Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    chroot - verander root directorie
 

OVERZICHT

    #include <unistd.h>
 
    int chroot(const char *pad);
 

BESCHRIJVING

    chroot veranderd de root directorie naar dat opgegeven in pad. Deze
    directorie zal gebruikt worden voor pad namen die beginnen met /. De
    root directorie wordt geërfd door alle kinderen van het huidige proces.
 
    Alleen de super-gebruiker mag de root directorie veranderen.
 
    Merk op dat deze aanroep niet de huidige werk directorie veranderd,
    zodat ’.’ buiten de boom geworteld bij ’/’ kan zijn.
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    wordt errno naar behoren gezet.
 

FOUTEN

    Afhankelijk van het bestandsysteem kunnen andere fouten teruggegeven
    worden. De meer algemene fouten worden hieronder genoemd.
 
    EPERM {toestemming} Het geldende UID is niet nul.
 
    EFAULT {fout} weg wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.
 
    ENAMETOOLONG
        {naam te lang} weg is te lang.
 
    ENOENT {geen ingang} Het bestand bestaat niet.
 
    ENOMEM {geen geheugen} Onvoldoende besturingssysteem geheugen voorhan‐
        den.
 
    ENOTDIR
        {geen dir} Een deel van weg is geen dir.
 
    EACCES {toegang} Zoek toestemming werd geweigerd op een deel van het
        pad voorvoegsel.
 
    ELOOP {cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen in
        het "oplossen" van pad.
 
    EIO  {in/uit} Een In/Uit fout trad op.
    SVr4, SVID, 4.4BSD, X/OPEN. Deze functie is niet deel van POSIX.1.
    SVr4 beschrijft extra EINTR, ENOLINK en EMULTIHOP fouttoestanden.
    X/OPEN beschrijft EIO, ENOMEM en EFAULT fouttoestanden niet.  Deze
    interface wordt als over-erfd eigendom aangemerkt door X/OPEN.
 

ZIE

    chdir(2) {verander dir}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: chroot.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $