Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    nice - verander proces prioriteit
 

OVERZICHT

    #include <unistd.h>
 
    int nice(int verh);
 

BESCHRIJVING

    nice voegt verh toe aan de prioriteit van het aanroepende pid. Alleen
    de supergebruiker mag een negatieve verhoging opgeven, oftewel: de pri‐
    oriteit groter maken.
 
    Merk op dat van binnen {in het besturingssysteem}, een hoger nummer,
    een hogere prioriteit betekend. Haal dat niet door de war met het pri‐
    oriteit schema wat de nice interface gebruikt.
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en
    wordt errno naar behoren gezet.
 

FOUTEN

    EPERM {toegang} Een niet-super gebruiker probeert de prioriteit te
        verhogen -een getalmatige afname-, door een negatieve verh te
        leveren.
    SVr4, SVID EXT, AT&T, X/OPEN, BSD 4.3. SVr4 beschrijf de extra EINVAL
    fouttoestanden.
 

ZIE

    nice(1)  {vriendelijk},  setpriority(2)  {zet prioriteit}, fork(2)
    {splits}, renice(8) {her-vriendelijk}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: nice.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $