Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

        link - maak een nieuwe naam voor een bestand
 

OVERZICHT

        #include <unistd.h>
 
        int link(const char *oudpad, const char *nieuwpad);
 

BESCHRIJVING

        link  maakt  een nieuwe koppeling (ook bekend als harde koppeling) naar
        een bestaand bestand.
 
        Als nieuwpad al bestaat, dan zal het niet worden overschreven.
 
        De nieuwe naam kan net zo gebruikt als  de  oude  naam  voor  wat  voor
        opdracht  dan ook; beide namen wijzen naar hetzelfde bestand (en hebben
        daarom dezelfde toestemmingen en eigenaar)  en  het  is  onmogelijk  te
        achterhalen wat de "oorspronkelijke" naam was.
        Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en
        errno wordt naar behoren gezet.
 

FOUTEN

        EXDEV  {X  apparaat}  oudpad  en  nieuwpad  zitten  niet  op  hetzelfde
               bestandsysteem.
 
        EPERM  {toestemming} Het bestandsysteem waar oudpad en nieuwpad op zit‐
               ten, ondersteund het maken van harde koppelingen niet.
 
        EFAULT {fout} oudpad en/of nieuwpad wijzen buiten door u  toegankelijke
               adres ruimte.
 
        EACCES {toegang}  Schrijf toegang in de directorie waar nieuwpad in zou
               komen is niet toegestaan voor het geldende uid van  het  proces,
               of  een  van  de  directories  in  oudpad of nieuwpad stond zoek
               (uitvoer) toestemming niet toe.
 
        ENAMETOOLONG
               {naam te lang} oudpad of nieuwpad was te lang.
 
        ENOENT {geen ingang} Een directorie gedeelte  van  oudpad  of  nieuwpad
               bestaat niet of is een loshangende symbolische koppeling.
 
        ENOTDIR
               {geen dir} Een deel dat gebruikt wordt als directorie van oudpad
               of nieuwpad is in feite geen directorie.
 
        ENOMEM {geen geheugen} Niet genoeg besturingssysteem geheugen  beschik‐
               baar.
 
        EROFS  {alleen-lezen   b.s.}   Het  bestand  zit  op  een  alleen-lezen
               bestandsysteem.
 
        EEXIST {bestaat} nieuwpad bestaat al.
 
        EMLINK {maximum koppelingen} Het bestand waar oudpad naar wijst,  heeft
               al het hoogste aantal mogelijke koppelingen.
 
        ELOOP  {cirkel}  Er  werden teveel symbolische koppelingen tegengekomen
               bij het "oplossen" van oudpad of nieuwpad.
 
        ENOSPC {geen ruimte} Het apparaat waar het bestand op  zit  heeft  geen
               ruimte voor een nieuwe directorie.
 
        EPERM  {toestemming} oudpad is een directorie.
 
        EIO    {in/uit} Een In/Uit fout is opgetreden.
 

OPMERKINGEN

        Harde koppelingen, zoals die gemaakt worden door link, kunnen niet over
        meerdere bestandsystemen heen reiken. Gebruik symlink als dat nodig is.
        SVr4,  SVID,  POSIX, BSD 4.3, X/OPEN.  SVr4 beschrijft extra ENOLINK en
        EMULTIHOP  fouttoestanden;  POSIX.1  beschrijft  ELOOP  niet.    X/OPEN
        beschrijft EFAULT, ENOMEM en EIO niet.
 

BUGS

        Op  NFS  bestandsystemen  kan  de  teruggeef  code fout zijn als de NFS
        server de koppeling uitvoert maar sterft  voordat  het  dat  kan  doen.
        Gebruik stat(2) om uit te vinden of de koppeling gemaakt werd.
 

ZIE

        symlink(2)  {symbolische  koppeling},  unlink(2)  {losmaken}, rename(2)
        {hernoem}, open(2) {openen}, stat(2) {staat}, ln(1) {verbind}
 

VERTALING

        Dit is  een  handleiding  uit  manpages-dev  1.29.   Alles  wat  tussen
        ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
        handleiding.  Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
        $Id: link.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $