Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    cat - zet bestanden achter-elkaar-aan en druk ze af op de standaard
    uitvoer
 

OVERZICHT

    cat [KEUZE] [BESTAND]...
 

BESCHRIJVING

    Zet BESTAND(en), of de standaard invoer, aaneengeschakeld op de stan‐
    daard uitvoer.
 
    -A, --show-all
        {--laat-alles-zien} gelijk aan -vET
 
    -b, --number-nonblank
        {--nummer-nietleeg} nummer niet lege invoer-regels
 
    -e   gelijk aan -vE
 
    -E, --show-ends
        {--laat-einden-zien} laat een $ zien op het einde van elke regel
 
    -n, --number
        {--nummer} nummer alle uitvoer regels
 
    -s, --squeeze-blank
        {--uitpersen-leeg} nooit meer dan een enkele lege regel
 
    -t   gelijk aan -vT
 
    -T, --show-tabs
        {--laat-tabulaties-zien} laat TAB karakters zien als ^I
 
    -u   (genegeerd)
 
    -v, --show-nonprinting
        {--laat-nietafdrukbare-zien} gebruik ^ en M- notatie, behalve
        voor LFD {regelovergang} en TAB
 
    --help {--hulp} laat deze hulp zien en eindig
 
    --version
        {--versie} geef versieinformatie en eindig
 
    Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND - is, lees de standaard invoer.
    Rapporteer bugs aan <bug-textutils@gnu.org>.
    De volledige documentatie voor cat wordt onderhouden als een Texinfo
    handleiding. Als de info en cat programma’s goed zijn geïnstalleerd op
    uw plaats, dan zal de opdracht
 
        info cat
 
    toegang moeten geven tot de volledige handleiding.
 

COPYRIGHT

    Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
    Dit is vrije software; zie de broncode voor kopieer condities. Er is
    GEEN aansprakelijkheid; zelfs niet voor VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID
    VOOR EEN BEPAALD DOEL.
 

VERTALING

    Dit is de handleiding van cat 2.0. Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is
    aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding.
    Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: cat.1,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $