Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    make - GNU maak gereedschap om groepen programma’s te onderhouden
 

OVERZICHT

    make [ -f makefile ] [ optie ] ... doel ...
 

WAARSCHUWING

    Deze handleiding is een uittreksel van de documentatie van GNU make .
    Het wordt af en toe bijgewerkt, omdat het GNU project nroff niet
    gebruikt. Voor volledige, bijgewerkte documentatie, zie het Info
    bestand make.info dat gemaakt wordt van het Texinfo bron bestand
    make.texinfo.
 

BESCHRIJVING

    Het doel van het make werktuig is om automatisch te bepalen welke delen
    van een groot programma opnieuw gecompileerd moeten worden, en om de
    opdrachten te geven om ze te her-compileren. Deze handleiding beschri‐
    jft de GNU verwezenlijking van make, die geschreven is door Richard
    Stallman en Roland McGrath. Onze voorbeelden gaan over C programma’s,
    omdat die het meest voorkomen, maar u kunt make gebruiken voor elke
    programmeertaal wiens compiler gedraaid kan worden met een shell
    opdracht. In feite is make niet beperkt tot programma’s. U kunt het
    gebruiken om elke opdracht te beschrijven waar bestanden automatisch
    bijgewerkt moeten worden van anderen, steeds als de anderen veranderen.
 
    Om gebruik van make voor te bereiden moet u een bestand genaamd het
    makefile {makefile} schrijven, dat de samenhang tussen bestanden in uw
    programma beschrijft, en de opdrachten om elk bestand bij te werken.
    Typerend is in een programma het bijwerken van het uitvoerbare bestand
    van object bestanden, die op hun beurt gemaakt zijn door broncode
    bestanden te compileren.
 
    Als eenmaal een passend makefile bestaat zal elke keer als u een bron‐
    code bestand veranderd, de simpele shell opdracht
 
        make
 
    voldoende zijn om alle benodigde her-compileringen uit te voeren. Het
    make programma gebruikt de makefile gegevens en de laatste aanpass‐
    ingstijden van de bestanden om de beslissen welke bestanden bijgewerkt
    moeten worden. Voor elk van deze bestanden geeft het de opdrachten die
    opgenomen zijn in de gegevens bank.
 
    make Voert opdrachten in het makefile uit om een of meerdere doel namen
    bij te werken, waar naam typisch de naam van een programma is.  Als
    geen -f optie aanwezig is, dan zal make zoeken naar de makefiles GNU‐
    makefile, makefile, en Makefile, in die volgorde.
 
    Normaal zou u uw makefile makefile of Makefile moeten noemen.  (Wij
    raden Makefile aan omdat het opvallend aan het begin van een gegeven
    directorie lijst prijkt, net naast andere belangrijke bestanden zoals
    README {lees mij}.) De eerst geteste naam GNUmakefile, is niet aan te
    raden voor de meeste makefiles. U zou deze naam moeten gebruiken als u
    een makefile heeft dat specifiek voor GNU make is, en niet begrepen
    wordt door andere versies van make. Als makefile ‘-’ is wordt de stan‐
    daard invoer gelezen.
 
    make werkt een doel bij als het afhangt van bestanden die veranderd
    zijn sinds het doel de laatste keer was aangepast, of als het doel niet
    bestaat.
 

OPTIES

    -b
 
    -m  Deze opties worden genegeerd voor verenigbaarheid met andere ver‐
       sies van make.
 
    -C directorie
       Ga naar directorie directorie vóór het lezen van het makefile of
       het doen van iets anders. Als meerdere -C opties zijn opgegeven
       wordt elke geïnterpreteerd vanaf de vorige -C / -C etc is het‐
       zelfde als -C /etc. Dit is typerend gebruik met recursief aan‐
       roepen van make.
 
    -d  Geef debug informatie in aanvulling op normale verwerking.  De
       debug informatie verteld welke bestanden overwogen worden voor
       her-maken, welke bestand-tijden vergeleken worden en met welke
       resultaten, welke bestanden daadwerkelijk opnieuw gemaakt moeten
       worden, welke impliciete wetten overwogen worden  en  welke
       toegepast worden---alles wat interessant is over hoe make besluit
       wat te doen.
 
    -e  Geef variabelen uit de omgeving genomen, voorrang boven variabelen
       uit makefiles.
 
    -f bestand
       Gebruik bestand als een makefile.
 
    -i  Negeer alle fouten in uitgevoerde opdrachten om bestanden te her-
       maken.
 
    -I directorie
       Geeft een directorie directorie op, om te doorzoeken  voor
       bijgevoegde makefiles. Als meerdere -I opties gebruikt worden om
       meerdere directories op te geven, dan worden de directories in de
       opgegeven volgorde doorzocht. In tegenstelling tot de argumenten
       voor andere vlaggen van make, mogen directories gegeven met de -I
       vlag direct achter de vlag komen: -Idirectorie is toegestaan, net
       als -I directorie. Deze spelling wordt toegestaan voor verenig‐
       baarheid met de C preprocessors -I vlag.
 
    -j taken
       Geeft het aantal taken (opdrachten) op om tegelijk te draaien.
       Als er meer dan 1 -j optie is, dan geldt de laatste.  Als de -j
       gegeven wordt zonder argument dan zal make het aantal taken dat
       tegelijk draait niet begrenzen.
 
    -k  Ga zo ver mogelijk door na een fout. Ondanks het falen voor het
       doel, en dat zij die daarvan afhingen niet her-maakt konden wor‐
       den, kunnen andere afhankelijkheden dan deze doelen nog steeds
       zonder problemen verwerkt worden.
 
    -l
 
    -l belasting
       Geef op dat geen nieuwe taken (opdrachten) gestart zouden moeten
       worden als er andere taken lopen en het belasting gemiddelde ten‐
       minste belasting (een drijvende-komma getal) is. Zonder argument,
       verwijder een eerdere belasting grens.
 
    -n  Druk de opdrachten af die uitgevoerd zouden worden, maar voer ze
       niet uit.
 
    -o bestand
       Her-maak het bestand bestand ook al is ouder dan zijn afhankeli‐
       jkheden, maar her-maak niets op rekening van veranderingen in
       bestand.  In essentie wordt het bestand als heel oud behandeld en
       zijn ‘wetten’ worden genegeerd.
 
    -p  Druk de gegevens bank af (wetten en variabele waarden) die het
       lezen van het makefile oplevert; draai dan verder als normaal of
       anders als opgegeven. Dit geeft ook de versie informatie gegeven
       door de -v schakel (zie onder). Om de gegevens bank af te drukken
       zonder her-maken van bestanden te proberen, gebruik make -p
       -f/dev/null.
 
    -q  ‘‘vraag toestand’’. Draai geen opdrachten en druk niets af; geef
       alleen een terugkeer-waarde terug die nul is als de opgegeven doe‐
       len al bijgewerkt zijn, anders ongelijk nul.
 
    -r  Elimineer gebruik van ingebouwde impliciete wetten. Wis ook de
       standaard lijst van extensies voor extensie-wetten.
 
    -s  Stille uitvoering; druk de opdrachten niet af als ze uitgevoerd
       worden.
 
    -S  Stop het gevolg van de -k optie. Dit is nooit nodig behalve in
       een recursieve make waar -k geërfd kan zijn van de top-niveau make
       via MAKEFLAGS {maak vlaggen} of als u -k zet in MAKEFLAGS in uw
       omgeving.
 
    -t  Raak bestanden aan (merk ze als bijgewerkt zonder ze echt te
       veranderen) in plaats van hun opdrachten te draaien. Dit wordt
       gebruikt om net te doen alsof de opdrachten gedaan zijn om toekom‐
       stige aanroepen van make voor het lapje te houden.
 
    -v  Druk de versie van het make programma af plus de kopieer rechten,
       een lijst van schrijvers en een opmerking dat er geen aansprakeli‐
       jkheid is.
 
    -w  Druk een bericht af dat de werkdirectorie bevat vóór en na andere
       verwerking. Dit kan handig zijn voor het opsporen van fouten in
       ingewikkelde geneste recursieve make opdrachten.
 
    -W bestand
       Doe net alsof het doel bestand net aangepast is. Wanneer gebruikt
       met de -n vlag laat dit zien wat zou gebeuren als u dit bestand
       zou aanpassen. Zonder -n, is het bijna gelijk aan het draaien van
       een touch {aanraken} opdracht op de gegeven bestanden vóór het
       draaien van make, behalve dat de aanpassingstijd alleen in de ver‐
       beelding van make veranderd wordt.
    The GNU Make Manual {de GNU ‘make’ handleiding}
 

BUGS

    Zie het hoofdstuk ‘Problems and Bugs’ in The GNU Make Manual .
 

AUTEUR

    Deze handleiding werd bijgedragen door Dennis Morse of Stanford Univer‐
    sity. Het werd bewerkt door Roland McGrath.
 

VERTALING

    Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet
    bij de originele handleiding. Deze handleiding van make 3.78.1 werd
    vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: make.1,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $