Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    tar - De GNU versie van het tar archiverings werktuig
 

OVERZICHT

    tar [ - ] A --catenate --concatenate | c --create | d --diff --compare
    | r --append | t --list | u --update | x -extract --get [ --atime-pre   
    serve ] [ -b, --block-size N ] [ -B, --read-full-blocks ] [ -C,
    --directory DIRECTORIE ] [ --checkpoint  ] [ -f, --file [GASTHEER:]B
    ] [ --force-local  ] [ -F, --info-script B --new-volume-script B ] [
    -G, --incremental ] [ -g, --listed-incremental B ] [ -h, --dereference
    ] [ -i, --ignore-zeros ] [ -I, --bzip2 ] [ --ignore-failed-read ] [ -k,
    --keep-old-files ] [ -K, --starting-file B ] [ -l, --one-file-system ]
    [ -L, --tape-length N ] [ -m, --modification-time ] [ -M, --multi-vol   
    ume ] [ -N, --after-date DATUM, --newer DATUM ] [ -o, --old-archive,
    --portability ] [ -O, --to-stdout ] [ -p, --same-permissions, --pre   
    serve-permissions ] [ -P, --absolute-names ] [ --preserve   ] [ -R,
    --record-number ] [ --remove-files ] [ -s, --same-order, --preserve-
    order ] [ --same-owner ] [ --numeric-owner ] [ -S, --sparse ] [ -T,
    --files-from B ] [ --null   ] [ --totals  ] [ -v, --verbose ] [ -V,
    --label NAAM ] [ --version ] [ -w, --interactive, --confirmation ] [
    -W, --verify  ] [ --exclude BESTAND ] [ -X, --exclude-from BESTAND ] [
    -Z, --compress, --uncompress ] [ -z, --gzip, --ungzip   ] [ --use-
    compress-program PROG ] [ --block-compress ] [ -[0-7][lmh]   ]
 
    bestandnaam1 [ bestandnaam2, ... bestandnaamN ]
 
    dir1 [ dir2, ...directorieN ]
 

BESCHRIJVING

    Deze handleiding beschrijft de GNU versie van tar , een archiverings
    programma ontworpen om bestanden te bewaren in, en uit te halen uit een
    archiefbestand, beter bekend als een tarfile Een tarfile kan gemaakt
    worden op een cassette speler, echter, het is ook gebruikelijk om een
    tarfile naar een regulier bestand weg te schrijven. Het eerste argu‐
    ment voor tar moet een van de opties: Acdrtux zijn, gevolgd door
    eventuele functies. De uiteindelijke argumenten voor tar zijn de namen
    van de bestanden of directories die gearchiveerd moeten worden.  Het
    gebruik van een directorie naam impliceert altijd dat de subdirectories
    eronder bij het archief moeten worden gevoegd.
 

VOORBEELDEN

    tar -xvvf flip.tar
        uitpakken flip.tar
 
    tar -xvvzf flip.tar.gz
        uitpakken van gecomprimeerde flip.tar.gz
 
    tar -cvvf flip.tar flip/
        ‘tar’ de inhoud van de directorie flip in flip.tar
    Een van de volgende opties moet worden gebruikt
 
    -A, --catenate, --concatenate
        {--toevoegen},{--aantoevoegen} voeg tar bestanden toe aan een
        archief
 
    -c, --create
        {--maak} maak een nieuw archief
 
    -d, --diff, --compare
        {--verschil},{--vergelijk} vind verschillen tussen archieven en
        bestandsysteem
 
    --delete
        {--schrap} schrap uit het archief (niet voor gebruik op mag‐
        netische cassettes!)
 
    -r, --append
        {--voegtoe} voeg bestanden toe aan het einde van een archief
 
    -t, --list
        {--geef-lijst} geef een lijst over de inhoud van het archief
 
    -u, --update
        {--breng-bij-de-tijd} voeg alleen bestanden toe die nieuwer zijn
        dan de kopie in het archief
 
    -x, --extract, --get
        {--uitpakken},{--krijg} haal bestanden uit een archief
    --atime-preserve
        {--toegangs-tijd-behoud} verander de toegangstijd niet voor
        gedumpte bestanden
 
    -b, --block-size N
        {--blokgrootte} blok grootte van Nx512 bytes (standaard N=20)
 
    -B, --read-full-blocks
        {--lees-volle-blokken} herblok terwijl we lezen (voor lezen van
        4.2BSD pijpen)
 
    -C, --directory DIRECTORIE
        {--directorie} ga naar directorie DIRECTORIE
 
    --checkpoint
        {--testpunt} druk directorie namen af tijdens het lezen van het
        archief
 
    -f, --file [HOST:]B
        {--bestand} gebruik archiefBestand of apparaat B (standaard "-",
        betekend "stdin/stdout")
 
    --force-local
        {--dwing-locaal} archief bestand is locaal, zelfs als het een
        dubbele punt heeft
 
    -F, --info-script B --new-volume-script B
        {--informatie-script} {--nieuw-deel-script} draai script op het
        einde van elke cassette (impliceert -M)
 
    -G, --incremental
        {--optellend} maak/geef-lijst/pak-uit oude GNU-vorm optellende
        backup
 
    -g, --listed-incremental B
        {--lijst-gevende-optellend} maak/geef-lijst/pak-uit nieuwe GNU-
        vorm optellende backup
 
    -h, --dereference
        {--verwijs} dump symbolische koppelingen niet; dump de bestanden
        waar ze naar wijzen
 
    -i, --ignore-zeros
        {--negeer-nullen} negeer blokken met nullen in archief (beteke‐
        nen normaal einde-van-bestand      {EOF})
 
    -I, --bzip2
        {--"bzip2"} filter archief door bzip2, gebruikt  om  .bz2
        bestanden te oncomprimeren.
 
    --ignore-failed-read
        {--negeer-gefaalde-lees} eindig niet met niet-nul status bij
        onleesbare bestanden
 
    -k, --keep-old-files
        {--houdt-oude-bestanden} houdt bestaande bestanden; overschrijf
        ze niet vanuit het archief
 
    -K, --starting-file B
        {--begin-bestand} begin met Bestand B in het archief
 
    -l, --one-file-system
        {--een-bestand-systeem} blijf in het locale bestandsysteem bij
        maken van een archief
 
    -L, --tape-length N
        {--cassette-lengte} verander cassette na schrijven N*1024 bytes
 
    -m, --modification-time
        {--aanpassingstijd} pak bestand aanpassingstijd niet uit
 
    -M, --multi-volume
        {--meerdere-delen}  maak/geef-lijst/pak-uit   meerdere-delen
        archief
 
    -N, --after-date DATUM, --newer DATUM
        {--nadat-datum}, {--nieuwer} bewaar alleen bestanden nieuwer dan
        DATUM
 
    -o, --old-archive, --portability
        {--oud-archief},{--overdraagbaar} schrijf een V7 vorm archief,
        in plaats van een ANSI vorm
 
    -O, --to-stdout
        {--naar-standaard-uitvoer} pak bestanden uit naar standaard
        uitvoer
 
    -p, --same-permissions, --preserve-permissions
        {--zelfde-toestemmingen},{--behoud-toestemmingen}  pak  alle
        beschermingsinformatie uit
 
    -P, --absolute-paths
        {--absolute-paden} verwijder voorlopende ‘/’-en niet van bestand
        namen
 
    --preserve
        {--behoud} net als -p -s
 
    -R, --record-number
        {--opneem-nummer} laat opneem nummer binnen archief zien met elk
        bericht
 
    --remove-files
        {--verwijder-bestanden} verwijder bestanden na toevoeging aan
        het archief
 
    -s, --same-order, --preserve-order
        {--zelfde-volgorde},{--behoud-volgorde} lijst van namen om uit
        te pakken is gesorteerd overeenkomend met archief
 
    --same-owner
        {--zelfde-eigenaar} maak uitgepakte bestanden met hetzelfde
        eigenaarsschap
 
    --numeric-owner
        {--numeriek-eigenaar}  gebruik   altijd   nummers   voor
        gebruiker/groep namen
 
    -S, --sparse
        {--mager} behandel magere bestanden slim
 
    -T, --files-from B
        {--bestanden-van} krijg namen om uit te pakken of om van te
        maken van bestand B
 
    --null
        {--nul} -T leest nul-beëindigde namen, zet -C uit
 
    --totals
        {--totalen} druk totaal aantal bytes geschreven met --create af
 
    -v, --verbose
        {--praatgraag} geef praatgrage lijst van verwerkte bestanden
 
    -V, --label NAAM
        {--etiket} maak archief met deel naam NAAM
 
    --version
        {--versie} geef tar programma versie nummer
 
    -w, --interactive, --confirmation
        {--interactief},{--bevestigen} vraag om bevestiging voor elke
        daad
 
    -W, --verify
        {--staaf} probeer het archief te staven na het geschreven te
        hebben
 
    --exclude BESTAND
        {--buitensluiten} sluit bestand BESTAND buiten
 
    -X, --exclude-from BESTAND
        {--buitensluiten-van} sluit bestanden buiten  opgegeven  in
        BESTAND
 
    -Z, --compress, --uncompress
        {--comprimeren}, {--oncomprimeren} filter het archief door "com‐
        press" {druk samen}
 
    -z, --gzip, --ungzip
        {--gzip", {--ont-gzip} filter het archief door gzip
 
    --use-compress-program PROG
        {--gebruik-comprimeer-programma} filter het archief door PROG
        (dat -d moet accepteren)
 
    --block-compress
        {--blok-comprimeren} blok de uitvoer van comprimeer programma
        voor cassettes
 
    -[0-7][lmh]
        geef "drive" en dichtheid
 

BUGS

    De GNU mensen, in het algemeen, verafschuwen handleidingen, en maken in
    plaats daarvan ‘info’ documenten. De onderhouder van tar valt in deze
    categorie. Deze handleiding is niet compleet, nog bij de tijd, en was
    alleen maar bij de Debian Linux samenstelling van tar gevoegd, om het
    aantal keren waarmee het gebrek van een handleiding gemeld wordt als
    een bug aan ons kapotte bijhoud systeem, te verminderen
 
    Als u tar echt wilt begrijpen moet u info draaien en de info bladzijden
    lezen, of gebruik de info mode van emacs.
 

VERTALING

    Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet
    bij de originele handleiding. Deze handleiding van tar 1.13.17 werd
    vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: tar.1,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $
 
                22 September 1993            TAR(1)