Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    chmod - verander toegangstoestemmingen voor bestand
 

OVERZICHT

    chmod [KEUZE]... TOESTAND[,TOESTAND]... BESTAND...
    chmod [KEUZE]... OCTALE-TOESTAND BESTAND...
    chmod [KEUZE]... --reference=VBESTAND BESTAND...
 

BESCHRIJVING

    Deze handleiding beschrijft de GNU versie van chmod. chmod Verandert
    de toestemmingen van elk gegeven bestand aan de hand van toestand, wat
    een symbolische vertegenwoordiging van de te maken veranderingen, of
    een octaal nummer die het bitpatroon van de nieuwe toestemmingen verte‐
    genwoordigd, kan zijn.
 
    De  vorm  van de symbolische toestand is ‘[ugoa...][[+-=][rwxXs‐
    tugo...]...][,...]’. Meerdere symbolische opdrachten kunnen gegeven
    worden, gescheiden door komma’s.
 
    Een combinatie van de letters ‘ugoa’ bepaalt voor welke gebruikers de
    toegangstoestemming tot het bestand veranderd zal worden: de gebruiker
    van wie het is (u), andere gebruikers in de bestandsgroep (g), andere
    gebruikers niet in de bestandsgroep (o), of alle gebruikers (a). Als
    geen van deze gegeven zijn, is het gevolg alsof ‘a’ gegeven was, maar
    bits die gezet zijn in het umask {"gebruikers-masker"} worden niet
    aangeraakt.
 
    De operator ‘+’ zorgt ervoor dat de verkozen toestemmingen zullen wor‐
    den toegevoegd aan de bestaande toestemmingen van elk bestand; ‘-’
    zorgt dat ze verwijderd worden; en ‘=’ zorgt dat ze de enige toestem‐
    mingen die het bestand heeft worden.
 
    De letters ‘rwxXstugo’ bepalen de nieuwe toestemmingen voor de betref‐
    fende gebruikers: lees (r), schrijf (w), voer-uit (of toegang voor
    directories) (x), alleen uitvoeren als het bestand een dir is, of al
    uitvoertoestemming heeft voor enige gebruiker (X), zet gebruiker of
    groep ID bij uitvoering (s), bewaar de programmatekst op het swap
    device (t), de toestemmingen die de gebruiker die het bestand momenteel
    bezit ervoor heeft (u), de toestemmingen die andere gebruikers in de
    groep van het bestand ervoor hebben (g), en de toestemmingen die andere
    gebruikers (die niet in de groep van het bestand zitten) ervoor hebben
    (o).
 
    Een numerieke toestand gaat van één tot vier octale cijfers (0-7), en
    wordt gevormd door de bits met waardes 4, 2, en 1 op te tellen. Wegge‐
    laten cijfers worden aangenomen eerste nullen te zijn. Het eerste
    cijfer bepaalt de eigenschappen voor het gezet gebruikers ID (4), gezet
    groep ID (2) en bewaar programmatekst afbeelding (1). Het tweede cijfer
    bepaalt toestemmingen voor de gebruiker die het bestand bezit: lees
    (4), schrijf (2), en voer-uit (1); het derde bepaalt toestemmingen voor
    andere gebruikers in de bestandsgroep, met dezelfde waardes; en het
    vierde voor andere gebruikers, niet in de bestandsgroep, met dezelfde
    waardes.
 
    chmod Verandert nooit de toestemmingen van symbolische koppelingen; de
    chmod systeemaanroep kan hun toestemmingen niet veranderen. Dit is geen
    probleem omdat de toestemmingen van symbolische koppelingen nooit
    gebruikt worden.  Echter, voor elke symbolische koppelingen opgegeven
    op de opdracht regel, verandert chmod de toestemmingen van het bestand
    waar de link naar verwijst. In tegenstelling hierop negeert chmod sym‐
    bolische koppelingen tijdens het herhaaldelijk aflopen van directories.
 

KEUZES

    Verander de toestand van elk BESTAND naar TOESTAND.
 
    -c, --changes
        {--veranderingen} net als verbose maar rapporteer alleen wanneer
        een verandering is gemaakt
 
    -f, --silent, --quiet
        {--stil}, {--zachtjes} onderdruk de meeste foutmeldingen
 
    -v, --verbose
        {--praatgraag} geef een diagnose voor elk verwerkt bestand
 
    --reference=VBESTAND
        {--verwijs=} gebruik VBESTAND’s toestand in plaats van TOESTAND
        waardes
 
    -R, --recursive
        {--herhaaldelijk}  verander  bestanden  en directories her‐
        haaldelijk
 
    --help {--hulp} laat deze hulp zien en eindig
 
    --version
        {--versie} geef versieinformatie en eindig
 
    Elke TOESTAND is één of meer van de letters ugoa, één van de symbolen
    +-= en één of meer van de letters rwxXstugo.
 

AUTEUR

    Geschreven door David MacKenzie.
    Rapporteer bugs aan <bug-fileutils@gnu.org>.
 

COPYRIGHT

    Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
    Dit is vrije software; zie de broncode voor kopieercondities. Er is
    GEEN aansprakelijkheid; zelfs niet voor VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID
    VOOR EEN BEPAALD DOEL.
    De volle beschrijving voor chmod wordt bijgehouden als een Texinfo han‐
    dleiding. Als de info en chmod programma’s goed zijn geïnstalleerd op
    uw locatie, zal de opdracht
 
        info chmod
 
    toegang moeten geven tot de volledige handleiding.
 

VERTALING

    Dit is de handleiding van chmod 4.01. Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat
    is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding.
    Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: chmod.1,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $