Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    nice - start een programma met aangepaste roosteringsprioriteit
 

SYNOPSIS

    nice [OPTIE]... [COMMANDO [ARG]...]
 

BESCHRIJVING

    Start COMMANDO met een aangepaste roosteringsprioriteit. Met geen COM‐
    MANDO, drukt de huidige roosteringsprioriteit af. ADJUST is standaard
    10. Bereik gaat van -20 (hoogste prioriteit) naar 19 (laagste).
 
    -ADJUST
        vergroot prioriteit eerst met ADJUST
 
    -n, --adjustment=ADJUST
        hetzelfde als -ADJUST
 
    --help geef deze help en afsluiten
 
    --version
        geef versie informatie en afsluiten
    Rapporteer bugs, in het engels, aan <bug-sh-utils@gnu.org>.
    De volledige documentatie voor nice is onderhouden als een Texinfo han‐
    dleiding. Als de info en nice programma’s goed op uw systeem gein‐
    stalleerd zijn, zou het commando
 
        info nice
 
    u toegang moeten geven tot de complete handleiding.
 

COPYRIGHT

    Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
    Dit is vrije software; zie de broncode voor copieervoorwaarden. Er is
    GEEN garantie; zelfs niet voor VERKOOPBAARHEID of PASSEND VOOR EEN
    BEPAALD DOEL.
 

VERTALING

    Deze Nederlandstalige vertaling is gemaakt door Myckel Habets <myckel‐
    habets@netscape.net>  voor  het  manpages-nl  project  <manpages-
    nl@nl.linux.org>. Dec 2002.