Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    ipc - System V "IPC" systeem aanroepen
 

OVERZICHT

    int ipc(unsigned int aanroep, int eerste, int tweede, int derde, void
    *wzr, long vijfde);
 

BESCHRIJVING

    ipc is het algemene kernel ingangspunt voor de System V IPC aanroepen
    voor berichten, seinpalen {"semaphores"} en gedeeld geheugen. aanroep
    Bepaald welke IPC functie wordt gestart; de andere argumenten worden
    doorgegeven naar de bijbehorende aanroep.
 
    Gebruiker programma’s zouden de passende functies bij hun gebruikelijke
    namen moeten aanroepen. Alleen standaard-bibliotheek verwezenlijkers en
    kernel hakkers hebben kennis over ipc nodig.
    ipc is Linux-eigen, en zou niet gebruikt moeten worden in programma’s
    die overdraagbaar bedoeld zijn.
    msgctl(2) {bericht controle}, msgget(2) {bericht krijg}, msgrcv(2)
    {bericht ontvang}, msgsnd(2) {bericht zendt}, semctl(2) {seinpaal cont‐
    role}, semget(2) {seinpaal krijg}, semop(2) {seinpaal opdrachten},
    shmat(2) {gedeeld geheugen opdrachten}, shmctl(2) {gedeeld geheugen
    controle}, shmdt(2) {gedeeld geheugen ?}, shmget(2) {gedeeld geheugen
    krijg},
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: ipc.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $