Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    who - geef weer wie ingelogd is
 

OVERZICHT

    who [OPTIE]... [ BESTAND | ARG1 ARG2 ]
 

BESCHRIJVING

    -H, --heading
        {--titels} druk een regel met kolom titels af
 
    -i, -u, --idle
        {--inactief}  druk  ook  gebruikers  inactief tijd af als
        UUR:MINUTEN, of ‘old’ {oud}
 
    -l, --lookup
        {--opzoeken} probeer om machinenamen met DNS te canoniseren
 
    -m   alleen machine en gebruiker behorend bij standaard invoer
 
    -q, --count
        {--tel} alle login namen en aantallen ingelogde gebruikers
 
    -s   (genegeerd)
 
    -T, -w, --mesg
        {--bericht} geef ook de gebruikers berichten status als +, - of
        ?
 
    --message
        {--bericht} zelfde als -T
 
    --writable
        {--schrijfbaar} zelfde als -T
 
    --help {--hulp} geef deze hulp en eindig
 
    --version
        {--versie} geef versie informatie en eindig
 
    Als BESTAND niet was opgegeven, gebruik /var/run/utmp. /var/log/wtmp
    als BESTAND is gebruikelijk. Als ARG1 ARG2 zijn gegeven, -m veronder‐
    steld: ‘ben ik’ of ‘moeders lieveling’ zijn gebruikelijk.
    Rapporteer bugs aan <bug-sh-utils@gnu.org>.
    De volle beschrijving voor who wordt bijgehouden als een Texinfo han‐
    dleiding. Als de info en who programma’s goed zijn geïnstalleerd op uw
    locatie, dan zou de opdracht
 
        info who
 
    u toegang tot de volledige handleiding moeten geven.
 

COPYRIGHT

    Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
    Dit is vrije software; zie de broncode voor kopieer condities. Er is
    GEEN aansprakelijkheid; zelfs niet voor VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID
    VOOR EEN BEPAALD DOEL.
 

VERTALING

    Dit is de handleiding van who 2.0. Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is
    aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding.
    Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: who.1,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $