Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    mkdir - maak een directorie
 

OVERZICHT

    #include <sys/stat.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <unistd.h>
 
    int mkdir(const char *padnaam, mode_t toestand);
 

BESCHRIJVING

    mkdir probeert een directorie te maken met de naam padnaam.
 
    toestand bepaald de te gebruiken toestemmingen. Dat wordt aangepast
    door het umask van het proces op de normale manier: de toestemmingen
    van het gemaakte bestand zijn (toestand & ~umask).
 
    De nieuw gemaakte directorie zal bezeten worden door het geldende uid
    van het proces. Als de directorie die het bestand bevat het zet-groep-
    id-bit gezet heeft, of als het bestandsysteem is mount met BSD groep
    regels, dan zal de nieuwe directorie het groep bezit van zijn ouder-
    directorie erven; anders zal het bezeten worden door het geldende
    groep-id van het proces.
 
    Al de ouder-directorie het zet-groep-id bit gezet heeft, dan zal dat
    ook gezet worden voor de nieuw gemaakte directorie.
    mkdir geeft nul terug bij slagen, of -1 als een fout optrad (in welk
    geval errno naar behoren wordt gezet).
 

FOUTEN

    EEXIST {bestaat} padnaam bestaat al (niet perse een directorie).
 
    EFAULT {fout} padnaam wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.
 
    EACCES {toegang} De ouder directorie status schrijf toestemming niet
        toe voor het proces, of een van de directories in padnaam stond
        zoek (uitvoer) toestemming niet toe.
 
    ENAMETOOLONG
        {naam te lang} padnaam was te lang.
 
    ENOENT {geen ingang} Een directorie deel in padnaam bestaat niet, of is
        een loshangende symbolische link.
 
    ENOTDIR
        {niet dir} Een deel gebruikt als dir in padnaam is in feite geen
        dir.
 
    ENOMEM {geen geheugen} Onvoldoende besturingssysteemgeheugen voorhan‐
        den.
 
    EROFS {alleen-lezen bs.} padnaam verwijst naar een bestand op een
        alleen-lezen bestandsysteem.
 
    ELOOP {cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij
        het "oplossen" van padnaam.
 
    ENOSPC {geen ruimte} Het apparaat dat padnaam bevat heeft geen ruimte
        voor een nieuwe dir.
 
    ENOSPC {geen ruimte} De nieuwe dir kan niet gemaakt worden omdat het
        schijf quota van de gebruiker uitgeput is.
    SVr4, POSIX, BSD, SYSV, X/OPEN. SVr4 beschrijft extra EIO, EMULTIHOP
    en ENOLINK fouttoestanden POSIX.1 laat ELOOP weg.
 
    Er zijn vele ongelukkigheden in het protocol waar NFS op stoelt, som‐
    mige benadelen mkdir.
 

ZIE

    read(2) {lees}, write(2) {schrijf}, fcntl(2) {manipuleer bi}, close(2)
    {sluit}, unlink(2) {maak-los}, open(2) {openen}, mknod(2) {maak node},
    stat(2) {status}, umask(2) {gebruiker masker}, mount(2), socket(2),
    fopen(3) {openen}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: mkdir.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $