Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    getpid, getppid - krijg proces identiteit
 

OVERZICHT

    #include <unistd.h>
 
    pid_t getpid(void);
    pid_t getppid(void);
 

BESCHRIJVING

    getpid geeft het proces ID terug van het huidige proces. (Dit wordt
    vaak gebruikt door routines die unieke tijdelijke bestandnamen maken.)
 
    getppid geeft het proces ID van de ouder van het huidige proces terug.
    POSIX, BSD 4.3, SVID
 

ZIE

    exec(3) {voer-uit}, fork(2) {splits}, kill(2) {vermoord}, mkstemp(3)
    {maakt tijdelijk}, tmpnam(3) {tijdelijke naam}, tempnam(3) {tijdelijke
    naam}, tmpfile(3) {tijdelijk bestand}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: getpid.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $