Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    rm - verwijder bestanden of directories
 

OVERZICHT

    rm [OPTIE]... BESTAND...
 
    POSIX opties: [-fiRr] [--]
 
    GNU opties (kortste vorm): [-dfirvR] [--help] [--version] [--]
 

BESCHRIJVING

    rm Verwijdert elk opgegeven bestand. Normaal verwijdert het directories
    niet.
 
    Maar als de -r optie gegeven wordt, wordt de complete directorieboom
    onder de opgegeven directorie verwijderd (en er is geen limiet op de
    diepte van die boom met ‘rm -r’). Het is een fout wanneer het laatste
    pad-element van bestand, ‘.’ of ‘..’ is (om onplezierige verrassingen
    te voorkomen met ‘rm -r .*’ of iets dergelijks).
 
    Als de -i optie wordt gegeven, een bestand onschrijfbaar is, de stan‐
    daardinvoer een tty is en de -f optie is niet is gegeven, dan prompt rm
    de gebruiker op stderr voor de vraag of een bestand moet worden verwi‐
    jderd.  Als het van stdin gelezen antwoord niet bevestigend is, dan
    wordt het bestand overgeslagen.
    -f   Prompt niet voor bevestiging. Schrijf geen diagnose-berichten.
        Produceer geen fout eind waarde als de enige fouten niet-
        bestaande bestanden waren.
 
    -i   Prompt voor bevestiging. (In het geval beide -i en -f werden
        gegeven, geldt de laatst gegevene.)
 
    -r of -R
        Verwijder directorie-bomen recursief.
 
    --   Beëindig opties lijst.
    De system V interface Definitie verbiedt het verwijderen van de laatste
    koppeling naar een uitvoerbaar bestand dat wordt uitgevoerd.
    De GNU implementatie (in fileutils-3.16) is kapot omdat er een boven‐
    grens is aan de diepte van hiërarchieën die verwijderd kunnen worden.
    (Als nodig kan het programma ‘deltree’ gebruikt worden voor het verwi‐
    jderen van hele diepe bomen.)
    -d, --directory
        {--directorie} Verwijder directories met unlink(2), in plaats
        van met rmdir(2), en vereis niet dat een directorie leeg is
        voordat er gepoogd wordt de directorie te unlinken. Werkt
        alleen met de juiste privileges.
 
        Omdat het ‘unlink’-en van een directorie de bestanden in de
        geschrapte directorie zonder verwijzingen aan hun lot overlaat,
        is het aan te raden ‘fsck’ te draaien over het betreffende
        bestandsysteem.
 
    -f, --force
        {--kracht}  Negeer  niet-bestaande bestanden, en prompt de
        gebruiker nooit.
 
    -i, --interactive
        {--interactief} Prompt als een bestand moet worden verwijderdt.
        Als het antwoord niet met bevestigend is wordt het bestand
        overgeslagen.
 
    -r of -R, --recursive
        {--herhaaldelijk} Verwijder de inhoud van directories recursief.
 
    -v, --verbose
        {--praatgraag} Druk de naam van elk bestand af voordat het ver‐
        wijderd wordt.
    --help {--hulp} Geef een lijst van alle beschikbare opties en eindig
        succesvol.
 
    --version
        {--versie} Geef versie informatie en eindig succesvol.
 
    --   Beëindig opties lijst.
 

OMGEVING

    De variabelen LANG, LC_ALL, LC_COLLATE, LC_TYPE, en LC_MESSAGES hebben
    de gebruikelijke betekenissen.
    POSIX 1003.2, behalve de begrenzing op de bestand hiërarchie diepte.
 

AUTEUR

    Geschreven door Paul Rubin, David MacKenzie, Richard Stallman, en Jim
    Meyering.
    Rapporteer bugs aan <bug-fileutils@gnu.org>.
 

COPYRIGHT

    Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
    Dit is vrije software; zie de broncode voor kopieer condities. Er is
    GEEN aansprakelijkheid; zelfs niet voor VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID
    VOOR EEN BEPAALD DOEL.
    mv(1), cp(1), rmdir(1), dd(1),
 
    De korte handleiding voor rm is beschikbaar via ‘man -e kort 1 rm‘.
 

VERTALING

    Dit is de handleiding van rm 4.0. Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is
    aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding.
    Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: rm.1,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $