Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    du - schat bestandsruimte gebruik in
 

OVERZICHT

    du [OPTIE]... [BESTAND]...
 

BESCHRIJVING

    Vat schijfgebruik van elk bestand samen, steeds dieper in de directo‐
    rieboom voor directories.
 
    -a, --all
        {--alles} druk aantallen voor alle bestanden af, niet alleen
        directories
 
    --block-size=MAAT gebruik MAAT-byte blokken {--blok-grootte=}
 
    -b, --bytes
        {--bytes} druk grootte af in bytes
 
    -c, --total
        {--totaal} lever een totaal
 
    -D, --dereference-args
        {--volg-argumenten} volg paden wanneer symbolische koppeling
 
    -h, --human-readable
        {--menselijk-leesbaar} druk groottes in menselijk leesbare vorm
        af (o.a., 1K 234M 2G)
 
    -H, --si
        net zo, maar gebruik machten van 1000 niet 1024
 
    -k, --kilobytes
        {--kilobytes} hetzelfde als --block-size=1024
 
    -l, --count-links
        {--tel-koppelingen} tel groottes meerdere keren als harde kop‐
        pelingen
 
    -L, --dereference
        {--volg} volg alle symbolische koppelingen
 
    -m, --megabytes
        {--megabytes} net als --block-size=1048576
 
    -S, --separate-directories
        {--afzonderlijke-directories} voeg de grootte van subdirectories
        niet toe
 
    -s, --summarize
        {--samenvatting} laat alleen een totaal zien voor elk argument
 
    -x, --one-file-system
        {--één-bestand-systeem} sla directories op andere bestandsyste‐
        men over
 
    -X BESTAND, --exclude-from=BESTAND
        {--sluit-buiten=} Sluit bestanden die overeenkomen met enig
        patroon in BESTAND buiten
 
    --exclude=PAT
        {--sluit-buiten=} Sluit bestanden die overeenkomen met PAT
        buiten
 
    --max-depth=N
        {--max-diepte=} druk alleen het totaal voor een directorie (of
        bestand, met --all)) af als het N of minder niveaus onder het
        opdracht regel argument ligt; --max-depth=0 is gelijk aan --sum   
        marize
 
    --help {--hulp} laat hulp zien en eindig
 
    --version
        {--versie} geef versie informatie en eindig
 

AUTEUR

    Geschreven door Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Larry McVoy, en
    Paul Eggert.
    Rapporteer bugs aan <bug-fileutils@gnu.org>.
 

COPYRIGHT

    Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
    Dit is vrije software; zie de broncode voor kopieer voorwaarden. Er is
    GEEN aansprakelijkheid; zelfs niet voor VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID
    VOOR EEN BEPAALD DOEL.
    De volle beschrijving voor du wordt bijgehouden als een Texinfo han‐
    dleiding. Als de info en du programma’s goed zijn geïnstalleerd op uw
    locatie, dan zal de opdracht
 
        info du
 
    toegang moeten geven tot de volledige handleiding.
 

VERTALING

    Dit is de handleiding van du 4.01. Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is
    aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding.
    Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: du.1,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $