Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

        dup, dup2 - kopieer een bestandindicator
 

OVERZICHT

        #include <unistd.h>
 
        int dup(int oudebi);
        int dup2(int oudebi, int oudebi);
 

BESCHRIJVING

        dup  en  dup2  maken een kopie van de bestandindicator oudebi.  Na ges‐
        laagd terugkeren van dup of dup2, zijn de oude en nieuwe bestandindica‐
        tors  uitwisselbaar {gelijk}. Ze delen grendels, bestand positie point‐
        ers {positie in het bestand} en vlaggen; bijvoorbeeld, als de  bestand-
        positie  veranderd  werd met lseek voor 1 van de beschrijvers dan wordt
        de positie ook voor de andere veranderd.  De twee beschrijvers delen de
        sluit-bij-exec {voer-uit} vlag echter niet.
 
        dup gebruikt de laagste ongebruikte beschrijver voor de nieuwe beschri‐
        jver.
 
        dup2 maakt nieuwebi de gelijke van oudebi, nieuwebi eerst sluitend  als
        dat nodig is.
        dup  en  dup2  geven  de  nieuwe  beschrijver terug, of -1 als een fout
        optrad (in welk geval errno naar behoren gezet wordt.)
 

FOUTEN

        EBADF  {slechte bi} oudebi is geen open bestandindicator,  of  nieuwebi
               ligt buiten de toegestane waardes voor bestandindicators.
 
        EMFILE {max   bestand}   Het   proces  heeft  al  het  maximale  aantal
               bestandindicators open, en probeerde nog eentje extra te openen.
 

WAARSCHUWING

        De  fout  teruggegeven  door dup2 is anders dan de fout door fcntl(...,
        F_DUPFD, ...)  teruggegeven,  wanneer  nieuwebi  buiten  de  toegestane
        waardes  ligt.  Op  sommige  systemen geeft dup2 ook soms EINVAL terug,
        zoals F_DUPFD.
        SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3. SVr4 beschrijft extra EINTR en ENO‐
        LINK fouttoestanden.  POSIX.1 voegt EINTR toe.
 

ZIE

        fcntl(2) {manipuleer bi}, open(2) {open}, close(2) {sluit}
 

VERTALING

        Dit  is  een  handleiding  uit  manpages-dev  1.29.   Alles  wat tussen
        ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
        handleiding.  Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
        $Id: dup.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $