Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    chown - verander bestand eigenaar en groep
 

OVERZICHT

    chown [OPTIE]... EIGENAAR[.[GROEP]] BESTAND...
    chown [OPTIE]... .GROEP BESTAND...
    chown [OPTIE]... --reference=VBESTAND BESTAND...
 

BESCHRIJVING

    Deze handleiding beschrijft de GNU versie van chown. chown Veranderd
    de gebruiker en/of groep eigenaar voor elk gegeven bestand, aan de hand
    van het eerste niet-optie argument, dat als volgt wordt geïnterpre‐
    teerd. Als alleen een gebruiker naam (of numeriek gebruiker ID) gegeven
    is, dan wordt die gebruiker de eigenaar van elk gegeven bestand, en de
    bestandsgroep wordt niet veranderd. Als de gebruiker naam gevolgd wordt
    door een dubbele punt of punt, en een groep naam (of numeriek groep
    ID), zonder spaties ertussen, dan wordt het groep eigendom ook veran‐
    derd. Als een dubbele punt of punt, maar geen groep naam volgt op de
    gebruikernaam, dan wordt die gebruiker de eigenaar van het bestand en
    de groep van de bestanden wordt veranderd naar die gebruikers login
    groep. Als de dubbele punt of punt, en groep gegeven worden, maar de
    gebruikers naam is weggelaten, dan wordt alleen de groep van de
    bestanden veranderd; in dit geval doet chown hetzelfde als chgrp.
 
    Verander de eigenaar en/of groep van elk BESTAND naar EIGENAAR en/of
    GROEP.
 
    -c, --changes
        {--veranderingen} net als verbose {praatgraag} maar rapporteer
        alleen wanneer een verandering werd gemaakt
 
    --dereference
        {--verwijzing} Verander waar naar verwezen wordt door elke sym‐
        bolische koppeling, in plaats van de symbolische koppeling zelf
 
    -h, --no-dereference
        {--geen-verwijzing}  Verander de symbolische koppelingen in
        plaats van de naar verwezen naar bestanden (alleen beschikbaar
        op systemen die het eigendom van een symbolische koppeling kun‐
        nen veranderen)
 
    -f, --silent, --quiet
        {--stil},{--zachtjes} onderdruk de meeste fout berichten
 
    --reference=VBESTAND
        {--verwijs=} Gebruik VBESTAND’s eigenaar en groep, in plaats van
        de opgegeven EIGENAAR.GROEP waardes
 
    -R, --recursive
        {--herhaaldelijk} werk recursief op bestanden en directories
 
    -v, --verbose
        {--praatgraag} geef een diagnose-bericht voor elk verwerkt
        bestand
 
    --help {--hulp} geef deze hulp en eindig
 
    --version
        {--versie} geef versie informatie en eindig
 
    Eigenaar blijft onveranderd als weggelaten. Groep blijft onveranderd
    als weggelaten, maar veranderd naar de login groep als geïmpliceerd
    door een punt. Een dubbele punt mag de punt vervangen.
 

AUTEUR

    Geschreven door David MacKenzie.
    Rapporteer bugs aan <bug-fileutils@gnu.org>.
 

COPYRIGHT

    Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
    Dit is vrije software; zie de broncode voor kopieer condities. Er is
    GEEN aansprakelijkheid; zelfs niet voor VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID
    VOOR EEN BEPAALD DOEL.
    De volle beschrijving voor chown wordt bijgehouden als een Texinfo han‐
    dleiding. Als de info en chown programma’s goed zijn geïnstalleerd op
    uw locatie, dan zal de opdracht
 
        info chown
 
    toegang moeten geven tot de volledige handleiding.
 

VERTALING

    Dit is de handleiding van chown 4.01. Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat
    is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding.
    Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: chown.1,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $