Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    ioperm - zet poort invoer/uitvoer toestemmingen.
 

OVERZICHT

    #include <unistd.h> /* voor libc5 */
    #include <sys/io.h> /* voor glibc */
 
    int ioperm(unsigned long vanaf, unsigned long num, int doe_aan);
 

BESCHRIJVING

    Ioperm zet de poort toegang toestemming bits voor het proces voor num
    bytes startend van poort adres vanaf tot de waarde doe_aan.  Het
    gebruik van ioperm vereist root privileges.
 
    Alleen de eerste 0x3ff In/Uit poorten kunnen opgegeven worden op deze
    manier. Voor meer poorten moet de iopl functie gebruikt worden.
    Toestemmingen worden niet geërfd bij een ‘fork’ {splits}, maar bij
    ‘exec’ {uitvoeren} wel. Dit is bruikbaar voor het geven van poort-toe‐
    gang toestemmingen aan niet geprivilegieerde taken.
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    wordt errno naar behoren gezet.
    ioperm is Linux-eigen en zou niet gebruikt moeten worden in programma’s
    die draagbaar bedoeld zijn.
 

OPMERKINGEN

    Libc5 behandeld het als een systeem aanroep en heeft een prototype in
    <unistd.h>. Glibc1 heeft geen prototype. Glibc2 heeft een prototype in
    <sys/io.h> en in <sys/perm.h>.  Ontwijk de laatste, het is alleen
    voorhanden op i386.
    iopl(2) {in/uit privilege niveau}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: ioperm.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $