Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    getgroups, setgroups - krijg/zet een lijst van aanvullende groep ID’s
 

OVERZICHT

    #include <unistd.h>
 
    int getgroups(int maat, gid_t lijst[]);
 
    #define _BSD_SOURCE
    #include <grp.h>
 
    int setgroups(size_t maat, const gid_t *lijst);
 

BESCHRIJVING

    getgroups
        Tot maat aanvullende groepen worden teruggegeven in lijst. Als
        maat nul is dan wordt, lijst niet veranderd, maar het gehele
        aantal  van  aanvullende  groepen  voor  het proces wordt
        teruggegeven.
 
    setgroups
        Zet de aanvullende groepen voor een proces. Alleen de super-
        gebruiker mag deze functie gebruiken.
    getgroups
        Bij  success  wordt  het  aantal  aanvullende  groep ID’s
        teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en errno wordt
        naar behoren gezet.
 
    setgroups
        Bij  success  wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1
        teruggegeven, en wordt errno naar behoren gezet.
 

FOUTEN

    EFAULT {fout} lijst heeft een ongeldig adres.
 
    EPERM {toestemming} Voor setgroups, de gebruiker is niet de superge‐
        bruiker.
 
    EINVAL {ongeldig} Voor setgroups, maat groter dan NGROUPS {aantal
        groepen} (32 voor Linux 2.0.32).  Voor getgroups, maat is
        kleiner dan het aantal aanvullende groep ID’s, maar is niet nul.
    SVr4, SVID (uitgave 4 alleen; deze aanroepen waren niet aanwezig in
    SVr3), X/OPEN, 4.3BSD. De getgroups functie is in POSIX.1. Omdat set   
    groups privileges eist bevat POSIX.1 het niet.
 

BUGS

    De _BSD_SOURCE {BSD broncode} vlag zou waarschijnlijk niet vereist
    moeten zijn voor setgroups.
 

ZIE

    initgroups(3) {begin groepen}, getgid(2) {krijg gid}, setgid(2) {zet
    gid}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: getgroups.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $