Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    getpriority, setpriority - krijg/zet programma in-rooster prioriteit
 

OVERZICHT

    #include <sys/time.h>
    #include <sys/resource.h>
 
    int getpriority(int welk, int wie);
    int setpriority(int welk, int wie, int prio);
 

BESCHRIJVING

    De in-rooster prioriteit van het proces, proces groep of gebruiker
    aangeduid door welk en wie wordt verkregen met de getpriority {krijg
    prioriteit} aanroep en wordt gezet met de setpriority {zet prioriteit}
    aanroep. Welk is één van PRIO_PROCESS {prioriteit proces}, PRIO_PGRP
    {prioriteit proces groep}, of PRIO_USER {prioriteit gebruiker}, en wie
    wordt geïnterpreteerd afhankelijk van welk (een proces identificeerder
    voor PRIO_PROCESS, proces groep identificeerder voor PRIO_PGRP, en een
    gebruiker ID voor PRIO_USER). Een nul waarde van wie duidt het huidige
    proces, proces groep of gebruiker aan.  Prio is een waarde in het
    interval -20 tot 20. De standaard prioriteit is 0; lagere prioriteiten
    veroorzaken een gunstigere inroostering.
 
    De getpriority aanroep geeft de hoogste prioriteit (laagste genummerde
    waarde) die één van de opgegeven processen geniet. De setpriority aan‐
    roep zet de prioriteiten van alle opgegeven processen naar de opgegeven
    waarde. Alleen de super-gebruiker mag de prioriteiten verlagen.
    Omdat getpriority volgens de regels terug kan keren met een waarde van
    -1 is het nodig om de uitwendige {"external"} variabele errno vóór de
    aanroep te wissen, en hem dan naderhand te testen om te bepalen of een
    -1 een fout was of een geldige waarde. De setpriority aanroep geeft 0
    als er geen, of -1 als wel een fout is.
 

FOUTEN

    ESRCH {zoek} geen proces gevonden dat de welke en who opgegeven
        waardes gebruikt.
 
    EINVAL {ongeldig} Welk was niet een van PRIO_PROCESS, PRIO_PGRP, of
        PRIO_USER.
 
    In aanvulling op de bovenstaande fouten hierboven zal setpriority falen
    als:
 
    EPERM {toestemming} Een proces werd gevonden, maar nog zijn geldende
        nog zijn echte gebruiker ID kwam overeen met het geldende ID van
        de aanroeper.
 
    EACCES {toegang} Een niet super-gebruiker probeerde een proces prior‐
        iteit te verlagen.
    SVr4, 4.4BSD (deze functie aanroepen verschenen voor het eerst in
    4.2BSD).
    nice(1) {vriendelijk}, fork(2) {splits}, renice(8) {her-vriendelijk}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: getpriority.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $