Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    df - rapporteer bestandssysteem ruimte gebruik
 

SYNOPSIS

    df [OPTIE]... [BESTAND]...
 

BESCHRIJVING

    Deze handleiding documenteert de GNU versie van df. df geeft de
    hoeveelheid schijfruimte beschikbaar op het bestandsysteem dat elk
    bestandsnaam argument bevat. Als geen bestandsnaam opgegeven word,
    wordt de beschikbare ruimte op alle momenteel aangekoppelde bestandsys‐
    temen gegeven. Schijfruimte wordt standaard in blokken van 1K gegeven,
    tenzij de omgevingsvariabele POSIXLY_CORRECT actief is, in dat geval
    worden blokken van 512-byte gebruikt.
 
    Als een argument de absolute bestandsnaam van een schijfapparaat, die
    een aangekoppeld bestandsysteem bevat, is, zal df de ruimte op dat
    bestandsysteem geven i.p.v. die van het bestandssysteem die de naam
    voor dat apparaat bevat (welke altijd het root bestandsysteem is).
    Deze versie van df kan niet de grootte van afgekoppelde bestandsystemen
    weergeven, omdat op de meeste systemen dit een heel onporteerbare
    intieme kennis van bestandsysteem structuren vergt.
 

OPTIES

    Geef informatie over het bestandsysteem waar elk BESTAND op staat of
    standaard alle bestandsystemen.
 
    Verouderde argumenten voor lange opties zijn ook verouderd voor de
    korte opties.
 
    -a, --all
        inclusief bestandsystemen met 0 blokken
 
    -B, --block-size=GROOTTE gebruik blokken van GROOTTE-bytes
 
    -h, --human-readable
        druk groottes in mens leesbaar formaat af (bijv. 1K, 234M, 2G)
 
    -H, --si
        hetzelfde, maar gebruik stappen van 1000, niet 1024
 
    -i, --inodes
        geef inode informatie i.p.v. blok gebruik
 
    -k   zoals --block-size=1K
 
    -l, --local
        beperk weergave tot lokale bestandsystemen
 
    --no-sync
        doe geen synchronisatie voordat gebruiksinformatie verkregen
        word (standaard)
 
    -P, --portability
        gebruik de POSIX uitvoer formaat
 
    --sync doe synchronisatie voordat gebruiksinformatie verkregen word
 
    -t, --type=TYPE
        beperk weergave van bestandsystemen tot type TYPE
 
    -T, --print-type
        druk bestandsysteem type af
 
    -x, --exclude-type=TYPE
        beperk weergave van bestandsystemen niet tot type TYPE
 
    -v   (negeerd)
 
    --help geef deze help en sluit af
 
    --version
        geef versie informatie en sluit af
 
    GROOTTE mag (een geheel getal optioneel gevolgd door) een van de vol‐
    gende zijn: kB 1000, K 1024, MB 1,000,000, M 1,048,576, en zo door tot
    G, T, P, E, Z, Y.
 

AUTEUR

    Geschreven door Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Larry McVoy en Paul
    Eggert.
    Rapporteer bugs aan <bug-fileutils@gnu.org>.
 

COPYRIGHT

    Copyright © 2002 Free Software Foundation, Inc.
    Dit is vrije software; zie de broncode voor copieer condities. Er is
    GEEN garantie; zelfs niet voor VERKOOPBAARHEID of GESCHIKT VOOR EEN
    BEPAALD DOEL.
    De volledige documentatie voor df wordt onderhouden als een Texinfo
    handleiding. Als de info en df programma’s goed op uw systeem gein‐
    stalleerd zijn, zou het commando
 
        info df
 
    u toegang tot de complete handleiding moeten geven.
 

VERTALING

    Deze Nederlandstalige handleiding is gemaakt door Myckel Habets <myck‐
    elhabets@netscape.net> voor  het  manpages-nl  project  <manpages-
    nl@nl.linux.org>. Jan 2003.