Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    statfs, fstatfs - krijg bestand systeem statistieken
 

OVERZICHT

    #include <sys/vfs.h>
 
    int statfs(const char *pad, struct statfs *buf);
    int fstatfs(int bi, struct statfs *buf);
 

BESCHRIJVING

    statfs geeft informatie over een mount bestand systeem. pad is de pad-
    naam van een of ander bestand binnenin een mount bestandsysteem.  buf
    is een pointer naar een statfs structuur gedeclareerd {"defined"} als
    volgt:
 
        struct statfs {
         long  f_type;   /* {soort} soort bestandsysteem (zie
         *          * onder) */
         long  f_bsize;  /* {blok maat} beste overdracht blok
         *          * grootte */
         long  f_blocks;  /* {blokken} alle gegevens blokken in
         *          * het bestandsysteem */
         long  f_bfree;  /* {blokken vrij} vrije blokken in
         *          * bestandsysteem */
         long  f_bavail;  /* {blokken beschikbaar} vrije blokken
         *          * beschikbaar voor niet-supergebruiker */
         long  f_files;  /* {bestanden} alle bestand nodes
         *          * {"nodes"} in het bestandsysteem */
         long  f_ffree;  /* {bestand vrij} vrije bestand nodes
         *          * in het bestandsysteem */
         fsid_t f_fsid;   /* {bestand-systeem id}<- */
         long  f_namelen; /* {naam lengte} maximale lengte van
         *          * een bestandnaam */
         long  f_spare[6]; /* {spaar} bespaar voor later */
        };
 
        Bestand systeem soorten:
 
        linux/affs_fs.h:
         AFFS_SUPER_MAGIC   0xADFF
        linux/ext_fs.h:
         EXT_SUPER_MAGIC    0x137D
        linux/ext2_fs.h:
         EXT2_OLD_SUPER_MAGIC 0xEF51
         EXT2_SUPER_MAGIC   0xEF53
        linux/hpfs_fs.h:
         HPFS_SUPER_MAGIC   0xF995E849
        linux/iso_fs.h:
         ISOFS_SUPER_MAGIC   0x9660
        linux/minix_fs.h:
         MINIX_SUPER_MAGIC   0x137F /* orig. minix */
         MINIX_SUPER_MAGIC2  0x138F /* 30 karakter minix */
         MINIX2_SUPER_MAGIC  0x2468 /* minix V2 */
         MINIX2_SUPER_MAGIC2  0x2478 /* minix V2, 30 karakter namen */
        linux/msdos_fs.h:
         MSDOS_SUPER_MAGIC   0x4d44
        linux/ncp_fs.h:
         NCP_SUPER_MAGIC    0x564c
        linux/nfs_fs.h:
         NFS_SUPER_MAGIC    0x6969
        linux/proc_fs.h:
         PROC_SUPER_MAGIC   0x9fa0
        linux/smb_fs.h:
         SMB_SUPER_MAGIC    0x517B
        linux/sysv_fs.h:
         XENIX_SUPER_MAGIC   0x012FF7B4
         SYSV4_SUPER_MAGIC   0x012FF7B5
         SYSV2_SUPER_MAGIC   0x012FF7B6
         COH_SUPER_MAGIC    0x012FF7B7
        linux/ufs_fs.h:
         UFS_MAGIC       0x00011954
        linux/xia_fs.h:
         _XIAFS_SUPER_MAGIC  0x012FD16D
 
    Velden die onbepaald zijn voor een bepaald bestandsysteem worden naar
    -1 gezet. fstatfs geeft dezelfde informatie over een open bestand ver‐
    wezen naar door beschrijver bi.
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    errno wordt naar behoren gezet.
 

FOUTEN

    Voor statfs:
 
    ENOTDIR
        {niet dir} Een deel van het pad voorvoegsel van pad is niet een
        dir.
 
    ENAMETOOLONG
        {naam te lang} pad is te lang.
 
    ENOENT {geen ingang} Het bestand verwezen naar door pad bestaat niet.
 
    EACCES {toegang} Zoek toestemming wordt geweigerd voor een deel van het
        pad voorvoegsel van pad.
 
    ELOOP {cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij
        het vertalen van pad.
 
    EFAULT {fout} Buf of pad wijzen naar een ongeldig adres.
 
    EIO  {in uit} Een In/Uit fout trad op terwijl er gelezen werd van, of
        geschreven werd naar het bestand systeem.
 
    ENOMEM {geen  geheugen} Onvoldoende besturingssysteem geheugen was
        voorhanden.
 
    ENOSYS {geen systeem} Het bestandsysteem pad ondersteund statfs niet.
 
    Voor fstatfs:
 
    EBADF {slechte bi} bi is niet een geldige open bestandindicator.
 
    EFAULT {fout} buf wijst naar een ongeldig adres.
 
    EIO  {in uit} Een In/Uit fout trad op terwijl er gelezen werd van of
        geschreven werd naar het bestand systeem.
 
    ENOSYS {geen systeem} Het bestandsysteem bi is open maar ondersteund
        statfs niet.
    4.4BSD.
    stat(2) {staat}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: statfs.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $