Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    kill - rapporteer proces status
 

OVERZICHT

    kill pid ... Zend SIGTERM {signaal:beëindigen} naar elk opgegeven pro‐
    ces.
    kill signaal pid ... Zend een signaal naar elk opgegeven proces.
    kill -s signaal pid ... Zend een signaal naar elk opgegeven proces.
    kill -l Geef alle signaal namen.
    kill -L Geef alle signaal namen in een prettige tabel.
    kill -l signaal Zet een signaal nummer om in een naam.
 

BESCHRIJVING

    Het normale signaal voor kill {vermoord} is TERM {beëindigen}. Gebruik
    -l of -L om alle beschikbare signalen te zien. Met name bruikbare sig‐
    nalen zijn o.a. HUP {ophangen}, INT {onderbreken}, KILL {vermoorden},
    STOP {stoppen}, CONT {doorgaan}, en 0. Andere signalen mogen opgegeven
    worden op drie manieren: -9 -SIGKILL -KILL.
 

SIGNALEN

    De signalen opgegeven hieronder zijn mogelijk beschikbaar voor gebruik
    met kill. Wanneer bekend is dat ze constant zijn, worden nummers en
    normaal gedrag genoemd.
 
    Naam:Num: Daad:     Beschrijving:
    ALRM 14  beëindigen   {alarm wekker aflopen}
    HUP 1  beëindigen   {ophangen terminal}
    INT 2  beëindigen   {onderbreken}
    KILL 9  beëindigen   {vermoorden}  dit  signaal  kan   niet
                 geblokkeerd worden
    PIPE 13  beëindigen   {pijp zonder lezer}
    POLL   beëindigen   {ondervragen}
    PROF   beëindigen   {profilering alarm}
    TERM 15  beëindigen   {software beëindiging}
    USR1   beëindigen   {gebruiker bepaald1}
    USR2   beëindigen   {gebruiker bepaald2}
    VTALRM  beëindigen   {schijnbare tijd alarm}
    STKFLT  beëindigen   {stapel fout}              wordt
    wellicht niet verwerkelijkt
    PWR    negeer     {voeding}    kan    beëindigen    op
                 sommige systemen
    WINCH   negeer     {venster grootte veranderd}
    CHLD   negeer     {kind dood/stop}
    URG    negeer     {belangrijke in/uit toestand}
    TSTP   stoppen    {terminal   stop}   kan   samenwerken
                 met de shell
    TTIN   stoppen    {achtergrond     lezen     terminal}
                 kan samenwerken met de shell
    TTOU   stoppen    {achtergrond    schrijven    terminal}
                 kan samenwerken met de shell
    STOP   stoppen    {stop}   dit   signaal   kan   niet
                 geblokt worden
    CONT   herstart    {doorgaan}     ga     door     als
                 gestopt, anders negeer
    ABRT 6  kern      {afbreken}
    FPE 8  kern      {drijvende komma uitzondering}
    ILL 4  kern      {ongeldige instructie}
    QUIT 3  kern      {stop}
    SEGV 11  kern      {segmentatie fout}
    TRAP 5  kern      {valluik}
    SYS    kern      {systeemaanroep      arg.      fout}
                 wellicht niet verwerkelijkt
    EMT    kern      {EMT-instructie}     wellicht     niet
                 verwerkelijkt
    BUS    kern      {bus    fout}   kern    dump    kan
                 falen
    XCPU   kern      {over     cpu     tijdslimiet}  kern
                 dump kan falen
    XFSZ   kern      {over  bestand  maat} kern  dump   kan
                 falen
 

OPMERKINGEN

    Uw shell (opdracht regel interpreteerder) heeft misschien een inge‐
    bouwde kill opdracht. U moet de hier beschreven opdracht misschien
    draaien als /bin/kill om ruzie te voorkomen.
 

VOORBEELDEN

    kill -9 -1
    kill -l 11
    kill -L
    kill 123 543 2341 3453
    top(1), skill(1), kill(2), renice(1), nice(1)
 

STANDAARDEN

    Deze opdracht komt met de passende standaarden overeen. De -L vlag is
    Linux-eigen.
 

AUTEUR

    Albert Cahalan <acahalan@cs.uml.edu> schreef kill in 1999 om de versie
    die niet voldeed aan de standaarden te vervangen. Michael K. Johnson
    <johnsonm@redhat.com> is de huidige onderhouder van de procps collec‐
    tie.
 
    Zend bug rapporten alstublieft naar <acahalan@cs.uml.edu>
 

VERTALING

    Dit is de handleiding van kill 2.0.6. De vertaling van signaal afko‐
    rtingen heeft GEEN ENKELE autoriteit, gebruik een andere bron voor
    informatie daarover.
 
    Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet
    bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: kill.1,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $