Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    date - zet, of laat de systeem datum en tijd zien
 

OVERZICHT

    date [OPTIE]... [+VORM]
    date [OPTIE] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]
 

BESCHRIJVING

    Laat de huidige tijd zien in de gegeven VORM, of zet de systeem datum.
 
    -d, --date=STRING
        {--datum=} laat tijd zien beschreven door STRING, niet ‘nu’
 
    -f, --file=DATUMBESTAND
        {--bestand=} Net als --date, voor elke regel in DATUMBESTAND
 
        -I, --iso-8601[=TIJDSPEC] geef een datum/tijd string dat aan
        ISO-8601 voldoet
 
        TIJDSPEC=‘date’ {datum} (of achterwege gelaten) voor datum
        alleen, of ‘hours’ {uren}, ‘minutes’ {minuten}, of ‘seconds’
        {seconden} voor datum en tijd in de aangegeven precisie.
 
    -r, --reference=BESTAND
        {--refereer=} laat de laatste veranderingstijd voor BESTAND zien
 
    -R, --rfc-822
        {--"rfc"-822} geef een aan RFC-822 voldoende datum string
 
    -s, --set=STRING
        {--zet=} zet de tijd beschreven in STRING
 
    -u, --utc, --universal
        {--gmt}, {--universeel} druk-af, of zet Greenwich Mean Time
 
    --help {--hulp} laat deze hulp zien en eindig
 
    --version
        {--versie} geef versie informatie en eindig
 
    VORM bepaalt de uitvoer. De enige geldige optie voor de tweede vorm,
    geeft Greenwich Mean Time op. De geïnterpreteerde reeksen zijn:
 
    %%   een letterlijke %
 
    %a   locale afgekorte dag van de week-naam (Sun...Sat)
 
    %A   locale volle dag van de week-naam, verschillende lengtes (Sun‐
        day...Saturday)
 
    %b   locale afgekorte maand-naam (Jan...Dec)
 
    %B   locale volle maand-naam, verschillende lengtes (January..Decem‐
        ber)
 
    %c   locale datum en tijd (Sat Nov 04 12:02:33 CET 1989)
 
    %d   dag van de maand (01..31)
 
    %D   datum (mm/dd/jj)
 
    %e   dag van de maand, aangevuld met witruimte ( 1..31)
 
    %h   zelfde als %b
 
    %H   uur (00..23)
 
    %I   uur (01..12)
 
    %j   dag in het jaar (001..366)
 
    %k   uur ( 0..23)
 
    %l   uur ( 1..12)
 
    %m   maand (01..12)
 
    %M   minuut (00..59)
 
    %n   een nieuwe regel
 
    %p   locale AM of PM
 
    %r   tijd, 12-urig (hh:mm:ss [AP]M)
 
    %s   seconden sinds 00:00:00, 1 Jan 1970 (een GNU uitbreiding)
 
    %S   seconden (00..60)
 
    %t   een horizontale tabulatie
 
    %T   tijd, 24-urig (hh:mm:ss)
 
    %U   week nummer binnen het jaar, met Zondag als de eerste dag van
        een week (00..53)
 
    %V   week nummer binnen het jaar, met Maandag als eerste dag van een
        week (01..52)
 
    %w   dag in de week (0..6); 0 vertegenwoordigd Zondag
 
    %W   week nummer in het jaar met Maandag als eerste dag van een week
        (00..53)
 
    %x   locale datum aanduiding (mm/dd/jj)
 
    %X   locale tijd aanduiding (%H:%M:%S)
 
    %y   laatste twee cijfers van het jaar (00..99)
 
    %Y   jaar (1970...)
 
    %z   RFC-822 stijl numerieke tijdzones (-0500) (een niet-standaard
        uitbreiding)
 
    %Z   tijdzone (o.a. EDT), of niets als geen tijdzone kon worden
        bepaald
 
    Standaard vult date numerieke velden met nullen. GNU date herkent de
    volgende opmakers tussen ‘%’ en een numerieke aanwijzing.
 
        ‘-’ (streepje) vul het veld niet aan ‘_’ (onder_streepje) vul
        het veld aan met spaties
    Rapporteer bugs aan <bug-sh-utils@gnu.org>.
    De volle beschrijving voor date wordt bijgehouden als een Texinfo han‐
    dleiding. Als de info en date programma’s goed zijn geïnstalleerd op uw
    locatie, dan zal de opdracht
 
        info date
 
    toegang moeten geven tot de volledige handleiding.
 

COPYRIGHT

    Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
    Dit is vrije software; zie de broncode voor kopieer condities. Er is
    GEEN aansprakelijkheid; zelfs niet voor VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID
    VOOR EEN BEPAALD DOEL.
 

VERTALING

    Dit is de handleiding van date 2.0. Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is
    aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding.
    Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: date.1,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $