Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    mkfifo - maak FIFOs (naamdragende pijpen)
 

OVERZICHT

    mkfifo [opties] bestand...
 
    POSIX opties: [-m mode] [--]
 
    GNU opties (korte vorm): [-m mode] [--help] [--version] [--]
 

BESCHRIJVING

    mkfifo maakt FIFOs (ook naamdragende pijpen (named pipes)) genoemd, met
    de opgegeven bestandsnamen.
 
    Een "FIFO" is een speciaal bestand dat communicatie tussen onafhankeli‐
    jke processen mogelijk maakt. Nadat een process het FIFO bestand voor
    schrijven geopend heeft en een ander process voor lezen, kan data door
    de FIFO stromen op een vergelijkbare manier als bij anonieme pijpen in
    shells.
 
    De standaard permissie mode van FIFOs is 0666 (‘a+rw’), minus de bits
    zoals gezet in het umask.
 

OPTIES

    -m mode, --mode=mode
        Zet de mode van gecreeerde FIFOs op mode. Deze mode kan symbol‐
        isch zijn, als in chmod(1). De standaard mode wordt als uit‐
        gangspunt genomen.
 
    GNU STANDAARD OPTIES
 
    --help Geef een gebruikersmelding op standaard uitvoer, en beëindig
        succesvol.
 
    --version
        Geef versieinformatie op standaard uitvoer en beëindig suc‐
        cesvol.
 
    --   Beëindig optie lijst.
 

OMGEVING

    De omgevingsvariabelen LANG, LC_ALL, LC_CTYPE and LC_MESSAGES hebben
    hun gebruikelijke betekenis.
    POSIX 1003.2
 

OPMERKINGEN

    Deze pagina beschrijft mkfifo als in het fileutils-4.0 pakket; andere
    versies kunnen beperkt afwijken. Mail correcties en aanvullingen naar
    aeb@cwi.nl.  Rapporteer bugs in  het  programma  aan  bug-fileu‐
    tils@gnu.org.  Rapporteer  bugs in deze vertaling aan manpages-
    nl@nl.linux.org.