Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    fuser - identificeer processen die bestanden of sockets gebruiken
 

OVERZICHT

    fuser [-a|-s] [-n ruimte] [-signal] [-kimuv] naam ... [-] [-n ruimte]
    [-signal] [-kimuv] naam ...
    fuser -l
    fuser -V
 

BESCHRIJVING

    fuser geeft de proces ID’s van processen die opgegeven bestanden of
    bestandsystemen gebruiken. In de standaard weergave mode wordt elk
    bestand gevolgd door een letter die het soort toegang beschrijft:
 
        c   huidige directorie.
 
        e   executeerbare wordt gedraaid.
 
        f   open bestand. f wordt weggelaten in normale weergavetoes‐
           tand.
 
        r   root directorie.
 
        m   ge-mmap’t  {geheugen-in-kaart-gebracht}  bestand  of
           gedeelde bibliotheek.
 
    fuser geeft een ongelijk-nul teruggave code als niets tot de opgegeven
    bestanden toegang heeft, of in het geval van een dodelijke fout. Als
    tenminste één toegang gevonden is, geeft fuser nul terug.
 
    Om processen op te zoeken met TCP en UDP sockets moet de bijbehorende
    naam ruimte gekozen worden met de -n optie. Dan kunnen de sockets wor‐
    den opgegeven met de locale en op-afstand poort, en het op-afstand
    adres. Geen veld is vereist, maar komma’s voor de missende velden
    moeten aanwezig zijn.
 
    [pl_poort][,[op-afst_host][,[op-afst_poort]]] Symbolische of numerieke
    waardes kunnen gebruikt worden voor IP adressen en poort nummers.
 

OPTIES

    -a   Laat alle bestanden opgegeven op de opdrachtregel zien. Stan‐
        daard worden alleen bestanden waar toegang toe is door tenminste
        één proces weergegeven.
 
    -k   Vermoord processen die toegang hebben tot een bestand. Tenzij
        veranderd met -signal wordt SIGKILL gezonden. Een fuser proces
        vermoord nooit zichzelf, maar kan andere fuser processen vermo‐
        orden. Het geldende gebruiker ID van het proces dat fuser draait
        wordt gezet naar zijn echte gebruiker ID vóór het vermoorden
        wordt geprobeerd.
 
    -i   Vraag de gebruiker om bevestiging vóór vermoorden van een pro‐
        ces. Deze optie wordt stilletjes genegeerd als -k niet ook aan‐
        wezig is.
 
    -l   Geef alle bekende signaal namen.
 
    -m   naam Geeft een bestand, een gemount bestandsysteem, of een blok-
        apparaat dat gemount is op. Alle processen die toegang tot dat
        bestand hebben worden gegeven. Als een directorie bestand wordt
        opgegeven wordt het automatisch veranderd in naam/. om elk
        bestand systeem dat gemount mocht zijn aan die directorie te
        gebruiken.
 
    -n ruimte
        Kies een andere naam ruimte. De naam ruimtes file (bestand
        namen, de standaard), udp (locale UDP poorten), en tcp (locale
        TCP poorten) worden ondersteunt. Voor poorten kan het poort num‐
        mer of de symbolische naam worden opgegeven. Als er geen
        dubbelzinnigheid is kan de afgekorte spelling naam/ruimte (dat
        is, naam/protocol) gebruikt worden.
 
    -s   Stille uitvoering. -u en -v worden genegeerd in deze toestand.
        -a moet niet gebruikt worden met -s.
 
    -signal
        Gebruik het opgegeven signaal in plaats van SIGKILL bij het ver‐
        moorden van processen. Signalen kunnen opgegeven worden bij naam
        (zoals -HUP) of bij nummer (zoals -1).
 
    -u   Voeg de gebruiker naam van de proces bezitter toe aan elk PID.
 
    -v   Praatgrage mode. Processen worden weergegeven in een ps-achtige
        stijl. De velden PID, USER en COMMAND zijn gelijk aan ps. ACCESS
        laat zien hoe het proces toegang tot een bestand heeft. Als er
        toegang door de kernel is (zoals in het geval van een mount
        punt, swap {uitwissel} bestand, enz.), wordt kernel weergegeven
        in plaats van het PID.
 
    -V   Laat versie informatie zien.
 
    -   Her-zet alle opties en zet het signaal terug naar SIGKILL.
 

BESTANDEN

    /proc   plaats van het proc bestandsysteem
 

VOORBEELDEN

    fuser -km /home vermoord alle processen die op wat voor manier ook toe‐
    gang tot het bestandsysteem /home hebben.
 
    if fuser -s /dev/ttyS1; then :; else iets; fi draait iets als geen
    ander proces /dev/ttyS1 gebruikt.
 
    fuser telnet/tcp geeft alle processen weer op de locale TELNET poort.
 

BEPERKINGEN

    Processen die meerdere keren op dezelfde manier toegang hebben tot het‐
    zelfde bestand of bestandsysteem worden maar één keer gegeven.
 
    Als hetzelfde object meerdere keren wordt opgegeven op de opdracht
    regel worden sommige van deze opgaves genegeerd.
 
    fuser is alleen in status om gedeeltelijke informatie te krijgen tenzij
    gedraaid met privileges. Dientengevolge kunnen bestanden die bij pro‐
    cessen horen van andere gebruikers ontbreken in de uitvoer en uitvoer‐
    baren worden mogelijk alleen geclassificeerd als ge-mmap’t.
 
    Installeren van fuser als SUID root zal de problemen die bij gedeel‐
    telijke informatie horen voorkomen, maar kan ongewenst zijn uit vei‐
    ligheid en privacy overwegingen.
 
    udp en tcp naam ruimtes, en UNIX domein sockets kunnen niet doorzocht
    worden met kernels ouder dan 1.3.78.
 
    udp en tcp werken momenteel alleen voor IPv4.
 
    Toegang door de kernel wordt alleen weergegeven met de -v optie.
 
    De -k optie werkt alleen voor processen. Als de gebruiker de kernel is
    zal fuser advies afdrukken, maar geen verdere daden ondernemen.
 

AUTEUR

    Werner Almesberger <Werner.Almesberger@epfl.ch>
    kill(1), killall(1), ps(1), kill(2)
 

VERTALING

    Dit is de handleiding van fuser 19. Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is
    aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding.
    Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: fuser.1,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $