Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    mknod - maak een directorie, een speciaal- of een normaal bestand.
 

OVERZICHT

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <unistd.h>
 
    int mknod(const char *padnaam",mode_t toestand ,dev_t app );
 

BESCHRIJVING

    mknod probeert een bestandsysteem node te maken (bestand, apparaat spe‐
    ciaal bestand of een benoemde pijp) met de naam padnaam, bepaald door
    toestand en app.
 
    toestand bepaald de toestemmingen die zullen worden gebruikt, en het
    soort node dat gemaakt zal worden.
 
    Dat hoort een samenvoeging (met bitsgewijs OF (incl.)) van een van de
    bestand soorten onder genoemd, en de toestemmingen voor de nieuwe node,
    te zijn.
 
    De toestemmingen worden aangepast door het umask van het proces op de
    bekende manier: de toestemmingen van de gemaakte node worden (toestem   
    mingen & ~umask).
 
    De bestand soort zou een van S_IFREG{*normaal}, S_IFCHR{*letter},
    S_IFBLK{*blok} en S_IFIFO moeten zijn om: een normaal bestand te
    omschrijven (dat leeg opgeleverd wordt), een karakter speciaal bestand,
    een blok speciaal bestand, of een FIFO (pijp met naam), respec‐
    tievelijk, of nul, wat een normaal bestand maakt.
 
    Als het bestand soort S_IFCHR of S_IFBLK is, dan bepaald app de grote
    en de kleine nummers van het nieuw gemaakte apparaat speciale bestand;
    anders wordt het genegeerd.
 
    De nieuw gemaakte node zal eigendom zijn van het geldige uid van het
    proces. Als de directorie waar de node in zit het groep id-bit aan
    heeft staan of als het bestandsysteem mount is met BSD groep regels,
    dan zal de nieuwe node het groep eigendom van zijn ouder-directorie
    erven; anders zal het eigendom zijn van het geldende gid van het pro‐
    ces.
    mknod geeft nul terug bij slagen, of -1 als een fout optrad (en welk
    geval errno naar behoren wordt gezet).
 

FOUTEN

    EPERM {toestemming} toestand vroeg om het maken van iets anders dan
        een FIFO (pijp met naam), en de aanroeper is niet de superge‐
        bruiker; wordt ook teruggegeven als het bestandsysteem waar pad‐
        naam op zit, het soort node niet ondersteund.
 
    EINVAL {ongeldig} toestand vroeg om het maken van iets anders dan een
        normaal bestand, apparaat speciaal bestand, of FIFO.
 
    EEXIST {bestaat} padnaam bestaat al.
 
    EFAULT {fout} padnaam wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.
 
    EACCES {toegang} De ouder-directorie status schrijf toestemming niet
        toe aan het proces, of een van de directories in padnaam liet
        zoek (uitvoer) toestemming niet toe.
 
    ENAMETOOLONG
        {naam te lang} padnaam was te lang.
 
    ENOENT {geen ingang} Een directorie deel van padnaam bestaat niet of is
        een loshangende symbolische koppeling.
 
    ENOTDIR
        {geen dir} Een deel gebruikt als dir in padnaam is in feite geen
        dir.
 
    ENOMEM {geen geheugen} Onvoldoende besturingssysteem geheugen voorhan‐
        den.
 
    EROFS {alleen-lezen b.s.} padnaam wijst naar een bestand op een
        alleen-lezen bestandsysteem.
 
    ELOOP {cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij
        het "oplossen" van padnaam.
 
    ENOSPC {geen ruimte} Het apparaat waar padnaam op zit heeft geen ruimte
        voor een nieuwe node.
    SVr4 (maar de aanroep vereist privilege en is daardoor niet in POSIX),
    4.4BSD.  De Linux versie verschilt van de SVr4 versie in dat het niet
    nodig is om "root" {-} toestemming te hebben om pijpen te maken, en ook
    in dat de EMULTIHOP, ENOLINK, en EINTR fout beschreven is.
 

BUGS

    De mknod aanroep kan niet gebruikt worden om directories of socket
    (eng: sockets) bestanden te maken, en kan niet worden gebruikt om nor‐
    male bestanden te maken door gebruikers anders dan de supergebruiker.
 
    Er zijn vele ongelukkigheden in het protocol waar NFS op stoelt. Som‐
    mige hiervan beïnvloeden mknod nadelig.
 

ZIE

    read(2) {lees}, write(2)  {schrijf},  fcntl(2)  {manipuleer  bi},
    close(2){sluit}, unlink(2) {maak-los}, open(2) {openen}, mkdir(2) {maak
    dir}, stat(2) {staat}, umask(2){gebruikersstempel}, mount(2) {mount},
    socket(2), fopen(3) {openen}.
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: mknod.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $