Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    alarm - zet een wekker voor afgeven van een signaal
 

OVERZICHT

    #include <unistd.h>
 
    unsigned int alarm(unsigned int seconden);
 

BESCHRIJVING

    alarm zorgt voor het afgeven van een SIGALRM aan het proces in seconden
    seconden. Als seconden nul is wordt geen nieuw alarm gepland. In elk
    geval wordt elk eerder gezet alarm afgelast.
    alarm geeft het aantal seconden dat een eerder gepland alarm nog heeft
    tot het af zal gaan, of nul als er geen eerder gepland alarm is.
 

OPMERKINGEN

    alarm en setitimer delen hetzelfde uurwerk; aanroepen van de ene zal
    het gebruik van de ander verstoren.
 
    sleep() kan geïmplementeerd zijn met gebruik van SIGALRM; mengen van de
    aanroepen alarm() en sleep() zijn een slecht idee.
 
    "Scheduling" {tijd indeling} vertraging kan -zoals altijd- het uitvo‐
    eren van een programma vertragen voor een willekeurige hoeveelheid
    tijd.
    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3
 

ZIE

    setitimer(2) {zet uurwerk}, signal(2) {signaal}, sigaction(2) {signaal
    daad}, gettimeofday(2) {krijg tijd op dag}, select(2) {kies}, pause(2)
    {pauze}, sleep(3) {slaap}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: alarm.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $