Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    link - maak een nieuwe naam voor een bestand
 

OVERZICHT

    #include <unistd.h>
 
    int link(const char *oudpad, const char *nieuwpad);
 

BESCHRIJVING

    link maakt een nieuwe koppeling (ook bekend als harde koppeling) naar
    een bestaand bestand.
 
    Als nieuwpad al bestaat, dan zal het niet worden overschreven.
 
    De nieuwe naam kan net zo gebruikt als de oude naam voor wat voor
    opdracht dan ook; beide namen wijzen naar hetzelfde bestand (en hebben
    daarom dezelfde toestemmingen en eigenaar) en het is onmogelijk te
    achterhalen wat de "oorspronkelijke" naam was.
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en
    errno wordt naar behoren gezet.
 

FOUTEN

    EXDEV {X apparaat} oudpad en nieuwpad zitten niet op hetzelfde
        bestandsysteem.
 
    EPERM {toestemming} Het bestandsysteem waar oudpad en nieuwpad op zit‐
        ten, ondersteund het maken van harde koppelingen niet.
 
    EFAULT {fout} oudpad en/of nieuwpad wijzen buiten door u toegankelijke
        adres ruimte.
 
    EACCES {toegang} Schrijf toegang in de directorie waar nieuwpad in zou
        komen is niet toegestaan voor het geldende uid van het proces,
        of een van de directories in oudpad of nieuwpad stond zoek
        (uitvoer) toestemming niet toe.
 
    ENAMETOOLONG
        {naam te lang} oudpad of nieuwpad was te lang.
 
    ENOENT {geen ingang} Een directorie gedeelte van oudpad of nieuwpad
        bestaat niet of is een loshangende symbolische koppeling.
 
    ENOTDIR
        {geen dir} Een deel dat gebruikt wordt als directorie van oudpad
        of nieuwpad is in feite geen directorie.
 
    ENOMEM {geen geheugen} Niet genoeg besturingssysteem geheugen beschik‐
        baar.
 
    EROFS {alleen-lezen  b.s.}  Het bestand zit op een alleen-lezen
        bestandsysteem.
 
    EEXIST {bestaat} nieuwpad bestaat al.
 
    EMLINK {maximum koppelingen} Het bestand waar oudpad naar wijst, heeft
        al het hoogste aantal mogelijke koppelingen.
 
    ELOOP {cirkel} Er werden teveel symbolische koppelingen tegengekomen
        bij het "oplossen" van oudpad of nieuwpad.
 
    ENOSPC {geen ruimte} Het apparaat waar het bestand op zit heeft geen
        ruimte voor een nieuwe directorie.
 
    EPERM {toestemming} oudpad is een directorie.
 
    EIO  {in/uit} Een In/Uit fout is opgetreden.
 

OPMERKINGEN

    Harde koppelingen, zoals die gemaakt worden door link, kunnen niet over
    meerdere bestandsystemen heen reiken. Gebruik symlink als dat nodig is.
    SVr4, SVID, POSIX, BSD 4.3, X/OPEN. SVr4 beschrijft extra ENOLINK en
    EMULTIHOP fouttoestanden; POSIX.1 beschrijft ELOOP niet.  X/OPEN
    beschrijft EFAULT, ENOMEM en EIO niet.
 

BUGS

    Op NFS bestandsystemen kan de teruggeef code fout zijn als de NFS
    server de koppeling uitvoert maar sterft voordat het dat kan doen.
    Gebruik stat(2) om uit te vinden of de koppeling gemaakt werd.
 

ZIE

    symlink(2) {symbolische koppeling}, unlink(2) {losmaken}, rename(2)
    {hernoem}, open(2) {openen}, stat(2) {staat}, ln(1) {verbind}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: link.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $