Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    mv - verplaats (hernoem) bestanden
 

OVERZICHT

    mv [OPTIE]... BRON DOEL
    mv [OPTIE]... BRON... DIRECTORIE
 

BESCHRIJVING

    Hernoem BRON naar DOEL, of verplaats BRON(nen) naar DIRECTORIE.
 
    -b, --backup[=CONTROL]
        {--backup=} maak backup vóór verwijdering
 
    -f, --force
        {--kracht} verwijder bestaande doelen, prompt nooit
 
    -i, --interactive
        {--interactief} prompt vóór overschrijven
 
    -S, --suffix=ACHTERVOEGSEL
        {--extensie=} zet de gebruikelijke backup extensie opzij
 
    --target-directory=DIRECTORIE
        {--doel-directorie=} verplaats alle BRON argumenten naar dir
        DIRECTORIE
 
    -u, --update
        {--breng-bij-de-tijd} verplaats alleen oudere of gloednieuwe
        niet-directories
 
    -v, --verbose
        {--praatgraag} leg uit wat gedaan wordt
 
    --help {--hulp} laat deze hulp zien en eindig
 
    --version
        {--versie} geef versie informatie en eindig
 
    Het backup extensie is ‘~’, tenzij gezet met --suffix of SIM‐
    PLE_BACKUP_SUFFIX {simpel backup extensie}. De versie controle methode
    mag gekozen worden met de --backup optie of door de VERSION_CONTROL
    {versie controle} omgevingsvariabele. Hier zijn de waardes:
 
    none, off
        {geen},{uit} maak nooit backups (zelfs als --backup gegeven is}
 
    numbered, t
        {genummerd} maak genummerde backups
 
    existing, nil
        {bestaand},{nul} genummerd als genummerde backups  bestaan,
        anders simpel
 
    simple, never
        {simpel},{nooit} maak altijd simpele backups
 

AUTEUR

    Geschreven door Mike Parker, David MacKenzie, en Jim Meyering.
    Rapporteer bugs aan <bug-fileutils@gnu.org>.
 

COPYRIGHT

    Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
    Dit is vrij software; zie de broncode voor kopieer condities. Er is
    GEEN aansprakelijkheid; zelfs niet voor VERKOOPBAARHEID of BRUIK‐
    BAARHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
    De volledige beschrijving voor mv wordt onderhouden als een Texinfo
    handleiding. Als de info en mv programma’s goed zijn geïnstalleerd op
    uw locatie, dan zal de opdracht
 
        info mv
 
    toegang moeten geven tot de volledige handleiding.
 

VERTALING

    Dit is de handleiding van mv 4.01. Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is
    aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding.
    Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: mv.1,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $