Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    chgrp - verander groep categorie
 

SYNOPSIS

    chgrp [OPTIE]... GROEP BESTAND...
    chgrp [OPTIE]... --reference=RBESTAND BESTAND...
 

BESCHRIJVING

    Verander de groep categorie van elk BESTAND naar GROEP.
 
    -c, --changes
        zoals verbose, maar rapporteer alleen als er een verandering is
        gemaakt.
 
    --dereference
        beinvloed de referentie van elke symbolische koppeling, i.p.v.
        de symbolische koppeling zelf
 
    -h, --no-dereference
        beinvloed symbolische koppelingen i.p.v elk referentiebestand
        (alleen beschikbaar op systemen die de eigenaar van een symkop
        kunnen veranderen)
 
    -f, --silent, --quiet
        onderdruk meeste foutmeldingen
 
    --reference=RBESTAND
        gebruik RBESTAND’s groep i.p.v. de gespecificeerde GROEP waarde
 
    -R, --recursive
        behandel onderliggende bestanden en directories
 
    -v, --verbose
        geef een diagnostische uitvoer voor elk behandeld bestand
 
    --help geef deze help en sluit af
 
    --version
        geef versie informatie en sluit af
 

AUTEUR

    Geschreven door David MacKenzie.
    Rapporteer bugs aan <bug-fileutils@gnu.org>.
 

COPYRIGHT

    Copyright © 2002 Free Software Foundation, Inc.
    Dit is vrije software; ziee de broncode voor copieer condities. Er is
    GEEN garantie; zelfs niet voor VERKOOPBAARHEID of GESCHIKT VOOR EEN
    BEPAALD DOEL.
    De volledige documentatie voor chgrp wordt onderhouden als een Texinfo
    handleiding. Als de info en chgrp programma’s goed op uw systeem gein‐
    stalleerd zijn, zou het commando
 
        info chgrp
 
    u toegang tot de complete handleiding moeten geven.
 

VERTALING

    Deze Nederlandstalige vertaling is gemaakt door Myckel Habets <myckel‐
    habets@netscape.net>  voor  het  manpages-nl  project  <manpages-
    nl@nl.linux.org>. Jan 2003.