Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    dup, dup2 - kopieer een bestandindicator
 

OVERZICHT

    #include <unistd.h>
 
    int dup(int oudebi);
    int dup2(int oudebi, int oudebi);
 

BESCHRIJVING

    dup en dup2 maken een kopie van de bestandindicator oudebi. Na ges‐
    laagd terugkeren van dup of dup2, zijn de oude en nieuwe bestandindica‐
    tors uitwisselbaar {gelijk}. Ze delen grendels, bestand positie point‐
    ers {positie in het bestand} en vlaggen; bijvoorbeeld, als de bestand-
    positie veranderd werd met lseek voor 1 van de beschrijvers dan wordt
    de positie ook voor de andere veranderd. De twee beschrijvers delen de
    sluit-bij-exec {voer-uit} vlag echter niet.
 
    dup gebruikt de laagste ongebruikte beschrijver voor de nieuwe beschri‐
    jver.
 
    dup2 maakt nieuwebi de gelijke van oudebi, nieuwebi eerst sluitend als
    dat nodig is.
    dup en dup2 geven de nieuwe beschrijver terug, of -1 als een fout
    optrad (in welk geval errno naar behoren gezet wordt.)
 

FOUTEN

    EBADF {slechte bi} oudebi is geen open bestandindicator, of nieuwebi
        ligt buiten de toegestane waardes voor bestandindicators.
 
    EMFILE {max  bestand}  Het  proces heeft al het maximale aantal
        bestandindicators open, en probeerde nog eentje extra te openen.
 

WAARSCHUWING

    De fout teruggegeven door dup2 is anders dan de fout door fcntl(...,
    F_DUPFD, ...) teruggegeven, wanneer nieuwebi buiten de toegestane
    waardes ligt. Op sommige systemen geeft dup2 ook soms EINVAL terug,
    zoals F_DUPFD.
    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3. SVr4 beschrijft extra EINTR en ENO‐
    LINK fouttoestanden. POSIX.1 voegt EINTR toe.
 

ZIE

    fcntl(2) {manipuleer bi}, open(2) {open}, close(2) {sluit}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: dup.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $