Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

        cat  -  zet  bestanden  achter-elkaar-aan en druk ze af op de standaard
        uitvoer
 

OVERZICHT

        cat [KEUZE] [BESTAND]...
 

BESCHRIJVING

        Zet BESTAND(en), of de standaard invoer, aaneengeschakeld op  de  stan‐
        daard uitvoer.
 
        -A, --show-all
               {--laat-alles-zien} gelijk aan -vET
 
        -b, --number-nonblank
               {--nummer-nietleeg} nummer niet lege invoer-regels
 
        -e     gelijk aan -vE
 
        -E, --show-ends
               {--laat-einden-zien} laat een $ zien op het einde van elke regel
 
        -n, --number
               {--nummer} nummer alle uitvoer regels
 
        -s, --squeeze-blank
               {--uitpersen-leeg} nooit meer dan een enkele lege regel
 
        -t     gelijk aan -vT
 
        -T, --show-tabs
               {--laat-tabulaties-zien} laat TAB karakters zien als ^I
 
        -u     (genegeerd)
 
        -v, --show-nonprinting
               {--laat-nietafdrukbare-zien} gebruik ^ en  M-  notatie,  behalve
               voor LFD {regelovergang} en TAB
 
        --help {--hulp} laat deze hulp zien en eindig
 
        --version
               {--versie} geef versieinformatie en eindig
 
        Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND - is, lees de standaard invoer.
        Rapporteer bugs aan <bug-textutils@gnu.org>.
        De  volledige  documentatie  voor cat wordt onderhouden als een Texinfo
        handleiding. Als de info en cat programma’s goed zijn geïnstalleerd  op
        uw plaats, dan zal de opdracht
 
               info cat
 
        toegang moeten geven tot de volledige handleiding.
 

COPYRIGHT

        Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
        Dit  is  vrije  software; zie de broncode voor kopieer condities. Er is
        GEEN aansprakelijkheid; zelfs niet voor VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID
        VOOR EEN BEPAALD DOEL.
 

VERTALING

        Dit is de handleiding van  cat 2.0.  Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is
        aanvullende vertaling, en hoort  niet  bij  de  originele  handleiding.
        Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
        $Id: cat.1,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $