Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    ln - maak koppelingen tussen bestanden
 

OVERZICHT

    ln [OPTIE]... DOEL [KOPPELING_NAAM]
    ln [OPTIE]... DOEL... DIRECTORIE
 

BESCHRIJVING

    Maak een koppeling naar het opgegeven DOEL met de eventuele KOPPEL‐
    ING_NAAM. Als er meer dan één DOEL is, dan moet het laatste argument
    een dir zijn; maak koppelingen in DIRECTORIE naar elk DOEL. Maakt stan‐
    daard harde koppelingen, symbolische koppelingen met --symbolic. Wan‐
    neer harde koppelingen gemaakt worden moet elk DOEL bestaan.
 
    -b, --backup[=CONTROLE]
        {--backup} maak een backup van elk bestaand doel bestand
 
    -d, -F, --directory
        {--directorie}  maak  harde  dir-koppelingen (alleen super-
        gebruiker)
 
    -f, --force
        {--kracht} verwijder bestaande doelbestanden
 
    -n, --no-dereference
        {--geen-verwijzing} behandel een doel dat een symbolische kop‐
        peling naar een dir is, alsof het een normaal bestand was
 
    -i, --interactive
        {--interactief} prompt of doelen verwijderd moeten worden
 
    -s, --symbolic
        {--symbolisch} maak symbolische koppelingen inplaats van harde
        koppelingen
 
    -S, --suffix=EXTENSIE
        {--extensie=} zet het gewoonlijke backup extensie opzij
 
    --target-directory=DIRECTORIE
        {--doel-directorie=} verplaats alle BRON argumenten naar dir
        DIRECTORIE
 
    -v, --verbose
        {--praatgraag} druk de naam af van elk bestand vóór koppelen
 
    --help {--hulp} laat deze hulp zien en eindig
 
    --version
        {--versie} geef versie informatie en eindig
 
    De  backup extensie is ‘~’, tenzij gezet met --suffix of SIM‐
    PLE_BACKUP_SUFFIX {simpel backup extensie}. De versie controle methode
    kan gekozen worden met de --backup optie of door de VERSION_CONTROL
    omgevingsvariabele. Hier zijn de waardes:
 
    "none" {geen}, "off" {uit}
        maak nooit backups (zelfs als --backup gegeven is)
 
    "numbered" {genummerd}, "t"
        maak genummerde backups
 
    "existing" {bestaand}, "nil" {nul}
        genummerd als genummerde backups bestaan, anders simpel
 
    "simple" {simpel}, "never" {nooit}
        maak altijd simpele backups
 

AUTEUR

    Geschreven door Mike Parker en David MacKenzie.
    Rapporteer bugs aan <bug-fileutils@gnu.org>.
 

COPYRIGHT

    Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
    Dit is vrije software; zie de broncode voor kopieer voorwaarden. Er is
    GEEN aansprakelijkheid; zelfs niet voor VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID
    VOOR EEN BEPAALD DOEL.
    De volledige beschrijving voor ln wordt onderhouden als een Texinfo
    handleiding. Als de info en ln programma’s goed zijn geïnstalleerd op
    uw locatie, dan zal de opdracht
 
        info ln
 
    toegang moeten geven tot de volledige handleiding.
 

VERTALING

    Dit is de handleiding van ln 4.01. Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is
    aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding.
    Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: ln.1,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $