Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    _exit - beëindig het huidige proces
 

OVERZICHT

    #include <unistd.h>
 
    void _exit(int status);
 

BESCHRIJVING

    _exit() Beëindigt het aanroepende proces onmiddellijk. Alle (eventuele)
    open bestandindicators van het proces worden gesloten; alle (eventuele)
    kinderen van het proces worden geërfd door proces 1, ‘init’, en de
    ouder van het proces wordt een SIGCHLD {sig-kind} signaal gezonden.
 
    status Wordt teruggestuurd aan het ouder-proces en kan opgevangen wor‐
    den door één van de wait() {wacht} families van aanroepen.
    _exit() keert nooit terug
    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3
 

OPMERKINGEN

    _exit() Roept geen enkele met de ANSI C atexit(3) geregistreerde func‐
    tie aan, en spoelt de I/O buffers niet, gebruik daarvoor exit(3).
 

ZIE

    fork(2) {splitsen}, execve(2) {uitvoeren}, waitpid(2) {wacht-pid},
    wait4(2) {wachten-op}, kill(2) {vermoorden}, wait(2) {wachten}, exit(3)
    {beëindigen}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.34.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: exit.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $