Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    fork - maak een kindproces
 

OVERZICHT

    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>
 
    pid_t fork(void);
 

BESCHRIJVING

    fork() Maakt een kindproces dat alleen van zijn ouderproces verschilt
    in zijn PID, PPID, in dat systeemmiddelen gebruik op ‘0’ is gezet, en
    in het feit dat bestandvergrendelingen en nog hangende signalen niet
    worden geërfd.
 
    Onder Linux is fork() uitgevoert met kopieër-als-schrijf {copy-on-
    write} pagina’s, de enige straf voor een fork() is dus de tijd en het
    geheugen die het kost om de pagina-tabellen van de ouder na te maken,
    en het maken van een unieke taakstructuur voor het kind.
    Bij success wordt de PID van het kindproces teruggegeven in het ouder‐
    proces en wordt 0 teruggegeven in het kindproces. Bij falen wordt -1
    teruggegeven in het ouderproces, er wordt geen kind gemaakt, en errno
    wordt naar behoren gezet.
 

FOUTEN

    EAGAIN {opnieuw} fork() Kon niet genoeg geheugen krijgen om de pagi‐
        natabellen van de ouder te kopieëren, en om een taak structuur
        voor het kind in op te bergen.
 
    ENOMEM {geen geheugen} fork() Faalde in het vrijmaken van de nodige
        kernel structuren omdat er te weinig geheugen was.
    De fork() aanroep voldoet aan SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3.
    clone(2) {klonen}, execve(2) {uitvoeren}, vfork(2) {splitsen}, wait(2)
    {wachten}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.34.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: fork.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $