Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    %manpath% - bepaal zoekpad voor handleidingen
 

OVERZICHT

    %manpath% [-qgdc] [-m systeem[,...]]
 

BESCHRIJVING

    Als $MANPATH gezet is zal %manpath% eenvoudigweg de inhoud daarvan
    laten zien en een waarschuwing geven. Zo niet dan zal %manpath% een
    geschikt handleidingenhiërarchy-zoekpad bepalen en de resultaten laten
    zien.
 
    Het door dubbele punten gescheiden pad wordt bepaald met behulp van
    informatie  uit het man_db configuratie bestand - (%manpath_con‐
    fig_file%) en de omgeving van de gebruiker.
 

OPTIES

    -q, --quiet
        {--zachtjes} Geef geen waarschuwingen.
 
    -d, --debug
        {--debug} Geef informatie voor debugging.
 
    -c, --catpath
        {--"cat"pad} Maak een catpad in plaats van een manpad. Als een‐
        maal het manpad is bepaald, wordt elk element omgezet naar zijn
        bijbehorende catpad.
 
    -g, --global
        {--globaal} Maak een manpad, bestaande uit alle paden die als
        ‘global’ {globaal} benoemd zijn in het man_db configuratie
        bestand.
 
    -m systeem[,...], --systems=systeem[,...]
        {--systeem=} Als dit systeem toegang heeft tot andere bestur‐
        ingssysteem  handleidings hierarchieën, dan kan deze optie
        gebruikt worden om ze bij de uitvoer van manpath te voegen.  Om
        NewOS handleidingshiërarchieen mee te nemen, gebruik -m NewOS.
 
        Het opgegeven systeem kan een samenstelling zijn van door
        komma’s gescheiden besturingssysteem namen. Om de oorspronkeli‐
        jke besturingssysteem handleidingen mee te nemen, moet de sys‐
        teem naam man bij de argumentenstring gevoegd worden.  Deze
        optie zal de $SYSTEM omgevingsvariabele vervangen.
 
    -h, --help
        Geef een hulp bericht en eindig.
 
    -V, --version
        Laat versie en auteurs informatie zien.
 

OMGEVING

    MANPATH
        Als $MANPATH gezet is, dan zal %manpath% zijn waarde laten zien,
        in plaats van het te bepalen. Als $MANPATH voorafgegaan wordt
        door een dubbele punt, dan zal de waarde van de variabele aan
        het einde van de lijst toegevoegd worden, die bepaald wordt uit
        de inhoud van de configuratie bestanden. Als de dubbele punt aan
        het einde van de waarde in de variabele staat, dan zal de
        bepaalde lijst toegevoegd worden aan het einde van de inhoud van
        de variabele. Als de waarde van de variabele een dubbele
        dubbele-punt (::), bevat dan zal de bepaalde lijst in het midden
        van de waarde gevoegd worden, tussen de twee dubbele punten.
 
    SYSTEM Als $SYSTEM gezet is, dan zal het hetzelfde gevolg hebben als
        wanneer het opgegeven was als een argument voor de -m optie.
 

BESTANDEN

    %manpath_config_file% Systeem configuratie bestand.
    %apropos%(1), %whatis%(1), %man%(1).
 

AUTEUR

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
 
                  1date_nl1           1manpath1(1)