   domain.   Available   levels:
       error, warning, info, debug. By default the error level is used
       and the info level for the server domain.

    -p prievadas, --port prievadas
       susieja serverį  su  nurodytu  prievadu.  Jeigu  prievadas
       nenurodytas, tai bus naudojamas 15000 prievadas.

    -t skaiius, --threads skaiius
       nustato didžiausią laukiančių darbinių tinklo Į/I gijų skaičių į
       n (numatyta: 5), daugiausiai: 30).

    -T skaiius, --max-threads skaiius
       nustato maksimalų darbinių gijų, kurios bus sukurtos, skaičių.
       Jei nustatyta 0, tai nebus jokių apribojimų (numatyta: 0).

    -V, --version
       parodo versijos numerį ir išsijungia.

    -v, --verbose
       turns debug logging on.

SERVERIO KONFIGŪRACIJA

  Bandra sintaksė yra:
    [elementas]

       raktas="vert"

       raktas=„vert,vert,...“

    [/elementas]

  Globalūs raktai:
    ban_save_file
       Full or relative path to a (gzip compressed) file that the
       server can read and write. Bans will be saved to this file and
       read again on server start.

    connections_allowed
       Leidižamų prisijungimų skaičius iš to paties IP. 0 reiškia
       begalybė. (numatyta: 5)

    disallow_names
       Names/nicks that are not accepted by the server. `*' and `?'
       from wildcard patterns are supported. See glob(7) for more
       details. Default values (used if nothing is specified) are:
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       The path to the fifo you can echo server commands into (same as
       /query ... from wesnoth). If not specified defaults to the
       compile-time     specified     path     (default:
       /var/run/socket/wesnothd/socket).

    max_messages
       Leidžiamų pranešimų skaičius  esančių  messages_time_period.
       (numatyta: 4)

    messages_time_period
       The time period (in seconds) message flooding is detected in.
       (default: 10 seconds)

    motd  Dienos pranešimas.

    passwd Slaptažodis naudojamas gauti administratoriaus teises. Paparstai
       jis prasideda „admin “.

    restart_command
       Komandos,  kurias serveris naudoja paleisti naują serverio
       procesą su „restart“ komanda. (gali būti iškviesta per fifo.)

    versions_accepted
       A comma separated list of version strings to be accepted by the
       server. `*' and `?' from wildcard patterns are supported.
       (defaults to the corresponding wesnoth version)
       Pavyzdys: versions_accepted="*" priima bet kokią versiją.

  Globalūs elementai:
    [redirect] Elementas, nurodantis serveriui kur peradresuoti tam tikras
    klientų versijas.

       host  Serverio, į kurį peradresuoti, adresas.

       port  Prievadas, prie kurio jungtis.

       version
           A comma separated list of versions to redirect. Behaves
           the same way as versions_accepted in regard to wildcard
           patterns.

    [ban_time] A tag to define convenient keywords for temporary ban time
    lengths.

       name  The name used to reference the ban time.

       time  The  time  length  definition.  The  format  is:
           %d[%s[%d%s[...]]] where %s is s (seconds), m (minutes), h
           (hours), D (days), M (months) or Y (years) and %d is a
           number.  If no time modifier is given minutes (m) are
           assumed. Example: time="1D12h30m" results in a ban time
           of 1 day, 12 hours and 30 minutes.

    [proxy] Elementas, nurodantis serveriui elgtis kaip proksi ir persiųsti
    visus prisijungusius klientus į nurodytą serverį. Priima tuos pačius
    raktus kaip ir [redirect].

AUTORIUS

    Parašė David White <davidnwhite@verizon.net>. Redagavo Nils Kneuper
    <crazy-ivanovic@gmx.net>,   ott   <ott@gaon.net>   ir   Soliton
    <soliton.de@gmail.com>.  Šį dokumentacijos puslapį iš pradžių parašė
    Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
    Aplankykite oficialų puslapį: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Tai yra laisva programa; ši programa licencijuota Free Software
    Foundation (Laisvos programinės įrangos fondo) paskelbta GPL 2 versija.
    Nėra JOKIOS garantijos; netgi PERKAMUMO ar TINKAMUMO KONKRETIEMS
    TIKSLAMS.

TAIP PAT ŽIŪRĖKITE

    wesnoth(6), wesnoth_editor(6)