Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    %zsoelim% - behandel .so verzoeken in roff invoer
 

OVERZICHT

    %zsoelim% [-CVh] [bestand ...]
 

BESCHRIJVING

    %zsoelim% leest bestand argumenten, of, als die niet gegeven zijn, zijn
    standaard invoer, en zoekt naar regels van de vorm:
 
    .so <bestandsnaam>
 
    Deze verzoeken worden vervangen door de inhoud van de gespecificeerde
    bestandsnaam.  Als aan het verzoek niet voldaan kan worden, dan zoekt
    %zsoelim% naar bestandsnaam.extensie waar extensie één van .gz, .Z en
    .z kan zijn.  Andere extensietypen kunnen, afhankelijk van compile
    opties, ook ondersteund worden. Als aan het verzoek voldaan kan worden
    door een gecomprimeerd bestand, dan wordt zo’n bestand gedecomprimeerd
    met de geschikte decompressor; de uitvoer wordt dan gebruikt om aan het
    verzoek te voldoen.
 
    Oorspronkelijk werden soelim programmas gebruikt om roff preprocessors
    in te zetten. Deze specifieke versie was geschreven om de problemen
    die optraden bij het gebruik van gecomprimeerde manual pages op te
    lossen.
 

OPTIES

    -C   Deze vlag is aanwezig voor compatibiliteit met andere soelim
        programmas. Het maakt .so verzoeken mogelijk die gevolgd worden
        door iets anders dan witruimte. Omdat dit nu al het standaard
        gedrag is, wordt deze vlag genegeerd.
 
    -h   Geef een hulp melding en beëindig het programma.
 
    -V   Geef versie- en auteursinformatie.
    nroff(1), troff(1), groff(1), %man%(1).
 

AUTEUR

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).