Provided by: snownews_1.5.9-1_i386 bug

NAME

    snownews - RSS nieuwslezer voor de console

SYNOPSIS

    snownews [-huV] [--help|--update|--version]

DESCRIPTION

    Snownews is een kleine RSS/RDF nieuwslezer voor de console. Het can RSS
    1.0 feeds lezen die voldoen aan de W3C RDF specificaties, maar het
    ondersteunt ook userlands 0.91 en 2.0 versies.

    In het hoofdscherm wat u ziet nadat u het programma gestart hebt kunt u
    feeds toevoegen/verwijderen en handmatig updaten. Rechts in het scherm
    staan nummers die het ongelezen/totale aantal berichten voor elke
    nieuwsfeed aangeven. Om een feed toe te voegen druk op de ’a’ en geef
    de URL in. Dit moet een volledig geldige http URL zijn inclusief
    http:// aan het begin. Om een feed uit de lijst te verwijderen
    selecteer het met de cursor toetsen en druk op de ’D’. Een venster
    vraagt dan om bevestiging.

    U kunt door dit menu navigeren met de pijltjestoetsen en met ’n’ en ’p’
    om omhoog en omlaag te gaan. Door op de ’r’ toets te drukken wordt de
    geselecteerde feed opnieuw geladen, ’R’ zorgt er voor dat alle feeds in
    de lijst opnieuw geladen worden.

    Het programma sorteert de lijst niet alfabetisch. U kunt items omhoog
    en omlaag verplaatsen met de toetsen ’P’ en ’N’.

    Als u een feed selecteert en op Enter drukt zal het programma elk item
    van deze feed tonen. U kunt dan de pijltjestoetsen en de toetsen ’n’ en
    ’p’ gebruiken om door de lijst te navigeren. Als u op de toets ’r’
    drukt wordt de huidige feed opnieuw geladen. Items kunnen van de lijst
    verdwijnen en nieuwe nieuwsitems verschijnen in vet.

    Selecteer een item en druk op Enter om de beschrijving te lezen. Als er
    geen beschrijving aan toegevoegd is zal de tekst ’Geen beschrijving
    beschikbaar.’ verschijnen. U kunt met de pijltjestoetsen links en
    rechts, respectievelijk ’p’ en ’n’ het vorige of volgende nieuwsitem
    uit de lijst selecteren. Door op ’o’ te drukken wordt de link (meestal
    de complete nieuwstekst) geopend in de browser.

    De standaardbrowser is lynx, maar u kunt dit veranderen door op ’B’ te
    drukken in het hoofdmenu en een nieuwe standaardbrowser in te voeren.
    Of u kunt het bestand ~/.snownews/browser bewerken. Het programma
    vervangt %s door de URL bij het uitbreiden van de string.

    Netwerk verbindingen kunnen onderbroken worden door op ’z’ te drukken
    tijden het downloaden of verbinden als het programma hangt terwijl het
    wacht op data van een webserver.

    U kunt de naam van een feed wijzigen door op de toets ’c’ te drukken en
    de nieuwe naam in te voeren. Om de naam weer terug te veranderen naar
    de originele titel voert u een ’-’ in in dit tekstveld.  Type Ahead
    Find

    Voor snellere navigatie in uw lijst met feeds kunt u gebruik maken van
    Snownews’ Type Ahead Find functie. Druk op de TAB toets en de
    statusregel verandert in een text invoer veld. Terwijl u de tekst die u
    wilt zoeken intypt, worden de gevonden items al geselecteerd. Als u een
    item geselecteerd hebt druk op enter om de feed te openen. Als er
    meerdere items zijn die voldoen aan de zoekopdracht kunt u daartussen
    wisselen door op TAB te drukken. Om Type Ahead af te sluiten verwijdert
    u de zoektext of drukt u op CTRL+G

    Categorieën

    Snownews gebruikt categorieën om met lange abbonnementslijsten om te
    gaan. U kunt zo veel categorieën definieren voor een feed als u wilt. U
    kunt dan een filter toepassen in het hoofdmenu die alleen de feeds laat
    zien die in een passende catgorie vallen. Feeds die tot een catgorie
    behoren hebben de categorie naast hun naam staan in het hoofdmenu.

    Om feeds aan een categorie toe te voegen of uit een categorie te
    verwijderen, druk op ’C’ terwijl de feed geselecteerd is in het
    hoofdmenu. Als u al categorieën hebt gedefinieerd voor andere feeds
    krijgt u een lijst van bestaande categorieën te zien. Druk op het
    nummer van de catgorie om de huidige catgorie er aan toe te voegen. Om
    de feed toe te voegen aan een nieuwe catgorie, druk op ’A’ en voer de
    naam in voor de nieuwe categorie. Als een feed wilt verwijderen uit een
    catgorie, drukt op het nummer in de feed categorisatie GUI.

    U kunt alle al gedefinieerde catgorieën voor een feed zien in de feed
    info.

    Toetsenbord instellen

    U kunt de toetsen veranderen door het bestand ~/.snownews/keybindings
    te bewerken. Het formaat is "functiebeschrijving:toets". Verander de
    "functiebeschrijving" niet. Het teken achter de dubbele punt is de
    toets die het programma aan die functie toewijst. Als u een definitie
    verwijdert of het programma kan het bestand, om de een of andere reden,
    niet lezen worden de standaard instellingen gebruikt.

    Abbonnementen importeren uit ander programmas:

    Snownews kan opml abbonnementsbestanden importeren van andere RSS
    lezers naar het eigen formaat  met  het  bijgevoegde  programma
    "opml2snow".  Om een opml abbonnementsbestand te converteren type
    "ompl2snow MijnAbbonnementen.opml" waarbij MijnAbbonnementen.opml de
    bestandsnaam is van het bestand dat u wilt converteren. Het programma
    toont de geconverteerde data op de stdout.  Gebruik  "ompl2snow
    bestand.opml > geconverteerd" om de geconverteerde data in het bestand
    "geconverteerd"  te  plaatsen  of  "ompl2snow  bestand.opml  >>
    ~/.snownews/url"  om  het  toe te voegen aan het einde van de
    abbonnementenlijst van Snownews.  Gebruik "opml2snow -h" voor meer
    voorbeelden van het gebruik.

    Een paar dingen die het waard zijn uit te leggen:

    Als u de beschrijving van een item aan het bekijken bent kunt u naar
    het vorige scherm terugkeren met ’q’ of door op Enter te drukken. De
    selectie wordt automatisch op het volgende ongelezen item geplaatst. U
    kunt elk item van een feed lezen door steeds op Enter te drukken. Het
    programma zal de beschrijving tonen, terugkeren naar het overzicht,
    automatisch het volgende ongelezen item selecteren en opnieuw de
    beschrijving tonen. Wassen, spoelen, herhalen. U hoeft alleen maar op
    Enter te drukken.

    De HTTP client van snownews volgt HTTP redirects. Als de URL die u
    heeft ingevoerd verwijst naar een permanente redirect zal het de
    interne URL updaten naar de nieuwe locatie. De aanvraag wordt vanaf dan
    automatisch naar de nieuwe locatie gestuurd.

    Een help venster is altijd beschikbaar door op ’h’ te drukken.

    Een keer week controleert het programma automatisch bij het afsluiten
    of er een nieuwe versie beschikbaar is. Het vraagt een bestand genaamd
    "version" op van mijn webserver en vergelijkt de teruggekomen waarde
    met de versie van het lokale programma. Als ze verschillen laat het de
    gebruiker weten dat er een nieuwe versie beschikbaar is. Het gebeurt
    bij het afsluiten zodat het hopelijk zo min mogelijk irritant is. Op
    deze manier kunt u het makkelijk negeren als u om de een of andere
    reden niet wilt of kan upgraden, omdat u bijvoorbeeld een pakket
    gebruikt die met uw distributie werd meegeleverd. Om deze controle uit
    te zetten, start het programma met de optie "--disable-versioncheck".
    Het programma zal dan niets naar mijn server sturen. Het download
    alleen een bestand met het versienummer en vergelijkt ze lokaal.

    Als u gebruik maakt van een proxy server om verbinding te maken met
    internet, moet u de omgevingsvariabele "http_proxy" gebruiken. Snownews
    verwacht deze variabele in het formaat http://uw_proxy.org:POORT/
    (http://proxy.uw_provider.com:8080/).

    Snownews is vrijgegeven onder de GNU General Public License versie 2.

OPTIONS

    --update of -u, Update alle feeds automatisch als het programma start.

    --help of -h, Toon gebruikssamenvatting en beschikbare opties voor de
    opdrachtregel en sluit af.

    --version of -V, Toon de programma versie.

    --disable-versioncheck, Zet de automatische versiecontrole uit als het
    programma afgesloten wordt.

FILES

    /usr/local/bin/snownews

ENVIRONTMENT

    http_proxy
       Snownews zal het internet bereiken via de proxy server die in
       deze variabele ingesteld is. Het formaat wat verwacht wordt is
       http://uw_proxy.org:PORT/

BUGS

    Bugs rapporteren

    Als u denkt dat u een bug hebt gevonden in Snownews, rapporteer het
    alstublieft. Alles wat het programma laat crashen, onafhankelijk van
    wat u doet is een bug en moet gerepareerd worden. XML parsing fouten
    kunnen waarschijnlijk niet gerepareerd worden in Snownews, omdat libxml
    verantwoordelijk is voor het parsen van de XML van een document. U kunt
    problematische feeds echter wel rapporteren, omdat het een bug kan zijn
    in Snownews.

AUTHOR

    Oliver Feiler <kiza@kcore.de>