Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    fsync - harmonizeer het hele in-werkgeheugen gedeelte van een bestand
    met dat op schijf
 

OVERZICHT

    #include <unistd.h>
 
    int fsync(int bi);
 

BESCHRIJVING

    fsync kopieert alle in-werkgeheugen gedeeltes van een bestand naar
    schijf.
 
    In sommige toepassingen is fdatasync een soepeler lopend alternatief
    voor fsync.
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en
    errno wordt naar behoren gezet.
 

FOUTEN

    EBADF {slechte  bi}  bi is niet een geldige open-voor-schrijven
        bestandindicator.
 
    EROFS {alleen-lezen bestand systeem}, EINVAL {ongeldig}
        bi is is verbonden aan een speciaal bestand dat harmonizeren
        niet ondersteund.
 
    EIO  {In/Uit} Een fout trad op gedurende harmonizeren.
    POSIX.1b (eerder POSIX.4)
    bdflush(2) {buffer vies spoel}, fdatasync(2) {bestand gegevens harmo‐
    nizeer}, sync(2) {harmonizeer}, update(8) {breng-bij-de-tijd}, sync(8)
    {harmonizeer},
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: fsync.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $